zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cards — Vodní informační systém — vodní monitorovací zařízení v reálném čase

30.08.2005
Voda
Cards — Vodní informační systém — vodní monitorovací zařízení v reálném čase
* Referenční číslo: 
TE200556599
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Chorvatsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56599 
 
* Datum uzávěrky:  
02.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 165 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T18 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
 

Cards — Vodní informační systém — vodní monitorovací zařízení v reálném čase

2005/S 165-163806

Chorvatsko

Vyhlášení veřejné zakázky na dodávky

1. Referenční číslo:
EuropeAid/120980/C/S/HR
2. Řízení:
Otevřené.
3. Program:
Cards 2002.
4. Financování:
Číslo rozpočtu 22 05 01.
5. Zadavatel:
Evropská komise, jménem přijímající země nebo Ministerstva financí Chorvatské republiky, Ústřední finanční a kontraktační jednotka, jestliže je pověřeno v době podpisu smlouvy.

Předmět zakázky

6. Popis zakázky:
Dodání automatické stanice na monitorování kvality vody včetně potřebného zaškolení, které má probíhat u řeky Sávy v lokalitě Rugvica, Chorvatsko. Stanice by měla zahrnout bydlení, potrubní systém, čerpadla, vybavení pro odebírání vzorků a filtrační zařízení, senzory na místě, navíjecí zařízení, analyzátory, řídící počítačový systém a další příslušenství. Od dodavatele se očekává dodání provozních pokynů a poskytnutí údržbářských služeb.
7. Počet a názvy položek:
1 položka.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízením nebo jinými specifickými předpisy příslušejícími k programu, kterým je zakázka financována (viz také bod 21 níže). Těmito zeměmi jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora a Turecko. Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení za účelem, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v bodě 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu ES v rámci aktivit vně Evropských společenství.
10. Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejné právní skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) mohou předložit pouze 1 nabídku. Uchazeči nesmí předložit nabídku pro různorodé řešení jako dodatek k jejich nabídce na dodávky vyžadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 5 000 EUR při podávání své nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému(-ým) uchazeči(-ům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Tato záruka bude vyžádána v případě, že uchazeč nesplní závazky uvedené ve své nabídce.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši ne více než 10 % hodnoty zakázky při spolupodpisu smlouvy. Tato záruka musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel zadavatelem podepsanou smlouvu. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána smlouva nová a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Prohlídka místa se bude konat dne 19.9.2005 (10.00), na adrese Croatian Waters, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (zaintersované společnosti musí potvrdit jejich účast).
Vyjasňovací schůzka se bude konat dne 19.9.2005 (14.00), na adrese Croatian Waters, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Záhřeb (zaintersované společnosti musí potvrdit jejich účast).
Účast musí být potvrzena písemně e-mailem na adresu delegation-croatia-tenders@cec.eu.int nebo na: Delegace Evropské komise v Chorvatské republice, Masarykova 1, HR10000 Záhřeb, Chorvatsko, nebo faxem na: (385-1) 489 65 55 (s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 7 dní před schůzkou.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Doba provedení:
Doba doručení zakázky je 240 dní po vydání pokynu zahájení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
a) Hospodářské a finanční postavení uchazeče: Uchazeč musí předložit zaznamenaný důkaz o průměrných ročních obratech v hodnotě více než 2 000 000 EUR za poslední 3 roky (2001, 2002, 2004).
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Cena.

Nabídkové řízení

18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je dostupná na následující internetové adrese: europa.eu.int Zadávací dokumentaci je také možno získat od zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky týkající se této zakázky, by je měli zaslat písemně na delegation-croatia-tenders@cec.eu.int nebo poštou: Delegace Evropské komise v Chorvatské republice, Masarykova 1, 10000 Záhřeb, Chorvatsko, nebo faxem: (385-1) 489 65 55 (s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 21 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek uvedené v bodě 19. Zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím lhůty na předložení nabídek tak, že zveřejní odpovědi na otázky na výše uvedené webové stránce.
19. Lhůta pro podání nabídek:
2.11.2005 (10.00) místního času v prostorách Delegace Evropské komise v Chorvatské republice, Masarykova 1, 10000 Záhřeb, Chorvatsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
2.11.2005 (12.00) místního času v prostorách Delegace Evropské komise v Chorvatské republice, Masarykova 1, 10000 Záhřeb, Chorvatsko.
21. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5.12.2000 v pozdějším znění nařízení Rady (ES) č. 2257/2004 ze dne 20.12.2004.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí