zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

06.09.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 7. září 2005 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4. Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
č.j. 880/05 - bod 4 schůze vlády 31.8.2005
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 
11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1180/05 - bod 8 schůze vlády 24.8.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
18. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1083)
č.j. 1296/05 - předběžně rozesláno dne: 17.08.2005
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
 
20. Návrh usnesení vlády o dalším postupu řešení programu „Podpora výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do automobilových benzínů, pro záměnu metanolu při výrobě metylesteru řepkového oleje a metyltercbutyléteru a jako alternativního paliva s podporou jeho uplatnění na tuzemském trhu“ (dále jen „Program“) v kontextu řešení problema-tiky biopaliv v České republice
č.j. 1393/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí
 
25. Ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací - sanace ve společnosti RSM CHEMACRYL, a.s.
č.j. 1344/05 - bod 25 schůze vlády 31.8.2005
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí
 
Bez rozpravy:

29. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
č.j. 1386/05 - předběžně rozesláno dne: 30.08.2005
Předkládají: předseda vlády, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministr zahraničních věcí
 
30. Návrh na obeslání 49. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konané ve dnech 26. 9. - 30. 9. 2005 ve Vídni
č.j. 1385/05 - předběžně rozesláno dne: 30.08.2005
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
33. Přírodní rezervace (PR) Vrchové - Chrástě, povolení výjimky pro novostavbu zemědělské usedlosti manželů Šobáňových v Drslavicích - Vrchovém na p.č. st. 213, v k.ú. Drslavice
č.j. 1366/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPP Doupňák pro těžbu dřeva za účelem realizace obnovy stávajícího přestárlého porostu
č.j. 1367/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj, ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 1368/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 1369/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory ze zákazu provádění chemického ošetření komunikací při jejich zimní údržbě
č.j. 1370/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří pro umístění nové výstavby 11 RD v obci Malečov
č.j. 1371/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka
č.j. 1372/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka
č.j. 1373/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

41. Nepovolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek PR Amerika
č.j. 1374/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

42. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory pro pořádání cyklistického závodu v okolí Horní Světlé v termínu 1.10.2005
č.j. 1375/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

43. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro vstup do I. zóny národního parku za účelem opravy části turistické cesty Česko-polského přátelství
č.j. 1376/05 - předběžně rozesláno dne: 26.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

44. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro paní Věru Havlíkovou, bytem Labská 2, České Budějovice, ve věci vjezdu na účelovou komunikaci k rekreačnímu objektu č. 73 v k. ú. obce Strážný
č.j. 1380/05 - předběžně rozesláno dne: 30.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

45. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro vstup vjezd a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 1398/05 - předběžně rozesláno dne: 31.08.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí