zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z XII. konference „Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí“

19.09.2005
Voda
Odpady
Příroda
Chemické látky
Z XII. konference „Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí“
Konané ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém Jihočeské univerzity

Ve dnech 29.-31.8.2005 uspořádal VÚRH JU Vodňany (oddělení vodní toxikologie a nemocí ryb ve spolupráci s oddělením vědecko-technických informací) již XII.ročník odborné konference Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. Na akci přijelo 40 účastníků z celé republiky i ze Slovenska. Předneseno bylo 24 příspěvků ve čtyřech tématických sekcích (Vliv cizorodých látek a jiných negativních faktorů na ryby, Monitoring cizorodých látek ve vodním prostředí, Testy toxicity a jejich využití v praxi, Biodegradabilita).

V doprovodné soutěži o Cenu Prof. Vladimíra Sládečka za nejlepší studentský a doktorandský příspěvek přitom zaznělo velmi kvalitních 12 prací. Odborná porota ve složení prof. Ing. P. Pitter, DrSc. (VŠCHT Praha), doc. Ing. P. Spurný, CSc. (MZLU Brno), prof. Ing. J. Matoušek, DrSc. (MU Brno) a RNDr. L. Raušerová, CSc. (VFU Brno) nakonec udělila první místo příspěvku MVDr. I. Kukletové (Výzkumný ústav stavebních hmot Brno) za práci s názvem Toxicita biologických pesticidů pro autotrofní organismy vodního prostředí, dále dvě druhá místa (MVDr. P. Mikulovi z VFU Brno za příspěvek Hodnocení xenoestrogenního potenciálu propylparabenu v testu na daniu pruhovaném a Mgr. V. Chrastnému z JU České Budějovice za práci Efekt povodní na změnu distribuce olova a kadmia v sedimentech vodárenské nádrže) a dvě třetí místa (Mgr. Z Pavlíčkové z Ostravské univerzity za práci Využití kmenů Salmonella typhimurium HisYG k hodnocení genotoxicity syntetických barviv a Ing. J. Nekovářové z VŠCHT Praha za příspěvek Baktericidní účinky ftalocyaninových preparátů).

Součástí konference byl i workshop Praktické zkušenosti v oblasti testů toxicity na vodních organismech, odborná exkurze a společenský večer. Z konference byl vydán sborník příspěvků, několik výtisků je ještě možno si dodatečně objednat u pořadatele konference. Akci bylo možno uspořádat díky laskavému pochopení vedení Střední rybářské školy a VOŠ ve Vodňanech, v jejíchž příjemných prostorách konference probíhala (včetně ubytování a stravování), dále se sponzorsky podílely organizace: Fisher Scientific , spol. s r.o. Pardubice, Městské rybářství Vodňany, Rybářské sdružení České republiky, Český rybářský svaz Praha a MŠMT ČR (výzkumný záměr MSM 6007665809). Všem patří naše poděkování.
Ing. Blanka Vykusová, CSc.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí