zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak využít energetické služby a dosáhnout úspory energie

23.09.2005
Obecné
Jak využít energetické služby a dosáhnout úspory energie
Nabídka energetických služeb by měla být co nejširší, aby si vlastník nebo provozovatel budovy či technologie mohl vybrat přístup, který mu nejvíce vyhovuje.
V poslední době se stále častěji objevuje termín energetické služby. Co si pod tímto pojmem představit? Může jít o velmi širokou škálu služeb v oblasti energetiky nebo úspor energie.

FORMY ENERGETICKÝCH SLUŽEB

Nejjednodušší energetickou službou je poradenství. Poskytované rady mohou být okamžité, většinou bezplatné. Ty zajišťuje již řadu let v oblasti hospodárného užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí Česká energetická agentura prostřednictvím sítě svých energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS), která se nacházejí po celé republice (viz www.ceacr.cz).

Náročnější formou poradenských služeb v oblasti efektivního využívání energie je zpracování nejrůznějších technických i ekonomických studií týkajících se úspor energie, nebo také pomoc při zpracování žádosti o poskytnutí dotace na energeticky úsporný projekt.

Jiná forma energetických služeb je zpracování různých energetických dokumentů. Nejznámější je energetický audit, jehož povinné zpracování ukládá v daných případech zákon.

Jednodušší obdobou energetického auditu v případě objektů je zpracování energetického štítku nebo průkazu budovy. Tyto termíny se u nás zatím příliš nerozšířily, ale například v USA se energetická kvalita objektu odráží do ceny při jeho prodeji.

Konkrétnější jsou dokumenty, které se zpracovávají jako předprojektová nebo projektová příprava před realizací energetických opatření nebo před rekonstrukcí částí energetických systémů či dokonce celých celků. Jde o analytické studie možností řešení, podrobnější návrhy v oblasti úspor energie, studie proveditelnosti možných řešení apod. To jsou dokumenty ve fázi předprojektové přípravy. Projektová dokumentace se pak zpracovává již na vybrané řešení, když už je rozhodnuto o jeho financování.

Formou energetických služeb lze také uskutečnit energeticky úsporný projekt. Instalace či rekonstrukce části energetického systému nebo jeho celku může být běžným způsobem, kdy dodavatel dílo zrealizuje a drží po určitou dobu běžné záruky za své dílo, které se obvykle odvíjí od záručních dob instalovaných zařízení.

Jinou možností je zadat projekt jako celek, a to s tím, že firma energetických služeb projekt připraví, zrealizuje a navíc zaručí, že po smluvně sjednanou dobu bude docházet k předem stanovenému snížení spotřeby energie. Tento způsob známe pod pojmem EPC (Energy Performance Contracting).

Významným druhem energetických služeb je převzetí činnosti týkající se provozu energetického systému v objektu nebo technologie. Pro takovou službu se běžně používá termín outsourcing. Vždy je velmi důležité, zda ten, kdo energetické služby nabízí, je schopen se přizpůsobit požadavkům zákazníka, nebo zda nabízí pouze svou podobu vztahu, o které se snaží přesvědčit zákazníka, že je nejlepší. Vždy je nezbytné srovnat možnosti, které připadají v úvahu, aby se zákazník mohl rozhodnout.

Firma energetických služeb může nabídnout vykonávání funkce energetika či servisu na instalovaném energetickém systému nebo může převzít provozování energetického hospodářství jako celku. Vyšší podobou takových služeb je převzetí energetického hospodářství do pronájmu a jeho provozování (tzv. energetický kontrakting) nebo dokonce jeho odkup a prodej komplexní služby většinou v podobě prodeje tepelné energie. Všechny možnosti mají své výhody a nevýhody. Záleží na konkrétních podmínkách, za kterých má být služba poskytována.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY A UPLATNĚNÍ METODY EPC

Metodu EPC lze využít k opatřením na snižování spotřeby energie, ale nikoliv k řešení jakéhokoli problému. Rozhodně je nutné nejprve zjistit, zda je vůbec možné s jejím použitím rekonstruovat energetický systém.

Uplatnění metody EPC v praxi charakterizují především tři základní rysy:

instalovaná opatření snižují především konečnou spotřebu energie,

firma energetických služeb ručí za dosažení smluvně sjednané výše úspor energie,

zdrojem splátek při poskytnutí dodavatelského úvěru jsou především úspory nákladů na spotřebu energie.

Metoda EPC zaručuje, že sjednaná úroveň úspor energie bude dosažena. O dlouhodobém ručení za dosahování úspor lze mluvit pouze v takových případech, kdy by při špatném chování uživatele energetického systému úspor nebylo dosaženo. Do této oblasti patří především opatření typu regulace spotřeby energie, instalace různých technologických zařízení nebo organizace řízení spotřeby energie (energetický management). Za "funkčnost" opatření stavebního charakteru, která jsou dobře nainstalována, není nutné brát záruky využitím metody EPC. V těchto případech by měl ručit za kvalitní realizaci díla stavební dozor. Navíc návratnost opatření stavebního charakteru (zateplování obvodového pláště budov, výměna oken apod.) obvykle několikrát přesahuje přijatelnou dobu trvání smluvního vztahu při uplatnění metody EPC. Proto financování takových opatření je vhodné řešit jinak (např. kombinace finančních zdrojů).

Zákazník by se měl nejdříve na základě zpracovaného energetického auditu rozhodnout, zda využije pro řešení projektu metodu EPC, či nikoliv. Pokud ano, nejvhodnější cestou je spolupráce na přípravě projektu s některou z firem nabízejících metodu EPC, aby se ověřilo, zda ji lze skutečně využít.

V opačném případě je vhodné se rozhodovat o jiném způsobu realizace opatření navrhovaných v energetickém auditu. Vždy je však nutné brát v úvahu účelnost a návratnost vynaložených investičních prostředků, které budou na realizaci navržených opatření potřebné.

AUTOR: Vladimír Sochor
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí