zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výklad k § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ve vztahu k maloplošným zvláště chráněným územím

11.08.2005
Příroda
Výklad k § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ve vztahu k maloplošným zvláště chráněným územím
SDĚLENÍ sekretariátu rozkladové komise o správním rozhodnutí ministra životního prostředí

k § 40 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

I. Zveřejnění návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území na portálu veřejné správy se netýká maloplošných zvláště chráněných území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka).
II. Námitkové řízení proti návrhu na vyhlášení zvláště chráněných území se vztahuje i na maloplošná zvláště chráněná území.

Odůvodnění:
Dle § 40 odst. 2 věty první zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje orgán ochrany přírody příslušný k vyhlášení nebo vymezení návrh na vyhlášení jakéhokoli zvláště chráněného území známým vlastníkům a nájemcům nemovitostí dotčených zamýšlenou ochranou, a to v písemné formě. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, provedená zákonem č. 218/2004 Sb., pak v dalším textu přinesla diferenciaci ve způsobu vyhlašování záměrů zvláště chráněných území v závislosti na velikosti takového území. Pro velkoplošná zvláště chráněná území zavádí věta druhá oznamovací specialitu, kdy návrhy na vyhlášení těchto území zveřejní orgán ochrany přírody na portálu veřejné správy. Zákon tak pro velkoplošná zvláště chráněná území implikuje speciální úpravu, které je s ohledem na možný počet vlastníků zcela legitimní. Na tento specifický způsob oznámení záměru se dále váže běh lhůt pro uplatnění námitek u orgánu ochrany přírody.
Pro vyhlašování záměrů maloplošných zvláště chráněných území platí opět pravidlo § 40 odst. 2 věty první. Rovněž vlastníkům nemovitostí dotčených návrhem na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území je třeba přiznat právo uplatnit námitky. Úplné vyloučení těchto vlastníků z možnosti podávat námitky proti záměru by založilo nepřípustnou nerovnost v postavení vlastníků. Protože však novelizace daného ustanovení váže počátek lhůty k uplatnění námitek na zveřejnění záměru na portálu veřejné správy, kde nejsou zveřejňovány záměry týkající se vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území, je třeba v těchto případech vycházet z obecných pravidel řízení. Délku lhůty k uplatnění námitek by měl v oznámení návrhu na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území stanovit orgán ochrany přírody.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí