zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora životního prostředí z evropských fondů dále roste

27.07.2005
Obecné
Podpora životního prostředí z evropských fondů dále roste
Dalších 111 projektů z oblasti životního prostředí získalo podporu z evropských fondů.

Podpora přišla do České republiky v rámci Operačních programů (OP) Infrastruktura a Rozvoj lidských zdrojů. „Příjemně mne překvapila  kvalita řady projektů. Považuji to za důkaz, že ani žadatelé, ani pracovníci resortu životního prostředí přípravu na čerpání prostředků z Evropské  unie nepodcenili,“ konstatuje ministr životního prostředí Libor Ambrozek. 

 

Ministr Ambrozek podepsal 30. června rozhodnutí o přidělení finančních prostředků pro nejkvalitnější projekty v OP Infrastruktura [1]. Téměř 1,4 miliardy korun z evropských zdrojů se rozdělí mezi  107 projektů [2]. Částkou 197 miliónů korun, které zahrnují dotaci i nízkoúročenou půjčku, přispěje i Státní fond životního prostředí ČR. Ten žádosti přijímá, zpracovává a poskytuje žadatelům poradenský servis. Nejvíce peněz půjde na nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží, především na rekultivace skládek a vybudování integrovaného systému sběru a recyklaci odpadů [3].

 

„Ačkoli nebylo v právě ukončené výzvě vyhlášeno opatření ke zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, které se zaměřuje  především na výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod, velký zájem o OP Infrastruktura stále trvá“, říká ředitel odboru integrovaného financování MŽP Tomáš Oliva.

 

Ministerstvo životního prostředí v posledních týdnech přidělilo rovněž dotaci 4 projektům, které uspěly v 1. výzvě grantového schématu OP Rozvoj lidských zdrojů, které je zaměřeno na vzdělávání a poradenství v životním prostředí. V ní se rozdělovalo 54 milionů korun [4]. MŽP vyhlásilo 22. 6. druhou výzvu tohoto grantového schématu, kde bude k dispozici necelých 150 milionů Kč. Žadatelé mají příležitost přihlásit své projekty do 5. září. „Měli jsme přihlášené projekty v celkové výši hodně přes 600 milionů korun. To ukazuje obrovský zájem i obrovskou potřebu dofinancování sítě environmentálního vzdělávání a  poradenství u nás,“ říká ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar.

 

 

Další informace:

www.env.cz

http://www.sfzp.cz

www.mdcr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

 

Poznámky:

[1] Jednalo se o projekty, předložené v 2. výzvě Priority 3 „Zlepšování environmentální infrastruktury“, 1. výzvě Priority 2 „Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí“ a dále v průběžné výzvě Priority 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“ OP Infrastruktura.

OP Infrastruktura je v Prioritě 3 zaměřen na projekty do 10 milionů eur. Mezi priority v oblasti životního prostředí patří ochrana a čištění vod, nakládání s odpady, kvalita ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. ČR by v letech 2004-2006 mohla získat pro životní prostředí v rámci tohoto programu až 4,5 miliardy  korun. Vyhlášení třetí výzvy pro podávání žádostí v rámci všech opatření Priority 3 se předpokládá v nejbližších týdnech. Žadatelé budou podávat žádosti o podporu na SFŽP ČR od 1. 9. 2005 do 30. 10. 2005. V rámci Priority 1 a 2 jsou vyhlášené průběžné výzvy – žadatelé mohou podávat žádosti na Ministerstvo dopravy do 30. 9. 2006.

 

[2] Viz samostatný soubor

 

[3] V rámci 2. výzvy pro Operační program Infrastruktura - Priorita 3 „Zlepšování environmentální infrastruktury“ bylo schváleno 102 žádostí o podporu za více než 1,8 miliardy korun.

V rámci vyhlášených výzev Priority 1 „Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu“ a Priority 2 „Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí“ bylo v červnu 2005 schváleno 5 žádostí o podporu za více než 275 miliónů korun.

Evropská unie z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) poskytne v rámci OPI dotaci v hodnotě přesahující 1,37 miliardy korun a Státní fond životního prostředí ČR podpoří projekty z Priority 3 formou dotace a nízko-úročené půjčky částkou 197 miliónů korun.

 

Dělení z hlediska opatření:

Opatření 1.4 – „Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest“

V Opatření 1.4 byly v červnu 2005 schváleny 4 žádosti v celkovém objemu 91,7 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 55 miliónů korun. Všechny schválené projekty se týkají povodňové ochrany.

Opatření 2.2 – „Podpora kombinované dopravy“

V Opatření 2.2 byla v červnu 2005 schválena 1 žádost v celkovém objemu 184 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 64,4 miliónů korun. Projekt se zaměřuje na vybudování hlavní základny kombinovaných přeprav v severočeském regionu a zabezpečení dopravní obsluhy nově budovaných průmyslových zón.

Opatření 3.1 – „ Obnova environmentálních funkcí území“

V Opatření 3.1 bylo v červnu 2005 schváleno 36 žádostí v celkovém objemu 343 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 265 miliónů korun. Projekty se týkají především oprav, odbahňování a obnovy rybníků.

Opatření 3.3 – „Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší“

V Opatření 3.3 bylo v červnu 2005 schváleno 21 žádostí v celkovém objemu 482 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 273 miliónů korun. Projekty se zabývají především šetrnou technologií při spalování, snižováním emisí těkavých organických látek a vytápěním obnovitelnými zdroji energie.

Opatření 3.4 – „Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží“

V Opatření 3.4 bylo v červnu 2005 schváleno 45 žádostí v celkovém objemu 985 miliónů korun. Dotace z ERDF činí 717 miliónů korun. Projekty se týkají především vybudováním integrovaného systému sběru a recyklace odpadů a rekultivací a sanací starých ekologických zátěží.

 

 

[4] Přehled projektů, které uspěly v 1. výzvě grantového schématu MŽP „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ v rámci OP RLZ:

 

Žadatel

Název projektu

Přidělená dotace

DEV Lipka Brno

Síť enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v JMK

16,3 mil. Kč

Společnost pro Jizerské hory

Střediska udržitelného rozvoje venkova v LBK

16,0 mil. Kč

Rosa, společnost pro ochranu přírody

Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a  poradenských center v JČK

11,6 mil. Kč

Národní síť zdravých měst v ČR

Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje

10,1 mil. Kč

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí