zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozšíření D1 před stavbou R35 na Pardubicku je reálné

18.10.2005
Obecné
Rozšíření D1 před stavbou R35 na Pardubicku je reálné

 

Za zcela reálnou hrozbu odsunutí výstavby rychlostní silnice R35 v severní variantě v Pardubickém kraji považují občanská sdružení Děti Země a Zelený Kohout. Tuto variantu jako neekologickou, dopravně a urbanisticky zcela nevhodnou a technicky náročnou již v minulosti odmítly různé odborné posudky. Další komplikací je trvalý odpor řady obcí, místních sdružení a vlastníků pozemků v její trase, takže konečná cena může být až o polovinu vyšší. Rozumným řešením pro kraj je podle obou občanských sdružení proto schválení etapové výstavby jižní varianty R35.

Přednostní rozšíření dálnice D1 o další dva pruhy se mi zdá být logickou odpovědí státních orgánů na očekávané problémy při přípravě severní varianty R35 na Pardubicku,“ tvrdí  Miroslav Patrik z Dětí Země v Brně, které tuto kauzu monitorují od konce roku 2002.

V této souvislosti připomíná značné časové zpoždění výstavby dálnice D5 s obchvatem Plzně a dosud neukončené diskuse o trase dálnice D8 v CHKO České středohoří. Původně měl být tento úsek D8 postaven v roce 2000 za tři miliardy korun, nový oficiální termín je rok 2008 a náklady za sedm miliard korun.

Termín dostavby severní varianty R35 do roku 2010 za třicet miliard korun je podle nás zcela mimo realitu, když proti ní je tak velký odpor řady starostů a veřejnosti v její trase,“ uvádí  Radim Lána ze Zeleného Kohouta z České Třebové.

Pokud chce hejtman Pardubického kraje Michal Rabas, aby se R35 stala skutečně prioritou státu v rámci omezených finančních prostředků, pak mu nezbývá, než kývnout pro jižní variantu, jak to také již udělal bývalý hejtman kraje Roman Línek, který se ještě loni přikláněl k severní variantě.

Naproti tomu rozšíření D1 o dva další pruhy nemusí mít tak velké komplikace ze strany ekologických občanských sdružení či obcí, navíc ji lze konečně celou modernizovat a dostavět chybějící protihlukové stěny.

Nyní se ke stavbě připravuje úsek R35 Sedlice – Opatovice nad Labem. Magistrát města Hradec Králové vydal 8. srpna 2005 jedno z dílčích stavebních povolení. Proti němu však bylo podáno odvolání ke krajskému úřadu do Hradce Králové. Podobný osud patrně čeká i další stavební povolení, které má v blízké době vydat Ministerstvo dopravy. Územní rozhodnutí bylo vydáno v říjnu 2004, řízení trvalo šest měsíců.

Příloha k tiskové zprávě ze dne 14. října 2005:

R35 - SEVERNÍ VARIANTA

Slabé stránky:

-    Varianta není v souladu s hodnocením dle „Posouzení vlivů ÚP VÚC Pk na životní prostředí – SEA“ (SURPMO, EMPLA - červen 2003) a se souhlasným stanoviskem MŽP (6. 8. 2003).

-    Převládají negativa pro navazující povolení stavby: a) projednání budoucí EIA, když není v souladu se SEA, b) výrazný odpor trasou dotčených obcí, ekologických iniciativ a místních občanských sdružení, c) nepříznivé podmínky pro výstavbu - dlouhé úseky v dopravně nepřístupné krajině.

-    Členitý terén - na trase je cca o 50 mostních konstrukcí více než na jižní (DHV Praha, listopad 2003).

-    Téměř neexistující možnost etapizace výstavby.

-    Výrazně vzdálenější horizont dokončení stavby a její  plné využitelnost – variantu kritizuje MD a MMR.

-    Je plně smysluplná pouze v kompletní dokončené trase.

-    Má náročnější klimatické a terénní podmínky.

Silné stránky:

-    Lepší dopravní napojení severovýchodní části Pardubického kraje.

-    Posílení rozvojového potenciálu v území bývalého okresu Ústí nad Orlicí.

-    Varianta byla Zastupitelstvem Pk schválena v konceptu ÚP VÚC Pk (červen 2005).

-    Není vedena geologicky složitým územím Mladějovského vrchu.

R35 - JIŽNÍ VARIANTA

Slabé stránky:

-    Varianta nebyla schválena Zastupitelstvem Pk v konceptu ÚP VÚC Pk (červen 2005).

-    Obsahuje dlouhý a investičně nákladný tunel pod Mladějovským vrchem (řešení je ale šetrné ke krajině).

Silné stránky:

-    Je vyhodnocena jako nejlepší dle „Posouzení vlivů ÚP VÚC Pk na životní prostředí – SEA“ (SURPMO, EMPLA - červen 2003) a dle souhlasného stanovisko MŽP (6. 8. 2003).

-    Je vyhodnocena jako nejlepší v odborném posudku ČVUT Fakulta dopravní (duben 2004) a ČVUT Fakulta architektury (červen 2003).

-    Je podporována a požadována z MŽP ČR.

-    Od konce roku 2004 je podporována a požadována MD ČR, od podzimu 2005 i MMR.

-    Předpokládají se příznivé podmínky pro budoucí povolování stavby: a) budoucí EIA naváže na souhlasné stanovisko SEA, b) části trasy již procesem EIA prošly - obchvat Vysokého Mýta pro nižší kategorii, c) dosud velmi malý odpor trasou dotčených obcí, d) zatím žádný deklarovaný odpor občanských sdružení a ekologických iniciativ.

-    Velmi příznivé podmínky pro výstavbu - etapizace trasy (i velmi krátké úseky lze dopravně využít).

-    Lze „ihned“ stavět dílčí úseky, obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle.

-    Lze plně využít i v roce 2004 nově provedené úpravy na silnici č. I/35 v úseku Janov - Gaier.

-    S ohledem na rovinatý a méně zalesněný terén bude snadnější dostavba navazujících objektů.

-    Má výhodnější klimatické a terénní podmínky.

-    Existují písemné garance nadstandardního přístupu státu při realizaci opatření na související silniční síti.

Je odborně důvodný předpoklad výrazně dřívějšího (reálného) dokončení celé trasy.

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel./fax 545 210 393, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz, www.ctrebova.cz/doprava

ZELENÝ KOHOUT, Farská 453, 560 02 Česká Třebová
zeleny.kohout@ctrebova.cz, www.ctrebova.cz/kohout, jednatel  – Ing. Radim Lána, mobil 776 110 119

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí