zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Někteří ptáci z Evropy mizí, jiní přibývají. Co to vypovídá o stavu naší krajiny?

20.09.2005
Příroda
Někteří ptáci z Evropy mizí, jiní přibývají. Co to vypovídá o stavu naší krajiny?

Množství ještě nedávno běžných ptačích druhů v Evropě dnes razantně ubývá. Celkově v Evropě poklesla početnost ptačích druhů typických pro zemědělskou krajinu mezi lety 1980 a 2003 v průměru o 28 %. Úbytek lesních ptáků je méně významný a některé druhy, zejména ty méně specializované na konkrétní typ prostředí, naopak přibývají. Vše nasvědčuje tomu, že ohrožení dosud běžných volně žijících ptáků je větší v nových členských zemích EU včetně ČR.

Jak ukazuje právě největší úbytek mezi ptáky obývajícími zemědělskou krajinu, hrozbu představuje zejména intenzifikace zemědělství. Tomuto tématu bude věnován mezinárodní ornitologický seminář, který se uskuteční v Praze od 22. do 25. září. Přijede na něj 60 expertů z 30 evropských zemí. Záštitu nad seminářem převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Evropští i světoví politici se na začátku nového tisíciletí zavázali zastavit nebo alespoň zpomalit úbytek biologické rozmanitosti (biodiverzity). Termínem, kdy se má hodnotit, zda se to podařilo, je rok 2010. Pro takové hodnocení je ale potřeba mít k dispozici jednoduché a přitom spolehlivé a vědecky podložené ukazatele stavu biodiverzity. „Ve sledování rozmanitosti ptačích druhů takové ukazatele máme k dispozici v podobě indikátoru běžných druhů volně žijících ptáků v Evropě,“ říká Petr Voříšek z České společnosti ornitologické. Indikátor ptáků zemědělské krajiny byl dokonce přijat mezi oficiální tzv. Strukturální indikátory EU a Indikátory trvale udržitelného rozvoje EU. 

Cílem těchto „ptačích“ indikátorů je umožnit politikům hodnotit dopady jejich rozhodnutí na živou přírodu. Indikátory jsou výsledkem projektu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků (Pan-European Common Bird Monitoring), na kterém aktivně spolupracují ornitologové z 18 evropských zemí, další země se do projektu postupně zapojují. Vlastní sčítání ptáků v terénu provádějí vyškolení dobrovolníci, amatérští ornitologové, jejichž výsledky jsou v každé zemi shromážděny a po zpracování se posílají České společnosti ornitologické, která program koordinuje pro celou Evropu.

Aktualizované výsledky pro období 1980 až 2003 ukázaly, že počty běžných druhů ptáků v zemědělské krajině poklesly v Evropě o 28 %, lesních druhů pak o 13 % [1]. Počty ostatních běžných druhů ptáků v Evropě se za stejné období zvýšily o 28 %. Počty ptáků se však mění rozdílně ve starých členských zemích EU a v zemích, které do EU vstoupily v roce 2004 (včetně ČR). Úbytek ptáků zemědělské krajiny ve starých členských zemích EU pokračoval i v 90. letech, byť pomalejším tempem. Naproti tomu v nových zemích EU se negativní trendy z 80. let 20. století obrátily na přelomu 80. a 90. let a teprve v posledních letech jsme svědky opětovného ubývání ptactva v zemědělské krajině [2].

Řada dřívějších studií ukázala, že dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny má na svědomí intenzifikace zemědělství, podporovaná zejména politikou produkčních dotací v rámci Společné zemědělské politiky (SZP). To dokládají i zjištěné rozdíly mezi starými členskými zeměmi EU a zeměmi, které vstoupily do EU v roce 2004 a dotace v rámci SZP se jich tedy týkají až nyní. Objasnění příčin změn početnosti dalších skupin ptáků je obtížnější a vyžádá si zřejmě další zkoumání.

Zářijové pražské setkání evropských ornitologů se bude zabývat i dalším rozvojem programu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků [3].

Další informace:

www.birdlife.cz

www.ebcc.info

www.birdlife.org

http://www.rspb.org.uk

Poznámky:

[1] Změny početnosti běžných druhů ptáků v Evropě v letech 1980 až 2003. Údaje jsou založeny na změnách v početnosti 33 lesních druhů, 19 druhů typických pro zemědělskou krajinu a 25 ostatních druhů. Index označuje relativní změnu v početnosti (v procentech) ve srovnání s rokem 1980.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí