zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v říjnu 2005 na SEVERu

12.10.2005
Obecné
Co se chystá v říjnu 2005 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:
· 14.-16.10. proběhne v pobytovém středisku SEVER Horní Maršov seminář pro téměř 30 lektorů ekologických výukových programů z celé ČR v rámci programu Národní síť středisek ekologické výchovy
· Na česko-polské konferenci v rámci programu Škola pro udržitelný (Trutnov, 24.-25. 10.) si žáci, učitelé, představitelé obcí a dalších partnerů navzájem představí letošní i loňské úspěšné projekty. Součástí jsou exkurze do jednotlivých zapojených obcí a školy - účastníci uvidí např. obnovenou studánku u Machova na Náchodsku, veřejné osvětlení na solární energii v Úpici a stezku po znovuobjevených hraničních kamenech Šporkova panství u Kocbeří na Trutnovsku či na upravená nově veřejná prostranství a školní pozemky v Hořicích a Jičíně. Česko-polská spolupráce je podpořena z fondů EU (INTEREG). Během října budou také slavnostně otevřeny některé dokončené projekty – např. 21.10. zahrada a veřejné prostranství před 4.ZŠ Jičín.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do Horního Maršova přijedou studenti ze 3 krajů - Pardubického, Středočeského a Královéhradeckého - ZŠ Ústí n. Orlicí (3.-7.10.), z gymnázia Nymburk (10.-14.10.) a ze ZŠ Úprkova Hradec Králové (17.-21.10.), ZŠ Podharť Dvůr Králové

Královéhradecký kraj a město Hradec Králové:
· V říjnu se uskuteční cca 13 výukových programů v rámci výstavy Chléb náš vezdejší v Hradci Králové a cca 25 dalších výukových programů pro školy z Královéhradeckého kraje.
· 6.10. se návštěvníci výstavy Chléb náš vezdejší mohou zúčastnit dílny, na které se naučí vyrábět ozdoby ze slámy.
· Pro učitele z Královéhradeckého kraje je nachystáno několik seminářů: 3.10. se uskuteční na pracovišti SEVERu na Kavčím plácku v Hradci Králové seminář pro učitelky MŠ "ZVÍŘÁTKA JSOU NAŠI KAMARÁDI" týkající se chovu a ochrany domácích a hospodářských zvířat. Tamtéž se 19.10. uskuteční seminář pro pedagogické pracovníky "Ekologicky šetrné výrobky" a 26.10. seminář pro učitele ZŠ "Máme rádi zvířata", týkající se chovu a ochrany domácích a hospodářských zvířat. 5.10. pořádá SEVER na ZŠ Úprkova v Hradci Králové seminář pro učitele ZŠ a SŠ "Ekologikcá stopa"
 Krkonoše:
· 1.10. v Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK  (bývalá fara v Horním Maršově) proběhne rukodělná dílna – Zpracování vlny I. – praní a česání vlny, filcování suchou cestou
· 26.-30.10. se plánuje podzimní tábor ve východních Krkonoších - Expedice 2005 -  pro děti od 7 do 14 let
· 28.-30.10. se uskuteční v Domu obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK (bývalá fara v Horním Maršově) kurs – Bubnování pro pokročilé, s Jaromírem Helešicem (drums a percussion)
· 19.10. je pro msítní nachystán filmový klub v hornomaršovském klubu OKO
· dále proběhnou celorepublikové a nadregionální akce v pobytovém středisku SEVER v Horním Maršově (pobytové výukové programy pro školy, seminář pro lektory ekologikcých výukových programů) - viz výše
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@seznam.cz

Ústecký kraj:
· 11.října a 25.října proběhnou další setkání Dětského zastupitelstva. Hlavní náplní bude příprava krajského projektu „ Recyklujte s Ústeckým krajem“, modelem k projektu je loňský úspěšný projekt Dětského zastupitelstva Litoměřice „Recyklujte s EU“. Zároveň se jedná o zapojení do celorepublikové soutěže Dětských parlamentů ČR „ O nejlepší prezentaci Dětského parlamentu“.
· 12.října se v prostorách Střediska SEVER uskuteční seminář pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Seminář je  věnovaný spotřebitelské ekologii, orientaci v symbolech a značkách na obalech výrobků, se kterými přicházíme každodenně do styku. Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a Oddělení EVVO (obě oddělení existují v rámci CENIA, české informační agentury životního prostředí) sestavili výukový program o ekoznačce a ekologicky šetrných výrobcích „Co je doma, to se počítá!“, který je určen žákům a studentům od 7. tříd ZŠ po II. stupeň SŠ.  Jednotlivé hry jsou zaměřeny na šíření povědomí o ekoznačkách, uvědomělé spotřebě, životním cyklu výrobku a odstranění některých mýtů, které se ohledně ekologicky šetrných výrobků mohou šířit. Učitelé mají možnost zapojit jednotlivé aktivity do výuky výtvarné výchovy, českého jazyka, zeměpisu, biologie, ekologie, zbožíznalství, občanské nauky atd.
· 19.října   se uskuteční seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ „ Je jen jedna Země“. Seminář pořádáme ve spolupráci s NIDV ( Institut dalšího vzdělávání) a seminář bude probíhat v jejich prostorách.  Seminář je praktickou ukázkou, jak zpřístupnit téma globálních problémů žákům  a studentům. Vše probíhá formou diskusí, herních aktivit a simulačních her, které pomáhají k snadnějšímu pochopení pojmu globality a globálního propojení světa, poznání vazby mezi místními problémy a globálními problémy, poznání mechanismu nejvýznamnějších globálních problémů a v první řadě i pochopení sociálních kořenů globálních problémů.
· Pro velký úspěch jarních exkurzí Za Naturou na túru do národní přírodní památky Bílé stráně u Litoměřic jsme se rozhodli pokračovat v exkurzích pro žáky 2. stupňů základních škol. Poslední z exkurzí proběhnou ještě v říjnu.
· Tento měsíc budou vrcholit přípravy listopadové krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ (Konzultace A PRAktické Dílny – 11.listopadu 2005). Nad pořádáním této konference již převzali záštitu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková a ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek.
· V říjnu bude na všechny školy a školská zařízení Ústeckého kraje rozeslána nová Nabídka výukových a vzdělávacích programů pro rok 2005/2006
· Proběhne další rozesílka v rámci projektu M.R.K.E.V ( Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) v Ústeckém kraji.
· V rámci činnosti poradního sboru EVVO v Ústeckém kraji probíhá připomínkování grantového programu Ústeckého kraje. Zároveň bude předložen projekt „Informační systém EVVO v Ústeckém kraji“, který byl poradním sborem připraven k předložení  do Rady Ústeckého kraje.    

město Litoměřice:
· V říjnu se opět rozběhne celoroční projekt pro děti z mateřských škol. Každý měsíc budou docházet děti z mateřských škol celého litoměřického regionu na výukové programy do Střediska SEVER. Pro projekt je připraveno množství nových učebních pomůcek, materiálů a publikací, které nám pomohou snáze navázat kontakt s dětmi, probudit jejich zájem a usnadnit  pochopení jednoduchých vztahů a zákonitostí v přírodě. Rádi bychom naším projektem pomohli prohloubit výchovu dětí k ekologickému myšlení, k šetrnému zacházení s přírodou a ohleduplnému chování v prostředí, ve kterém žijeme.
· 21.října pořádáme ve spolupráci se ZŠ Na Valech v Litoměřicích soutěž pro 1.stupeň základních škol „Lesní stezka“. Čtyřčlenná družstva z jednotlivých škol budou plnit úkoly v terénu zaměřené na poznávání ekosystému lesa, orientaci v prostředí, určování rostlin i živočichů. Na jednotlivých stanovištích jsou pro soutěžící připraveny rébusy, hádanky, křížovky, terénní zkoumání.
· 24.října bude oficiálně a slavnostně otevřena Ekoporadna při Středisku SEVER. V nově zřízené kanceláři bude fungovat ekoknihovna, půjčovna videomateriálů s ekologickou tématikou a každé úterý od 8:00 do 16:00 bude kancelář otevřena jako ekoporadna pro služby široké veřejnosti. 
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí