zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY

27.07.2005
EMS
Pozvánka na seminář ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
Účastníci semináře získají základní informace o způsobech a metodách identifikace a vyhodnocování environmentálních aspektů..

Vážení přátelé,

Základním požadavkem pro kvalitní a cílevědomé systematické řízení vztahu podniku k životnímu prostředí jsou dobré informace o environmentálních aspektech, které souvisí s jeho funkcemi a podnikáním. Předpokladem této dobré znalosti je především komplexní identifikace environmentálních aspektů podnikání, poznání a kvantifikace jejich dílčích dopadů na životní prostředí a následné vyhodnocení aspektů s ohledem na environmentální významnost jejich dopadů.

Znalost environmentálních aspektů  je nezbytná pro aplikaci preventivních opatření podniku směřujících k předcházení či omezování znečištění a dalších negativních dopadů na životní prostředí. Ošetření environmentálního aspektu je ošetřením zdroje možného dopadu, a jako takové je zpravidla efektivnější než koncové opatření, které slouží k omezení již vzniklého znečištění.

Informace o environmentálních aspektech a jejich vývoji může být podkladem pro posuzování míry zlepšování a pro hodnocení výsledků preventivních opatření v rámci řízení vztahu podniku k životnímu prostředí.

Práce s poznáváním environmentálních aspektů podle požadavků normy ISO 14 001:2004 předpokládá v podniku realizaci  průběžného procesu shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit dostatečné poznání, kvantifikaci a vyhodnocení aktuálního stavu environmentálních aspektů i jejich vývojových trendů v rámci podniku i jeho smluvních partnerů.

Organizace se zavedeným systémem EMS musí znalost svých environmentálních aspektů využívat pro stanovení environmentální politiky, cílů a cílových hodnot, environmentálních programů. Znalost alespoň významných environmentálních aspektů je nutná pro určení potřeb výcviku, zvyšování povědomí zaměstnanců, rozhodování o externí komunikaci, pro řízení environmentálně náročných a rizikových činností, plánování a řízení auditů atd.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing.  Josef Marek

ředitel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE
 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY - IDENTIFIKACE A VYHODNOCOVÁNÍ

 
22. srpna 2005 - pondělí - Praha 6, Lužná 2a

 
08.45 - 09.00                   Registrace účastníků

09.00 - 12.15                   Přednášky, příklady

12.30 - 14.30                   Přednášky, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

 
Účastníci semináře získají základní informace o způsobech a metodách identifikace a vyhodnocování environmentálních aspektů (EA) a o možnostech využití informací o EA v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně.

Důraz bude kladen na přijatelný a přínosný způsob použití a praktické zavádění postupů identifikace, hodnocení a praktického použití znalostí o environmentálních aspektech v systému EMS, a to především pro plánování zlepšování a  vlastní hodnocení environmentálního profilu podniku.


Především probíraná témata:

·       modely identifikace environmentálních aspektů procesů/činností, produktů/výrobků a služeb, nakupovaných/přijímaných výrobků a služeb (EA související s dodavateli smluvními partnery);

·       metodiky hodnocení environmentálních aspektů;

·       postupy a techniky hodnocení EA používané v praxi (kriteria, váhy, způsoby zpracování, interpretace výsledků...);

·       příklady Registrů environmentálních aspektů;

·       přístup k problematice EA v programu EMAS (Nařízení Rady ES a EP 761/2001).

 
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
 
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 19. srpna 2005.

Cena semináře:

Vložné za 1 osobu: ......... 1.650,- Kč

Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.

Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky (pod výškovou budovou Shiran Tower). 

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Mediální partner propagace: www.enviweb.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
10. 2017
19.10.2017 - Seminář, školení
Pardubice
ASIO, spol.s r.o.
27
10. 2017
27.10.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
INISOFT s.r.o.
31
10. 2017
31.10.2017 - Seminář, školení
Praha, ČVÚT
4
11. 2017
4-5.11.2017 - Seminář, školení
Eko osada Bílé Karpaty
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí