zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tisíce Evropanů společně skočí do říčních vod

14.07.2005
Voda
Tisíce Evropanů společně skočí do říčních vod

PRAHA/EVROPA – Tisíce Evropanů budou oslavovat svoje řeky a 17. července 2005 ve 14.00 hodin středoevropského času na mnoha místech společně skočí do jejich vln, aby předvedli svou sounáležitost s řekami a podpořili úsilí o zlepšení kvality vod. Společný skok symbolizuje podtitul „Big Jump“. Heslo „Za čistější a zdravější řeky“ bude mottem mnoha sportovních, společenských a kulturních akcí. Občané Evropy se tímto gestem mimo jiné domáhají skutečného naplnění Rámcové směrnice o vodách Evropské unie, jejímž cílem je do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu řek a jezer a směrnice o vodách vhodných ke koupání. Česká republika má v tomto směru značné rezervy (viz příloha 1).

Evropský den koupání v řekách (Big Jump) je desetiletá kampaň, jejímž cílem je sledovat naplňování tohoto evropského plánu a přivést lidi zpět k jejich řekám. „K tomu, aby lidé znovu začali považovat řeky za své a přijali zodpovědnost za jejich ochranu a péči o ně, je nutné, aby řeky opět začaly být považovány za důležitý prvek dotvářející městské prostředí a aby byl obnoven přírodní charakter jejich toku ve volné krajině. Co lidé znají a mají rádi, to budou chránit,“ vysvětluje iniciátor celé akce, prezident pořádající Evropské říční sítě Roberto Epple (Francie).

Do dnešního dne s k „Velkému skoku“ přihlásili pořadatelé zhruba z 200 míst Evropy. Například v Berlíně se pro koupající připravuje plovoucí plovárna na řece Spree, v Hamburgu se část přístavu u ústí Labe promění v pláž pro velkou koupací slavnost, v Karlsruhe chystají 10 km dlouhý plavecký maratón v Rýnu. Curych, Drážďany, Paříž a Vídeň připravují slavnosti spojené s koupáním a doprovodným programem na plážích řek Limmat, Isar, Labe, Dunaj, Marne, Seina…

Mimořádné poselství měla akce na řece Jordán, kde se 10. července společně vykoupali představitelé místních samospráv z Jordánska, Izraele a palestinské autonomní oblasti. Pořádala ji organizace Přátelé Země – Střední východ, která usiluje o to, aby vlády zúčastněných zemí spolupracovaly při úsilí vyčistit Jordán – posvátnou, ale silně znečištěnou řeku. Právě místo, kde se Izraelci, Jordánci a Palestinci společně koupali, je posledním úsekem řeky, kde to čistota vody ještě dovoluje. Místo, kde Jordán vytéká z Galilejského jezera, má v koupání bohatou historii a náboženský význam – mimo jiné se tradičně pokládá za místo, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše.

Ačkoliv se drtivá většina akcí Evropského koupacího dne odehraje 17. července, lokálním organizátorům byla dána značná volnost přizpůsobit termín koupání místním okolnostem. Využili toho nejen pořadatelé v Izraeli, ale i v několika českých městech. Celkem se v České republice přihlásili k Evropskému dni koupání v řekách pořadatelé v 17 městech a obcích na sedmi řekách (viz příloha 2).

Koordinátorem „Velkého skoku“ se v České republice stalo sdružení Arnika, které zorganizovalo 1. mezinárodní koupací den již v roce 2002 a od té doby koordinovalo každoroční Slavnosti Labe.

Příloha 1:

Evropská komise v loňském roce shromažďovala informace o stavu vod určených ke koupání. Zde je stručný výtah z výsledků této studie:

Vody ke koupání: přehled situace v členských státech

Směrnice EU o vodách ke koupání [Směrnice 76/160/EHS] stanoví dva systémy norem jakosti vod ke koupání: minimální závazné hodnoty, které musejí být povinně dodrženy, a přísnější směrné hodnoty, které by měly být dodrženy, nicméně splnění tohoto požadavku není povinné. Členské státy jsou povinny sledovat jakost vody v oblastech určených ke koupání prostřednictvím pravidelného odebírání vzorků během sezóny a oznamování výsledků Evropské komisi.

V koupací sezóně 2004 byla průměrná vykazovaná míra dodržování povinných hodnot 96,7 % v pobřežních oblastech koupání (96,8 % v roce 2003) a 89,4 % ve vnitrozemských (sladkovodních) oblastech (92,3 % v roce 2003).

Dodržování směrných hodnot dosahovalo v průměru 88,5 % v pobřežních oblastech (89,3 % v roce 2003) a 66,4 % ve vnitrozemských oblastech (67,9 % v roce 2003).

Průměrné dodržování povinných hodnot v zemích bývalé evropské patnáctky (EU-15) je 96,8 % v pobřežních oblastech (13 765 lokalit) a 91,9 % ve sladkovodních oblastech (5 730 lokalit). Pro nové členské země (EU-10) jsou tyto míry 83 % v pobřežních oblastech (141 lokalit) a 46,2 % ve sladkovodních oblastech (329 lokalit).

Nové členské státy

Šest nových členských států dodalo napoprvé úplnou dokumentaci o jakosti vody ke koupání. V několika případech výsledky poukazují na značný prostor pro zlepšení. V některých členských státech byl odběr vzorků pro určení jakosti vody v mnoha oblastech nedostatečný. Dalším problémem bylo, že ve výrazném počtu oblastí bylo koupání zakázáno. Je třeba zavést kontroly a opatření k vyčištění vod ke koupání, aby tyto zákazy mohly být odstraněny.

Česká republika

V České republice, kde jsou pouze sladkovodní oblasti (celkem 176), bylo procento dodržování povinných a směrných hodnot relativně nízké, a to 49,4 % a 38,6 % v uvedeném pořadí. Sledovány ovšem byly především vodní nádrže, rybníky a otevřená koupaliště.

Ve velkém procentu lokalit byl prováděný odběr vzorků nedostatečný (31,3 %). V mnoha oblastech bylo rovněž koupání zakázáno (7,4 %) – příkladem je Máchovo jezero u Doks, vodní nádrž Rozkoš u České Skalice nebo jedna z lagun horní novomlýnské nádrže.

 Příloha 2:

Seznam měst a obcí, přihlášených k Evropskému dni koupání v řekách:

 

Město, obec

Organizátor

Řeka

Program

Černošice

Kulturní středisko

Berounka

Otevření nové městské pláže pod mokropeským jezem u Sportparku Kazín, kde budou připravena opalovací plata, veřejný kamenný gril a další příjemné věci. O doprovodný program se postará Dj El Bunda se směsicí letních hitů. Občerstvení bude zajištěno, ochutnáte mimo jiné i míchané nápoje z Tropica baru.

Děčín

Deníky Bohemia, Město Děčín

Labe

Soutěže pro děti, výstavy, soutěž “O labskou vílu”, ukázky záchranné techniky, infostánky

Dolní Věstonice

Unie pro řeku Moravu

Dyje

Spojeno s připomínkou 30 let existence vodních nádrží Nové Mlýny

Dvůr Králové

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Labe

Sportovní den, závody, ukázka záchranářských prací

Hradec Králové

firma Garamon

Labe

Stánky, občerstvení

Kamýk nad Vltavou

Město Kamýk nad Vltavou

Vltava

Informace o akci, bude se konat 17.7. na pravém břehu řeky Vltavy
kde vystoupí folklorní soubor Kamyček s 10 minutovým pásmem o řece Vltavě a o prospěšnosti pravidelného koupání.

Klatovy

Dům dětí a mládeže

Úhlava

Koupací den bude 24.7. Doprovodný program: soutěže v plavání, kanoe-rafty, závody, ukázky správných vodáckých a plaveckých technik, večer zábava

Litoměřice

Přátelé Přírody

Labe

Koupání proběhlo už 10.7. – účast 50 lidí, 25 koupajících, včetně senátora Bárty

Lysá nad Labem

Lysin, o.s.

Labe

Koupání, přednáška o Labi, dárky pro koupající

Mělník

Český červený kříž – místní organizace

Labe

16.7. – Benátská noc,17.7. -

den otevřených dveří ve veslařském klubu, ukázky první pomoci

Nymburk

Polabské ekocentrum

Labe

Řeka v proměnách času: na historické plovárně, dobové fotky, dokumentační snímky, povídání o řece ve městě a regionu, letecké snímky

Poděbrady

Polabské ekocentrum

Labe

Podobný program jako v Nymburce

Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem – kulturní centrum

Labe

Bez koupání. Akce se koná před budovou Ředitelství Povodí Labe. Hraje skupina NEON BAND. Zábavné odpoledne vzniklo ve spolupráci s Povodím Labe a pod záštitou Města Roudnice nad Labem.

Římov

Město a Svaz Pomalší

Malše

Volejbal, nohejbal, ukázka potápěčů, dětská soutěž o nejkrásnější vílu Arniku a čochtana Luboše, módní přehlídka historických koupacích a plážových úborů, splouvání Malše na gumových lehátkách a duších, večer zakončený hudbou, písní a tancem.

Špindlerův Mlýn

Turistické informační centrum

Labe

Koncert dechové hudby, soutěže pro děti, divadelní vystoupení

Velešín

Svaz Pomalší

Malše

Happening - symbolické koupání

Volyně

Kulturní středisko

Volyňka

16.7. – čištění řeky – 2km úsek, koupání, večer na koupališti posezení s kapelou

 

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí