zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz ODPADOVÝ HOSPODÁŘ

16.09.2005
Odpady
Pozvánka na kurz ODPADOVÝ HOSPODÁŘ
Odborný program kurzu obsahuje aktuální okruhy z oblasti legislativy odpadového hospodářství.

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí
a Dům  techniky Pardubice
Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR
Akreditovaná vzdělávací instituce MV ČR
Člen asociace vzdělávání dospělých

si Vás dovolují  pozvat na kurz
ODPADOVÝ HOSPODÁŘ

MÍSTO KONÁNÍ: Dům techniky Pardubice
1. – 2. listopadu 2005

Kurz  svým časovým rozsahem a procvičováním témat na příkladech pomůže účastníkům vykonávat funkci odpadového hospodáře.

Časový harmonogram:

Pondělí  31. 10. 2005 - příjezd a ubytování

Úterý    1. 11. 2005
8,00 –   9,00 - prezence
9,00 –   17,00 - odborný program

Středa     2. 11. 2005
8,30 – 15,00 - odborný program 

P ř e d n á š í:
JUDr. ing. Emil  Rudolf, MŽP Hr. Králové
Ing. Jana Samková, ČIŽP Hradec Králové
Ing. Radko Chadima, ČIŽP Hradec Králové
           
Účastníci kurzu si přinesou:
· zákon odpadech č.185/2001Sb. a 188/2004 Sb.
· Vyhl. Podrobnosti k nakládání s odpady 383/01
· Katalog odpadů 381/01
· Vyhl. Hodnocení nebezp. vlastností 376/01
· Vyhl. Nakládání s PCB 384/01
· Vyhl. o Kalech z ČOV 382/01
Doporučuje se rovněž i zákon o chemických látkách a přípravcích 356/2003 Sb.

Program:

1/   Legislativní úprava nakládání odpady /zákon č. 185/2001 Sb. a  zákon č. 188/2004 Sb./.

2/Odpadový hospodář – podmínky ustanovení do funkce a povinnosti.

3/ Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zařazení do katalogu odpadů.

4/ Podrobnosti  nakládání s odpady a vedení evidence odpadů
- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a návrh zákona dle směrnice EU č. 2002/96/ES
- obsah žádosti k nakládání s odpady
- technické požadavky na zařízení
- podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a odpady (PCB,oleje, kaly)
- vedení evidence a ohlašování 
- plány odpadového  hospodářství

5/ Roční zpráva o zpátečním odběru                
    - elektrošrot       
    - automobily

6/ Zneškodňování odpadů
    - skládkování, plány úprav skládek
    - spalování

7/ Vztah zákonů o odpadech a obalech.

8/ Přezhraniční pohyb odpadů.

9/ Výkon státní správy, sankce za neplnění povinnosti – fakultativní pokuty.

10/ Platnost jednotlivých ustanovení. Změny některých dalších zákonů.

11/ Praktické zkušenosti z plnění funkce odpadového hospodáře.

Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová
Informace: Martina Buchtová
Dům techniky Pardubice
nám. Republiky  2686
532 27  Pardubice
Tel.: 466614320
Fax: 466612100
e-mail: dtpce@dtpce.cz
http://www.dtpce.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí