zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Megakanál dostal špatné vysvědčení na Zlínsku

27.09.2005
Voda
EIA
Megakanál dostal špatné vysvědčení na Zlínsku

Plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe dostal zdrcující vysvědčení v nezávislém posudku, který si nechal zpracovat Zlínský kraj. Hnutí DUHA bude na pondělním (26.6.) veřejném projednávání ve Zlíně [1] poukazovat na škody, jež by záměr způsobil.

Posudek [2] došel k závěru: "Trasa kanálu D-O-L je z hlediska zájmů ochrany přírody zcela nepřijatelná a nelze předpokládat kompromisní řešení…Případná realizace akce by byla v rozporu s mezinárodními úmluvami…významně naruší popř. zcela zlikviduje stávající vodní, mokřadní a lužní ekosystémy v nivě řeky Moravy." Varuje také, že "záměr výstavby D-O-L je stále ve střetu se zákonem o ochraně přírody a krajiny", a proto "[z]ájmy vodní dopravy nelze prosazovat za cenu likvidace a poškození ekosystémů na území ČR".

Posouzení zároveň upozorňuje na poškození zdrojů pitné vody. "Významným dopadem bude vliv na vodní bilanci krajiny a na provoz stávajících a navrhovaných vodárenských zařízení v nivě Moravy."

Navíc vodní nádrž Teplice, která je součástí projektu, by podle posudku vyžadovala likvidaci množství obytných domů a vystěhování obyvatel, zbourání dalších budov a přesunutí 25 kilometrů silnic a 21 kilometrů železnice.

Před poškozením ochrany před povodněmi a unikátní lužní přírody varoval na jaře také posudek jiných expertů zpracovaný na objednávku Jihomoravského kraje [3]. Dokonce i poměrně šetrnější variantu první etapy projektu (kanálu Dunaj-Břeclav) označil za „velmi vážné ohrožení“, navíc „s abnormálně nákladným řešením“. Druhá verze stavby by podle něj způsobila přímo „ovlivnění katastrofického charakteru”. Kanál by totiž podle posudku poškodil ochranu před povodněmi a unikátní lužní přírodu. Jihomoravští konzultanti dospěli k závěru, že: „Realizace kanálu je...možná, avšak vzhledem k rozsáhlým dopadům do jednotlivých složek životního prostředí značně problematická v kterékoliv variantě.“

Veřejné projednávání se bude zabývat návrhem takzvaného zadání územního plánu Zlínského kraje. Součástí této důležité koncepce jsou také předběžné projekty velkých staveb.

Kanál Dunaj-Odra-Labe by si vyžádal stovky miliard korun. Panují vážné pochyby o jeho potřebnosti a rentabilitě. Vodní doprava v České republice totiž rapidně klesá v důsledku malé poptávky. Ve srovnání s počátkem devadesátých let má pouze asi třetinový výkon. Stavba by přitom měla vážné dopady na život tisíců lidí v okolí, ochranu před povodněmi i vzácnou lužní krajinu v říčních nivách. Projekt přitom nepomůže snížit počet kamionů na silnicích, protože se používají k přepravě jiných druhů zboží než lodě.

Miroslav Husťák, spolupracovník Hnutí DUHA, řekl:

„Už druhé oficiální posouzení je pro projekt zdrcující. Posudek potvrdil naše dlouholetá varování, že stavba poškodí unikátní moravskou lužní krajinu a zásoby pitné vody.“

Informační list se základními údaji o kanálu Dunaj-Odra-Labe, projednávání a důsledcích projektu ke stažení: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/dol_na_scene.pdf

Kontakt:      

Miroslav Husťák, Hnutí DUHA, telefon 606 443 611

Poznámky:

[1] Veřejné projednávání tří dokumentů – návrhu zadání územního plánu Zlínského kraje, posouzení jeho vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na soustavu ochrany přírody Natura 2000 – začíná v pondělí 26. září ve 13:00 hodinaule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 [2] Novák, S.: Posouzení vlivů Územní prognózy Zlínského kraje na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel v přiměřeném rozsahu, Urbanistický ateliér Zlín pro Zlínský kraj, Zlín 2005: lze stáhnout na www.kr-zlinsky.cz okumenty2.php?ID=385904, související a obdobně kritický posudek k dopadům na soustavu Natura 2000 na www.kr-zlinsky.c z/vismo/dokumenty2.php?ID=386004

[3] Postbiegl, S., et al: Posouzení vlivů územní prognózy Břeclavska na životní prostředí, INVESTprojekt NNC pro Jihomoravský kraj, Brno 2005: lze stáhnout na www.kr-jihomoravsky.cz Breclav/SEA Breclavsko.pdf (velikost 1,3 Mb)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí