zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

19.07.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 20. července 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 520/05 - předběžně rozesláno dne: 08.04.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

16. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez-pečnými chemickými látkami a che-mickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o pre-venci závažných havárií)
č.j. 255/05 - předběžně rozesláno dne: 18.02.2005
Předkládá: ministr životního prostředí
 
23. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Hany Orgoníkové. Evžena Snítilého, Lubomíra Suka, Miroslava Pátka, Oldřicha Vojíře, Květostavy Čelišové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk č. 1034)
č.j. 1128/05 - předběžně rozesláno dne: 08.07.2005
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 
27. Návrh poslanců Břetislava Petra, Radima Turka, Miroslava Opálky, Josefa Víchy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-nikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)
č.j. 1125/05 - předběžně rozesláno dne: 08.07.2005
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 
30. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a Vladimíra Říhy na vy- dání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1028)
č.j. 1061/05 - předběžně rozesláno dne: 01.07.2005
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 
31. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1032)
č.j. 1126/05 - předběžně rozesláno dne: 08.07.2005
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 
37. Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bez-pečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
č.j. 1147/05 - předběžně rozesláno dne: 12.07.2005
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
38. Environmentální, ekonomické a další faktory omezující rozvoj podnikání v ČR
č.j. 1167/05 - předběžně rozesláno dne: 13.07.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
43. Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády České republiky č. 9 ze dne 7. ledna 2004 ke zprávě o výsledcích vrchního státního dozoru v lesích a návrzích opatření
č.j. 1139/05 - předběžně rozesláno dne: 08.07.2005
Předkládá: ministr zemědělství
 
Bez rozpravy:

50. CHKO Litovelské Pomoraví - povolení vstupu mimo cesty do Národní přírodní rezervace (NPR) Ramena řeky Moravy pro Bc. Lukáše Krejčího, studenta Příro-dovědecké fakulty MU Brno, za účelem zpracování diplomové práce
č.j. 1174/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

51. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek KRNAP a NP Šumava (§ 16 odst. 1 písm. d), e) a odst. 2 písm. b) zákona), vybraných chráněných krajinných oblastí (§ 26, odst. 1, písm.c) zákona) a národních přírodních rezervací (§ 29, písm. d) zákona) za účelem vstupu a vjezdu do I. zón uvedených národních parků a vybraných národních přírodních rezervací a vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v II. a III. zónách uvedených národních parků a vybraných chráněných krajinných oblastí
č.j. 1175/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

52. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka
č.j. 1176/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

53. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.e) zákona za účelem pořádání a organizování hromadné turistické akce mimo místa vyhrazená se souhlasen orgánu ochrany přírody
č.j. 1177/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

54. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/007 "Klatovy-čisté město"
č.j. 1173/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

6. Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 20. - 21. června 2005
č.j. 1161/05 - předběžně rozesláno dne: 12.07.2005
Předkládá: ministr zemědělství

7. Informace o zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 24. června 2005 v Lucemburku
č.j. 1152/05 - předběžně rozesláno dne: 12.07.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí