zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program průmysl a podnikání

07.10.2005
Obecné
Operační program průmysl a podnikání

Operační program průmysl a podnikání má podporovat rozvoj podnikatelského prostředí, podnikání v průmyslu a ve službách. Chce zvýšit konkurenceschopnost českých výrobků, investice do výzkumu a vývoje a efektivnost energetiky. Jeho součástí je několik programů. Příjem žádostí o dotace zatím není omezený. Výjimkou jsou pouze dotační tituly Inovace a Rozvoj, kde byl příjem žádostí pozastaven.

Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie
Malí a střední podnikatelé z řad fyzických i právnických osob se mohou ucházet o podporu z programu Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie. Cílem těchto titulů je přispět ke snižování energetické náročnosti českého průmyslu, čehož chtějí dosáhnout prostřednictvím podpory energeticky úsporných investičních projektů. Úspěšní žadatelé mohou získat až 30 miliónů korun, maximálně však 46 procent uznatelných nákladů projektu.

Operační program Infrastruktura
Cílem operačního programu Infrastruktura je zlepšit životní prostředí a zkvalitnit dopravní infrastrukturu. O správu dotačního titulu se dělí dvě instituce: Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Nedávno přitom resort životního prostředí vydal třetí výzvu k předkládání žádostí ve čtyřech programech. Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat až do konce října.
Obnova environmentálních funkcí území
Cílem opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území je prevence a snížení ničivých následků povodní.
Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství
Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství má zvýšit počet obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod. Cílem dotačního titulu je také zlepšit čistotu vodních toků, zlepšení zásobování pitnou vodou a podobně. Projekty mohou být zaměřené na budování a modernizaci čistíren vod, rozšíření kanalizačních systémů, zásobování obcí pitnou vodou a podobně.
Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší má snížit množství vypouštěných znečišťujících látek a zlepšit zdravotní stav obyvatel. Podpora se poskytuje na zavádění šetrných technologií ve spalování odpadu, využívání obnovitelných zdrojů energie a podobně.
Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží
V rámci opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží je možné předkládat projekty, které sníží odpad ukládaný na skládkách, a zvýší množství recyklovaného odpadu.

Kráceno pro potřeby EnviWebu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí