zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na rekvalifikační kurs PODNIKOVÝ EKOLOG

25.08.2005
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Chemické látky
Havárie
Hluk
IPPC
EMS
Pozvánka na rekvalifikační kurs PODNIKOVÝ  EKOLOG
Rekvalifikační kurz je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci.

Centrumpro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
pořádá ve spolupráci s Ústavem ochrany životního prostředí Univerzity Pardubice

7. REKVALIFIKAČNÍ KURZ
podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 524/2004 Sb.

PODNIKOVÝ  EKOLOG

Rekvalifikační kurz je zaměřen na získání vědomostí o všech složkách životního prostředí, o technologiích sloužících k omezování úniku škodlivých látek a k jejich likvidaci. Přehledným způsobem jsou rovněž probrány právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí i nutné technické znalosti. Součástí studia jsou i odborné exkurze (např. na spalovnu odpadu, na ČOV, úpravnu pitných vod, do analytických a ekotoxikologických laboratoří).
Rekvalifikační kurz je organizován formou šesti třídenních soustředění, pořádaných s odstupem jednoho měsíce, s možností zajištění ubytování. Kurz zakončuje závěrečná písemná práce zaměřená na konkrétní problematiku podniku účastníka. Celková vyučovací doba včetně vypracování práce je cca 120 - 125 hodin. Na přednášení jednotlivých předmětů se podílejí vysokoškolští pedagogové, odborníci MŽP, pracovníci inspektorátů ČIŽP a referátů ŽP a specialisté z odborných firem. Každý absolvent obdrží osvědčení o absolvování kursu dle vyhlášky MŠMT ČR č. 524/2004 Sb.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

1. Místo konání:  Hradec Králové, listopad 2005 – červen 2006
2. Přihlášky k účasti na semináři: řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete do 5. října poštou na adresu:

EMPLA spol. s.r.o.,                                         
ul. Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
nebo faxem na číslo: 495 217 499                                
e-mail: marketing@empla.cz

Vedoucí akce, informace
Ing. Zuzana Černíková
tel. 495 218 875,  e-mail: marketing@empla.cz

Kapacita kurzu je omezena – maximálně 20 účastníků.
 
3. Úhrada semináře: Účastnický poplatek činí 20 000,- Kč 19 % DPH a obsahuje vložné včetně studijních materiálů.  Nezahrnuje poplatek za ubytování a stravování! (Ubytování je možno zajistit.)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí