zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příležitosti pro české firmy jsou v ekologii, stavebnictví i ve veřejných zakázkách

14.10.2005
Obecné
Příležitosti pro české firmy jsou v ekologii, stavebnictví i ve veřejných zakázkách
Možnosti pro české podnikatele se v Polsku objevují i díky dotacím z rozpočtu Evropské unie na infrastrukturní projekty.

Stačí přejet česko-polskou hranici a pozorovatel podle všudypřítomných front a kvality silnic pochopí, proč musí být pro polskou vládu prioritní dobudování dopravní infrastruktury. Kvalita silniční sítě a dálnic se totiž stává stále větším problémem pro rozvoj polské ekonomiky. Ale nejen to, omezuje rychlou dopravu v rámci Evropské unie.
Není divu, že polské úřady věnují tomuto problému pozornost, což dokazuje i boom v silničním stavebnictví od roku 2002. Zejména v následujících letech se očekává další jeho mohutný nárůst. Jen letos se bude v Polsku stavět na šest set kilometrů nových úseků dálnic a řidiči budou již využívat 740 km dálnic, z toho 341 km nových úseků a 140 km po generální přestavbě.
Předpokládá se také, že letos bude dostaveno více než dvě stě kilometrů nových silnic 1. třídy a u 50 měst budou pro lepší průjezdnost postaveny nové silniční obchvaty.
Polsko předalo letos do Bruselu už i přepracovanou strategii rozvoje dopravní infrastruktury na léta 2004 až 2006 s výhledem do roku 2013. Jedná se o dokument, resp. podklad pro konkrétní jednání a finančních prostředcích z fondů EU.
Rekonstrukce a údržbu silniční a dálniční sítě se proto jeví jako velmi perspektivní obor i pro české firmy.
Ve střednědobé perspektivě budou uskutečněny programy modernizace jak rozvoje silniční sítě, tak i železničních koridorů. Zde je vyhlašováno množství tendrů, informace jsou zveřejňovány prostřednictvím internetu (http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl).
Pro přímou účast v těchto akcích je ovšem nutné mít zázemí ve formě finanční stability a referencí. Menší podniky mají šanci uspět jako subdodavatelé při účasti velkých českých stavebních firem.

Jedním ze základních pilířů polské ekonomiky je zemědělství. Tradiční domácí podniky vyrábějící zemědělskou a potravinářskou techniku jsou ale v žalostném stavu, pokud do nich nevstoupil zahraniční investor. Proto od poloviny 90. let je patrný růst poptávky po této technice.
Polsko je odkázáno na zemědělství v daleko větší míře než Česko, pracuje v něm více než dvacet procent obyvatelstva. Jen pomalu se konsoliduje. Vstupem do Evropské unie však rolníci získali možnost dostávat dotace z unijního rozpočtu. Ze strany rolníků lze proto očekávat stabilní poptávku. Potvrzuje to například zvýšení prodeje traktorů Zetor.

V posledních letech výrazně rostou investice veřejného sektoru do ekologických zařízení. Brusel si totiž uvědomuje propastný rozdíl technologické úrovně ochrany životního prostředí v Polsku a v jiných zemích unie a na Varšavu vytváří silný tlak na změnu situace. V této oblasti, a to i díky podpoře peněz z fondů Evropské unie, je proto patrná zvýšená poptávka polských firem po zahraničních technologických celcích.
Jedná se například o zařízení k ochraně životního prostředí, především pak k výstavbě čističek odpadních vod či o technologie na zpracování biomasy. Právě tendrů pro dodávky a rekonstrukce v těchto oblastech mají šanci zúčastnit se také české firmy, a to za stejných podmínek jako polští dodavatelé.

Příležitostí k průniku na polský trh jsou veřejné zakázky (tendry). Jen během loňského roku bylo polským Úřadem pro veřejné zakázky zveřejněno kolem 62 tisíc výzev k účasti na výběrovém řízení v celkové hodnotě 38,5 miliardy zlotých.
Zájemci z řad českých podnikatelů o nákupy a investice, financované s použitím veřejných prostředků nad třicet tisíc eur, mohou přitom využít zkušeností z naší republiky. V Polsku jsou totiž tendry organizovány podobně jako v České republice.
Vyhlašují se na zakázky státu, měst, obcí a samosprávou vlastněných společností. Třetina z nich se týká dodávek pro zdravotnictví, druhá třetina stavebnictví (včetně silnic, čističek odpadních vod, vodovodů, kanalizací, plynovodů, veřejného osvětlení).
Část tendrů je financována z prostředků Evropské unie, EBRD, Světové banky a dalších zahraničních zdrojů. (Samostatnou kapitolu tvoří zakázky zadávané soukromými investory, které ovšem nepodléhají povinnému zveřejnění v databázi).
Tendry jsou zpravidla veřejné, jen málo z nich je vyhlašováno pro předem určený okruh dodavatelů. Většina z nich ještě donedávna upřednostňovala ze zákona tuzemské dodavatele - nabídková cena soutěžícího, který se zavázal použít nadpoloviční většinu materiálu a práce z polských zdrojů, se pro účely vyhodnocení výherce tendru snižovala o 20 procent.
I dnes vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti a národnostnímu cítění Poláků je jakákoliv nabídka zaměstnání polské pracovní síly velmi vítaná.
Od března loňského roku platí nový zákon o veřejných zakázkách, který dává účastníkům výběrových řízení, polským i ze zemí EU, stejná práva. Proto odbor exportních příležitostí CzechTrade a zahraniční kancelář CzechTrade ve Varšavě nabízí českým firmám asistenční službu - monitoring tendrů a investičních akcí.
Na základě zadaných klíčových slov, mají firmy možnost získat pravidelný monitoring tendrů s anotací v českém jazyce či zajištění tendrové dokumentace a další nezbytné asistenční služby spojené s účastí ve výběrovém řízení.
V případě zájmu o výše uvedenou asistenci - monitoring tendrů lze kontaktovat ředitelku Odboru exportních příležitostí Janu Falathovou e-mail: jana.falathova@czechtrade.cz nebo na tel.: 224907516.

Akce k Polsku v České republice
Polský den v Olomouci
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Ivana Kosatíka a ve spolupráci s OHK Olomouc
Kontakt: Jana Brzoňová, konzultantka
jana.brzonova@czechtrade.cz
Tel.: 224907546
Fax: 224913817
Bližší informace: http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/sluzby/akce/detail-akce.xml&id_akce=186
Termín: 26. října
Místo konání: Wellnet - vzdělávací středisko Svazu účetních Olomouc
Prezentace Polské republiky a její ekonomiky, možností spolupráce mezi českými a polskými firmami, nástrojů podpory exportu nabízených CzechTrade, individuální jednání českých podnikatelů formou kulatých stolů se zástupci institucí.
Polsko - atraktivní hospodářský a investiční partner
Seminář o možnostech podnikání v Polsku pořádá 16. listopadu ekonomicko-obchodní oddělení velvyslanectví Polské republiky v Praze ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.
místo: Hospodářská komora ČR, Freyova 27, Praha 9.
Experti z různých polských specializovaných organizací a agentur budou na semináři informovat o současném stavu investiční politiky v Polsku, o pobídkách, daňových podmínkách, státní podpoře, investičních projektech a o možnostech využití dosavadních zkušeností v různých oblastech polské ekonomiky.
Informace o účasti na semináři, který je bezplatný, lze obdržet na Obchodním oddělení velvyslanectví Polské republiky, Hradešínská 1931/58, 101 00 Praha 10. Kontaktní osoba: Remigiusz Górski, první tajemník
e-mail: rgorski@weh.cz
tel.: 271 732 342, 272 733 888, fax: 272 735 442
Bližší informace a kontakt:
http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/sluzby/vstupuji_na_novy_trh/novinky/novinka_detail.xml&id_novinka=9592

Akce CzechTrade v Polsku
Prezentace dodavatelů zařízení pro města a obce a systémů krizového řízení ve spolupráci s OEU Generálního konzulátu ČR v Katovicích.
termín: 5. listopadu 2005
místo: Jaslo
Prezentace dodavatelů pro revitalizaci obytných domů ve spolupráci s OEU Generálního konzulátu ČR v Katovicích
termín: 8. listopadu 2005
místo: Katovice
Mezinárodní veletrh ekologických technologií: Polsko 2005
termín: 15. - 18. listopadu
Agentura CzechTrade spolu s aliancemi Czech Biomass Team a Czech Water Alliance bude prezentována na společném stánku v Poznani. Prostor formou katalogové prezentace je k dispozici i pro další české firmy.
III. Trhy vína v Krakově - Enoexpo
termín: 17. - 19. listopadu
Pod názvem Velká vína z malé země se zde budou prezentovat firmy, a to ve spolupráci s Vinařským fondem ČR.
Bližší informace k akcím podá zahraniční kancelář CzechTrade ve Varšavě:
E-mail: warsaw@czechtrade.cz
www.czechtrade.pl
tel.: 0048 22 6274 725
fax: 0048 22 8279 737
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí