zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Štátne lesy TANAP-u už spracovali 66 % kalamitného dreva

29.09.2005
Les
Štátne lesy TANAP-u už spracovali 66 % kalamitného dreva

Štátne lesy TANAP-u spracovali doposiaľ vlastnými silami, dodávateľsky alebo v obchodných poliach viac ako 1,3 milióna kubických metrov (m3) kalamitnej drevnej hmoty na ploche bezmála 6 000 hektárov (ha). Predstavuje to 66 % z celkového množstva kalamitného dreva. Haluzinu po spracovaní následkov kalamity nahádzali do kôp na rozlohe vyše 1 600 ha. Z vyše 75-hektárovej plochy zvšky po spracovaní v objeme takmer 9 000 ton (t) vyviezli.
Hovorca Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u Marián Šturcel spresnil, že minuloročná novembrová kalamita poškodila 12 600 ha lesných porastov, z toho 8 737 ha v správe a užívaní ŠL TANAP. Dovedna to predstavuje viac ako 2 milióny m3 kalamitného dreva.
Rozhodnutiami Krajského úradu životného prostredia v Prešove o prerušení konania vo veci udelenia výnimky na spracovanie drevnej hmoty v kalamitnom území, o zastavení konania v predmetnej veci alebo rozhodnutím o ponechaní kalamitnej drevnej hmoty nemohli ŠL TANAP spracovať doposiaľ 243 440 m3 dreva na ploche 1 077 ha. "Kalamitná drevná surovina sa tak nespracúva celkovo na 12 % kalamitnej plochy, čo predstavuje takmer pätinu kalamitného územia," spresnil Šturcel.
Do revitalizácie zahrnuli v kalamitnom území národného parku na jar tohto roka približne 459 ha, z ktorých na základe návrhov čiastkových revitalizačných projektov už zelesnili takmer 113 ha. "Vysadili sme viac ako 262 000 sadeníc. Najpočetnejšie je zastúpená borovica, smrekovec, smrek a jedľa. Z listnatých drevín prevláda v obnovených porastoch javor horský, jarabina vtáčia, jaseň, jelša a breza," informoval Peter Spitzkopf ml. z odboru starostlivosti o lesy ŠL TANAP. Dodal, že rozdiel medzi plochou pripravenou na revitalizáciu a zalesneným územím vyplýva z toho, že lesníci sa neusilujú celoplošne umelo zalesniť kalamitné plochy. Do jednotlivých častí poškodeného lesa vnášajú iba dreviny, ktoré sú prirodzené, ale na druhej strane sa v rámci prirodzenej obnovy v tomto území nevyskytujú.
Osobitný dôraz budú klásť pri obnove a rekonštrukcii kalamitných plôch na zakladanie prvkov zvyšujúcich statickú stabilitu porastov prostredníctvom spevňovacích pásov a spevňovacích závor. Rekonštrukcie mladých lesných porastov poškodených či zničených následkami veternej kalamity urobili ŠL TANAP na ploche viac ako 154 ha.
V súvislosti s požiarmi a nepriaznivou požiarnobezpečnostnou situáciou požiadalo mesto Vysoké Tatry na základe nariadenia krízového štábu Obvodného úradu v Poprade Štátne lesy TANAP, aby zabezpečili vyčistenie lesných porastov do vzdialenosti 100 metrov od obytných domov a objektov na území mesta od haluziny a ostatných zvyškov po spracovaní následkov veternej kalamity. Štátne lesy územie predbežne zmapovali a odhadli, že ide približne o 300 ha, z ktorých doposiaľ vyčistili viac ako 10 ha.

Zdroj: HN.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí