zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

26.08.2005
Obecné
Krátce - různé

Holandsko rozhodlo, že od 22.8.2005 nesmí být drůbež držena na volných prostranstvích, aby se zamezilo nákaze virem H5N1, který byl zjištěn u drůbeže v Rusku. Virus by mohl být přenesen migrujícími volně žijícími ptáky. Podobné opatření připravuje Německo od 15. září. Veterinární experti EU se mají na schůzce 25.8.2005 rozhodnout, jaká opatření na ochranu proti ptačí chřipce doporučí členským státům po posouzení situace v šíření nákazy v Rusku.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Další etapa akce Čistá řeka Bečva začala v Rožnově pod Radhoštěm: v lokalitě na křižovatce U Janíků a U Zuberského jezu totiž byly v minulých dnech zahájeny práce na výstavbě dešťových zdrží.
Stavby tohoto typu mají zabránit v případě přívalových dešťů tak, aby znečištěná voda z jednotných kanalizací města nepřepadla přes odlehčovací objekty do Bečvy. " V dešťových zdržích budou odpadní vody po přívalových deštích akumulovány a následně přečerpávány zpět do kanalizace," uvedla vedoucí investičního odboru městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Alena Jaremejková.
Rožnovská kanalizace bude napojena na čističku odpadních vod v Zubří. Vodní zdrže jsou monolitické podzemní železobetonové objekty, které zachytí 350 kubických metrů a 226 kubických metrů, v rámci projektu Čistá řeka Bečva se na Rožnovsku buduje kanalizace v celém povodí řeky Bečvy. V Rožnově pokračují práce na kanalizaci v Tylovicích, v Zubří se zase rekonstruuje čistička odpadních vod. Práce budou pokračovat do příštího roku.

Olšany Oprava vodní nádrže Olšany se chýlí ke konci. Bylo dokončeno odbahnění a oprava sdruženého objektu a břehů. Vše zkontroloval pracovník státního fondu životního prostředí a povolil pozvolné napouštění nádrže.
" Vedle stavební firmy se nad rámec akce věnovalo opravám mnoho místních rybářů. V nádrži přitom bude pouze extenzivní chov ryb, které druhem a v přiměřeném počtu do místního biotopu patří," uvedla starostka Olšan Dana Křížová. Do konce října musí ještě Olšanští vybudovat dvě tůňky pod hrází a vysadit dřeviny.
" Pokud bychom měli tůňky už předtím, nemuseli jsme stěhovat po dobu oprav z nádrže raky až do Olomouce. Vzhledem k přiděleným dotacím sledujeme nyní především ekologické hledisko. Bude to však hezká odpočinková část naší obce. Proto jsme k hrázi nechali prodloužit veřejné osvětlení," dodala Křížová.

MIKULOV Park přibližující geologii Moravy vzniká v těchto dnech na louce pod vrchem Turold u Mikulova na Břeclavsku. Mají ho tvořit mohutné dvoutunové balvany z nejvýznamnějších moravských dolů. Zatím se jich tu nachází pět, do konce roku jich má být osmnáct. Součástí expozice bude velká naučná tabule, která vysvětlí, jak podloží mezi Mikulovem a Ostravou vznikalo a čím se liší. Expozici ještě obohatí například slezská žula z Jeseníků a supíkovický mramor. Z Vítkova na Olomoucku přibude břidlice jílovitá, z Budišova na Jihlavsku syenit a z Přerovska nažloutlý travertin. Geopark buduje Centrum ekologické výchovy Pálava, s projektem ochranářům pomohl Jihomoravský kraj.

Operační program Infrastruktura
Ochrana vod a odstraňování ekologických zátěží
Dne 1. září se otevře další šance pro zájemce o podporu v rámci operačního programu Infrastruktura. Třetí výzva Ministerstva životního prostředí nabízí tituly zaměřené na projekty do 10 miliónů eur a podporující ochranu a čištění vod, ekologické nakládání s odpady, kvalitu ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. Žádosti bude možné podávat do 31. října, a to u čtyř opatření: 3.1. - Obnova environmentálních funkcí území, 3.2. - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství, 3.3. - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší a 3.4. - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Více informací je uveřejněno na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz a Ministerstva životního prostředí a www.env.cz.

Vláda chce podpořit projekty zaměřené na vznik nových podnikatelských subjektů v regionu Severozápad, jenž zahrnuje Ústecký a Karlovarský kraj. Kabinet minulý týden schválil návrh státního programu rozvoje tohoto regionu do roku 2013, který předložil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Zároveň je podle návrhu nutné podporovat konkurenceschopnost firem, které již v regionu působí. Vedle podpory hospodářství a zaměstnanosti je další prioritou regionu zlepšování životního prostředí, cílem je přispět k rychlejšímu vyřešení starých ekologických zátěží. Třetí prioritou, kterou návrh programu obsahuje, je zvýšení vzdělanosti a kvalifikace obyvatel těchto krajů. Výsledkem podpory by měl mimo jiné být zvýšený zájem investorů a turistů o tento region a vznik pracovních míst.

Libanon se od konce 90. let dostal na druhou kolej zájmu českých vývozců. Naznačuje to ostatně i pokles exportu až na pomyslné dno v roce 2002 v hodnotě necelých 31 miliónů dolarů. Situace se však v posledních dvou letech začíná opatrně zlepšovat, a to jak z hlediska zvýšení objemů vývozů, tak i zájmu firem o toto teritorium.
S iniciativou dále oživit obchodní vztahy přišel obchodně ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Bejrútu a Česko-arabská obchodní komora, a to katalogovou prezentací českých firem na veletrhu Project Lebanon. Ten se bude konat 6. až 10. září. "Tento veletrh je vůbec nejdůležitější v zemi v oboru stavebnictví a ekologické technologie a nejvýznamnější veletrh svého druhu v celém regionu," vysvětluje jeho význam George Karráa, generální tajemník Česko-arabské obchodní komory s tím, že prezentace se zúčastní takové firmy, jako je Technoexport či DSP Přerov.
"Od poloviny listopadu také připravujeme podnikatelskou misi českých firem do Libanonu a turistický workshop českých lázeňských domů v Bejrútu," říká Marek Skolil, velvyslanec ČR v Libanonu. Mise do Libanonu, na niž navazuje cesta do Sýrie, se zúčastní řada tuzemských firem, především strojírenských a z chemického odvětví.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí