zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Humanitní environmentalistika? Jasná volba!

22.07.2005
Obecné
Humanitní environmentalistika? Jasná volba!

Motto: Když jsem se potom rozhodoval co dál dělat, humanitní environmentalistika pro mne byla jasná volba... Nedá se říct, že by tahle parafráze reklamního sloganu přesně vystihovala všechny náhody, nehody a osudová setkání (jak by napsala Rosamunda Piltcherová), kterými jsem se dopracoval až ke dvouoborovému studiu tříletého bakalářského studijního programu sociologie-environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Co to ale vlastně humanitní environmentalistika je?

Humanitní environmentalistika, resp. environmentální studia (environmentální studia jsou bakalářskou formou magisterského programu humanitní environmentalistika, náplň studia a skladba předmětů je víceméně totožná – pozn. red.) jsou relativně novým studijním oborem a samostatná katedra environmentálních studií vznikla jako odnož katedry sociologie teprve nedávno. Vědní obor i samotný pojem humanitní environmentalistika teprve hledá své místo v systému vědy i v našem slovníku (jasným důkazem toho je, že tento pojem nezná ani slovník nejnovější verze wordu, a že ten už má nějakou slovní zásobu).

Humanitní environmentalistika leží někde na pomezí ekologie a sociologie. Na rozdíl od ekologie má ale hodnotící charakter, tedy ekologie stanovuje jaké věci jsou, humanitní environmentalistika se zabývá tím, jaké by měly být. Reaguje tak na dva fenomény. Za prvé na technologický optimismus, tedy předpoklad, že moderní technologie jsou univerzálním řešením problémů životního prostředí, který byl rozšířený především na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Za druhé pak na poradenské chování - mnoho lidí pod vlivem nejrůznějších vládních i nevládních kampaní třídí odpad, ale už jen zlomek těchto lidí přemýšlí nad tím, proč odpad třídit, nebo co se s vytříděným odpadem dál děje.

Zatímco ekologie zkoumá vztahy v potravních řetězcích, environmentalistika se zaměřuje na studium technologií, ekonomické teorie i praxe, urbanistiky, religionistiky atd. ve vztahu k problematice životního prostředí. Oproti  ekologii - vědě se environmentalistika může profilovat jako praktická disciplína zaměřená na změnu. Od ekologie - sociálního hnutí se environmentalistika liší humanitním aspektem všech svých úvah. Zatímco ekologové mají sklon k tomu snažit se „chránit přírodu“ (jak pošetilá snaha), environmentalistika se snaží zachránit člověka jako biologický druh. Přesněji, zabývá se stanovením principů vedoucích k udržení parametrů životního prostředí nezbytných pro přežití homo sapiens. Ve vztahu k sociologii se pak vypořádává environmentalistika se sociologickou tezí o neexistenci lidské přirozenosti. Sociologická teorie předpokládá, že neexistuje vazba určitých druhů chování a sociálních formací na specifické přírodní podmínky.

Humanitní environmentalistika tak může oba obory významně obohatit a rozšířit. Může vyplnit mezeru, možná raději propast, mezi ekologií a sociologií, tak jak se o to snaží např. Jan Keller, nebo Jared Diamond, americký autor, držitel Pulitzerovy ceny. Přitom ale environmentalistika riskuje ztrátu vlastní identity a mohla by se lehce stát jen určitou pomocnou vědou sociologicko-ekologickou.  Svým praktickým založením se environmentalistika může stát významným činitelem při řešení současných globálních problémů, musí se ale vypořádat s tlakem na ideologické zneužití  vládnoucí mocí.

Na humanitní environmentalistiku čeká v dalším období jejího osamostatňování řada úskalí. Přitom má ale environmentalistika jistě potenciál stát se svébytným a dynamickým oborem. V současné situaci je oborem pro ty, kteří nehledají lukrativní místa v top-managementu nadnárodních korporací. Vzhledem k tomu, že se snad stanu jedním z jejích absolventů, nezbývá mi než doufat, že se finanční ohodnocení absolventů environmentálních studií do té doby výrazně zlepší.

Více informací přímo na stránkách katedry environmentálních studií fakulty sociálních studií MU Brno. http://fss.muni.cz/struktura/katedry/humenv/index.html
Jan Medlík, JanMedlik@seznam.czAutor studuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obory sociologie a humanitní enviromentalistika
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí