zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

02.09.2005
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50012427
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Jablůnka
IČ zadavatele: 00303852
Název VZ: Rekultivace skládky TKO Jablůnka
Místo plnění / realizace: obec Jablůnka, okr. Vsetín
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  17 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  12.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

 

Evid číslo VZ 50012426
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Kobylí
IČ zadavatele: 00283266
Název VZ: Kobylí - rekultivace skládky TKO Studýnky
Místo plnění / realizace: Obec Kobylí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  49 160 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  10.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50012417
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Srbsko
IČ zadavatele: 00233803
Název VZ: Kanalizace Srbsko - II etapa
Místo plnění / realizace: Srbsko
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  14 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  11.10.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011273
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Kardašova Řečice s.r.o.
IČ zadavatele: 60827394
Název VZ: Obnova a odbahnění rybníka Nový u Vřesné
Místo plnění / realizace: rybník Nový u Vřesné
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011272
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: KORMORÁN PLUS s.r.o.
IČ zadavatele: 60930527
Název VZ: Oprava a odbahnění rybníka Pecák v k.ú. Pravíkov
Místo plnění / realizace: rybník Pecák v k.ú, Pravíkov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  19 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011271
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Nové Hrady s.r.o.
IČ zadavatele: 15789799
Název VZ: Odbahnění a obnova rybníka Široký v k.ú. Kamenný Újezd
Místo plnění / realizace: rybník Široký
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011270
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Nové Hrady s.r.o.
IČ zadavatele: 15789799
Název VZ: Obnova rybníka Horní velký v k.ú. Údolí u Nových Hradů
Místo plnění / realizace: rybník Horní velký
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  14 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011269
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybařství Kardašova Řečice s.r.o.
IČ zadavatele: 60827394
Název VZ: Obnova a odbahnění rybníka Popelov
Místo plnění / realizace: rybník Popelov
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  25 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011268
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: NADACE ARDEA
IČ zadavatele: 27074056
Název VZ: Obnova a odbahnění Plástovického rybníka
Místo plnění / realizace: rybník Plástovický
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  11 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011267
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Hluboká a.s.
IČ zadavatele: 60066466
Název VZ: Odbahnění a rekonstrukce rybníka Nový u Čakova
Místo plnění / realizace: rybník Nový u Čakova
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  21 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011266
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: České rybářství s.r.o.
IČ zadavatele: 48365769
Název VZ: Odbahnění a rekonstrukce MVN, rybníka Knížecí
Místo plnění / realizace: rybník Knížecí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  0.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011265
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Třeboň a.s.
IČ zadavatele: 46678191
Název VZ: Obnova rybníka Nové Jezero
Místo plnění / realizace: rybník Nové Jezero
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  24 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011264
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Rybářství Třeboň a.s.
IČ zadavatele: 46678191
Název VZ: Rybník Rožmberk - obnova hráze
Místo plnění / realizace: hráz rybníka Rožmberk
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45247212-9
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  20 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  26.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50011168
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Johannes Lobkowicz
IČ zadavatele: 46654836
Název VZ: Obnova a odbahnění rybníka Žebrák v k.ú. Hostišovice
Místo plnění / realizace: Hostišovice-rybník Žebrák
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45240000-1
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  30.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

Evid číslo VZ 50010860
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČ zadavatele: 25656112
Název VZ: Výkon funkce projektového manažera pro realizaci projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“.
Místo plnění / realizace: hlavní město Praha
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74142000-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  350 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek:  do  30.09.2005 Aktuální:  Ano
Datum zveřejnění: 31.08.2005

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí