zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná vláda ve středu

11.10.2005
Obecné
Co projedná vláda ve středu
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 12. října 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

 

5. Program podpory výroby biopaliv v návaznosti na implementaci Směr- nice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES
č.j. 1553/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

6. Návrh Dlouhodobé strategie využití biopaliv v České republice
č.j. 1560/05 - bod 18 schůze vlády 5.10.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
10. Návrhy projektů pro obnovu a rekonstruk-ci oblastí v Asií, postižených živelní pohromou
č.j. 1551/05 - předběžně rozesláno dne: 03.10.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
14. Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka
č.j. 1546/05 - předběžně rozesláno dne: 30.09.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2004
č.j. 1575/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: ministryně zdravotnictví

16. Zpráva o činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004
č.j. 1567/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
 
20. Návrh na obeslání sedmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe
č.j. 1586/05 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
24. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 20. dubna 2005 č. 468, o ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 2002 č. 446, ke jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posuzování a hodnocení nabídek k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, v platném znění, a na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 16. července 2003 č. 736, o jmenování členů meziresortní komise pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na přípravu a realizaci projektů pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, v platném znění
č.j. 1555/05 - předběžně rozesláno dne: 03.10.2005
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm.h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z ochranných podmí-nek CHKO Bílé Karpaty ze zákazu provádět chemický posyp cest
č.j. 1557/05 - předběžně rozesláno dne: 03.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří za účelem stavby „Lesní cesta Okrouhlá-spojka“ v k.ú. Okrouhlá u Nové-ho Boru p.č. 571/1, 572/1 a 585
č.j. 1558/05 - předběžně rozesláno dne: 03.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras ze zákazu provádět chemický posyp cest
č.j. 1559/05 - předběžně rozesláno dne: 03.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Týřov a Národní přírodní rezervace Velká Pleš v CHKO Křivoklát-sko, na žádost Ivety Husákové, studentky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-vy v Praze, adresou Horní Bezděkov 97, 273 51 Unhošť, za účelem botanických průzkumů v rámci vypracování bakalářské práce a navazující diplomové práce
č.j. 1568/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Adršpašsko - teplické skály v CHKO Broumovsko za účelem údržby a úklidu turistického prohlídko-vého okruhu
č.j. 1569/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Výjimka podle ustanovení § 43 a § 29 písm. h) a § 26 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro úpravu provozních a relaxačních ploch SH Kurzovní (vybudování dílny, přístřešku pro rolbu, prostoru pro kontejner, hřiště, ohniště a dět. hřiště)
č.j. 1570/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm.h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z ochranných podmí-nek CHKO Slavkovský les ze zákazu provádět chemický posyp cest
č.j. 1571/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky ze základních ochran-ných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v CHKO Brou-movsko, na žádost Michala Kozára, Adršpach 81, 549 57 Teplice nad Metují, za účelem provedení činností dle smlouvy o dílo se Správou ochrany přírody, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 na území NPR Adršpašsko-teplické skály v CHKO Broumovsko
č.j. 1585/05 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

12. Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ve dnech 19. a 20. září 2005
č.j. 1566/05 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2005
Předkládá: ministr zemědělství

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí