zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochraně ozonové vrstvy Země může pomoci každý z nás

13.09.2005
Ovzduší
Ochraně ozonové vrstvy Země může pomoci každý z nás

 „I když je Česká republika v ochraně ozonové vrstvy úspěšná z mezinárodního hlediska, nesmíme zapomínat na odpovědnost každého z nás,“ říká ministr životního prostředí Libor Ambrozek před Mezinárodním dnem ochrany ozonové vrstvy Země, který se slaví v pátek 16. září. „Ještě zdaleka ne všechna zařízení s látkami nebezpečnými ozonu prošla demontáží a odpovídající recyklací. Úniky těchto látek by mohly jít do řádu jednotek tun,“ dodává ministr.

 

Ačkoli se ve většině signatářských zemí úspěšně plní cíle Montrealského protokolu, neznamená to, že problémy se ztenčováním ozonosféry skončily. Podle letošní společné zprávy vědeckotechnických panelů Montrealského protokolu [1] a Rámcové úmluvy o změně klimatu se očekává obnovení ozonové vrstvy v plné míře až za čtyřicet let. „Je třeba si uvědomit, že do té doby je zemský povrch vystaven nebezpečnému záření, proti kterém je nutné se chránit individuálně,“ říká Jakub Achrer z odboru ochrany ovzduší MŽP. Doporučuje věnovat pozornost radám o ochraně před škodlivým ultrafialovým zářením, která proniká atmosférou ve zvýšené míře právě kvůli ztenčené vrstvě ozónu v atmosféře.

 

V ČR zatím došlo k úplnému vyřazení spotřeby CFC (tzv. tvrdých freonů) a halonů pro veškerá běžná použití (ve sprejích, chladničkách a mrazničkách, apod.). Skončilo používání methylbromidu jak v zemědělství, tak pro ošetření zboží před přepravou. Česká republika má také vlastní halonovou banku, která z území státu cíleně stahuje nebo zdarma odebírá vyřazené hasicí přístroje obsahující halony. Množství sebraných, recyklovaných a uskladněných halonů je nyní 9 tun a stále roste.

 

Důležitý je ale výčet toho, co ještě zbývá v ochraně ozonové vrstvy udělat. Je třeba ukončit spotřebu tzv. měkkých freonů (HCFC), jejichž škodlivý potenciál je sice řádově nižší než v případě tzv. tvrdých freonů  (jejichž spotřeba v České republice je nulová již od roku 1996), ale přesto se na poškozování ozonové vrstvy podílejí. Spotřeba HCFC by měla být ukončena v roce 2010.

 

Další výzvou je hledání náhradních technologií a postupů pro zvláštní používání některých typů halogenovaných uhlovodíků, například v případě požární techniky v letectví nebo armádě. Obdobná situace je v oblasti inhalátorů pro osoby trpící astmatem, neboť některé jejich zvláštní typy stále vyžadují použití freonů.

 

K  ochraně ozonosféry má možnost přispět každý. To se týká  například provozovatelů supermarketů, kteří mohou nahrazovat staré chladicí technologie novými a vyřazená zařízení předávat k recyklaci. V domácnostech jsou stále používány staré lednice, které je třeba na konci životnosti odevzdávat do sběrných dvorů či na jiná vyhrazená místa. Halonové hasicí přístroje se odevzdávají do halonové banky [2] ke zpracování.

 

Podrobnější informace o ochraně ozonové vrstvy Země:

Jakub Achrer, oddělení mezinárodní spolupráce a ochrany ozonové vrstvy MŽP, tel.: 267 122 505  jakub_achrer@env.cz

 

Další informace:

http://www.unep.org/ozone

http://www.uneptie.org/ozonaction

www.env.cz ozonovĂŠ vrstvy

http://www.esto.cz/czech/halbank.htm

 

Poznámky:

[1] Montrealský protokol patří mezi mezinárodní úmluvy. Zavazuje smluvní strany k postupnému omezování výroby a spotřeby některých látek na bázi halogenovaných uhlovodíků (tzv. freony). Tyto látky jsou zodpovědné za alarmující stav vrstvy ozonu ve stratosféře, která hraje velmi důležitou roli pro veškerý život na Zemi. Vrstva ozonu funguje jako filtr proti nebezpečným složkám slunečního záření v ultrafialové oblasti, které mimo jiné poškozují strukturu molekul DNA, způsobují nádorová onemocnění nebo změny imunitního systému a neblaze se podepisují dokonce i na zelených rostlinách nebo mikroorganismech.

Vzhledem ke zhoršování stavu ozonové vrstvy byly k Montrealskému protokolu přijaty další významné zpřísňující dodatky – Londýnský (omezení výroby tvrdých freonů) a Kodaňský dodatek (omezení výroby tzv. měkkých freonů). Česká republika je smluvní stranou Vídeňské úmluvy a Montrealského protokolu od 1. ledna 1993.

[2] www.esto.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí