zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OPI: Žádosti se podávají do 31. října

13.10.2005
Obecné
OPI: Žádosti se podávají do 31. října
SFŽP spolufinancuje projekt zhruba 10 %, dalších 75 % může poskytnout EU, zbytek hradí příjemce podpory.
Operační program Infrastruktura (OPI) - Zlepšování environmentální infrastruktury (Priorita 3) podporovaný ze strukturálních fondů EU se zaměřuje na čištění vod, kvalitu ovzduší, nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Týká se projektů do 10 miliónů eur a Česká republika by v letech 2004 až 2006 mohla v rámci tohoto programu získat pro životní prostředí až 4,5 miliardy korun.

První výzva v rámci tohoto programu, která byla určena na podporu výstavby čistíren odpadních vod (ČOV), kanalizací a zčásti i na podporu obnovitelných zdrojů, se uskutečnila v roce 2004. Druhá se týkala nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a byla vyhodnocena letos v létě. V jejím rámci se téměř 1,4 miliardy korun z evropských zdrojů rozdělí mezi 107 projektů a částkou 197 miliónů korun, která zahrnuje dotaci i nízkoúročenou půjčku, přispěje Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Zhruba stejná částka je učena pro výzvu třetí. Její součástí je Opatření 3. 2. - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství. Cílem podpory je zvýšit počet ekvivalentních obyvatel (EO) napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, zlepšit čistotu vodních toků, úroveň kalového hospodářství a zásobování pitnou vodou. Podporu lze získat na vybudování a modernizaci ČOV a rozšíření kanalizačních systémů u aglomerací od 2000 do 50 tisíc EO, na výstavbu, rekonstrukci, intenzifikaci nebo rozšíření ČOV a na doplnění kanalizačních sítí. Také na zásobování obcí pitnou vodou v případě, že bude se stavbou vodovodu současně probíhat výstavba kanalizace. Dotace se bude konkrétně týkat rozšíření vodovodních sítí pro obce do 5000 obyvatel včetně výstavby přivaděčů pitné vody, čerpacích stanic, vodojemů, intenzifikace nebo rozšíření úpraven vod a výstavby nových zdrojů pitné vody obcím, kde existuje řádné odůvodnění z hlediska nedostačující kvality nebo množství pitné vody. O pros tředky lze žádat i na budování a rekonstrukci zařízení na úpravu kalů v ČOV s kapacitou do 50 tisíc EO.

SFŽP spolufinancuje projekt zhruba 10 %, dalších 75 % může poskytnout EU, zbytek hradí příjemce podpory. Žádosti o podporu v rámci třetí výzvy je možno podávat do 31. října 2005 prostřednictvím zadosti.sfzp.cz. Podmínky pro získání podpory obsahuje Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR č. 11/2005 o poskytování finančních prostředků z OPI - Priorita 3 včetně spolufinancování na stránkách SFŽP www.sfzp.cz a Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí