zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vesnice topí uhlím a má vzduch jako v Ostravě

01.09.2005
Ovzduší
Vesnice topí uhlím a má vzduch jako v Ostravě
Není tu žádný kouřící tovární komín ani frekventovaná silnice se stovkami aut. Přesto bývá v Havlovicích nad Úpou, čistém kraji v podhůří Krkonoš, v zimních měsících stejně špinavý vzduch jako v průmyslové Ostravě či v "automobilové" Praze. Stačí, aby si místní zatopili v kamnech.
Většina lidí v Havlovicích topí doma hnědým uhlím a v kamnech pálí i umělohmotné láhve a další domácí odpadky. Podobný vzduch však dýchají i obyvatelé dalších desítek obcí, kteří se kvůli zdražování plynu nechtějí připojit na obecní plynovod.
"Pokud se lidé hromadně vrátí k vytápění svých domů uhlím, navíc levnějšímu, tedy méně kvalitnímu, a budou ho spalovat v zastaralých kotlích, bude to mít výrazný vliv na kvalitu ovzduší v jejich obci," upozorňuje Helena Kazmarová ze Státního zdravotního ústavu. Jeho experti měřili škodliviny v Havlovicích v rámci pětiletého výzkumného úkolu.
Více škodlivin v ovzduší ze spalování uhlí a domácího odpadu znamená i vyšší zdravotní riziko. Například lidem, kteří trpí dýchacími potížemi nebo srdečně-cévními chorobami, se může jejich zdravotní stav zhoršit.
"Při dlouhodobém působení karcinogenních látek se navíc zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění," varuje Kazmarová.

Bazén plný síry
Podkrkonošské Havlovice jsou jednou ze tří malých obcí, které si Státní zdravotní ústav vybral pro srovnávací studii. Další měření uskutečnili odborníci ze zdravotního ústavu v Habarticích u Klatov, kde se topí převážně dřevem. Třetí porovnání poskytla Třešť u Jihlavy, kde jsou hlavními palivy uhlí a plyn.
Havlovice nad Úpou vyšly z výzkumu nejhůře právě proto, že zde lidé topí především uhlím. Přístroje například změřily, že během jednoho roku se z domácích komínů dostalo do ovzduší šedesát kilogramů karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, přičemž průměrná tepelná elektrárna po odsíření vypustí těchto látek přibližně šestkrát méně.
Do havlovického ovzduší se dále dostalo během jednoho roku na třináct tun oxidu siřičitého a stejné množství prachu. "Pro lepší představivost: třináct tun prachu jsou tři až čtyři plně naložená nákladní auta. V případě oxidu siřičitého jde o plavecký bazén dlouhý šedesát metrů, široký třicet metrů a hluboký dva a půl metru," říká Bohumil Kotlík, který vedl výzkum placený Ministerstvem životního prostředí.
Pětiletý grant, který letos končí, vyšel na statisíce korun ročně.

Plynofikace nemá cenu
Průměrné roční koncentrace prachu v Havlovicích jsou srovnatelné s velkými městy, včetně některých míst v Praze. Lidé ze zdravotního ústavu naměřili v Havlovicích i karcinogenní benzo(a)pyren, jehož roční průměr se blíží hodnotám naměřeným v Ostravě, kde jsou hlavním zdrojem této škodliviny koksovny.
V létě je přitom ovzduší v Havlovicích srovnatelné s jiným zkoumaným městem - Třeští na Vysočině. Ovšem vzduch se výrazně zhorší během topné sezóny. Pokud se všechny polycyklické aromatické uhlovodíky přepočítají na takzvaný toxický ekvivalent, je kvalita ovzduší třikrát horší než v Třešti, kde část domácností topí plynem.
Starosta Havlovic Pavel Dvořáček soudí, že plynofikace obce, která by přinesla zlepšení, nemá smysl. "Stejně by se kvůli drahému plynu nikdo nepřipojil," říká Dvořáček. Radnice se teď snaží aspoň přesvědčit obyvatele vsi, aby přestali pálit v kotlích domovní odpad.
"Někteří lidé si myslí, že spálením odpadu se zadarmo ohřejou. Teď už každý ví, co to udělá v ovzduší. Byl bych rád, kdyby se to zlepšilo," dodává Dvořáček.

Srovnání čistoty venkovského ovzduší
Habartice u Klatov
Asi 200 obyvatel, mnozí jsou chalupáři. Většina používá jako palivo dříví. Pokud nenastane žádná extrémní meteorologická situace, patří ves mezi čisté rekreační oblasti.
Havlovice nad úpou
Přibližně 850 obyvatel, většina spaluje uhlí, někteří pálí v kotlích také domovní odpad. Během topné sezóny je zde ovzduší srovnatelné s velkými městy, například roční průměry karcinogenního benzo(a)pyrenu se blíží hodnotám v průmyslové Ostravě.
Třešť u Jihlavy
Zhruba 4,5 tisíce obyvatel, lidé si topí uhlím, plynem a částečně i dřevem. Je zde i nezanedbatelná automobilová doprava. Znečištění ovzduší oxidy dusíku nebo drobnými částicemi prachu není nijak dramatické, nelze však ale ani říci, že Třešť je místo imisemi nezatížené.
Zdroj: Státní zdravotní ústav
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí