zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z rozkladové komise MŽP

26.10.2005
Příroda
Z rozkladové komise MŽP
Pojem omezení vyplývajících z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného ve smyslu § 58 odst. 2, poslední věta zákona č. 114/1992 Sb.

č. 10/2005

k § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Pokud rozhodnutí, jímž je vydáno závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 nebo souhlas podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje podmínky, z nichž vyplývá omezení, nejde o omezení ve smyslu § 58 odst. 2, věta poslední cit. zákona.

Odůvodnění:
V poslední větě § 58 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), není poskytnutí náhrady za ztížení zemědělského či lesního hospodaření vázáno pouze na omezení vyplývající z části třetí až páté zákona, resp. rozhodnutí vydaného na jejich základě. V důsledku toho by mohli žadatelé o výjimku ze základních ochranných podmínek mít za to, že podmínky stanovené rozhodnutím, závazným stanoviskem či souhlasem podle § 4 odst. 2 a § 12 zákona jsou právě omezením ve smyslu § 58 odst. 2, poslední věty zákona. Podmínky, které závazné stanovisko či souhlas dle § 4 odst. 2 a § 12 zákona případně stanoví, však nejsou omezením, nýbrž součástí úlevy ze zákonného zákazu uskutečnit určitou činnost. Podmínky ukládané orgánem ochrany přírody v rozhodnutí jsou výrazem jeho zákonné kompetence poskytnout žadateli možnost realizovat činnost jinak zákonem zakázanou, k níž je však orgán ochrany přírody povinen zajistit maximální možnou míru ochrany jinak nedotknutelného zájmu ochrany přírody a krajiny. Tato maximální možná míra ochrany dotčeného zájmu je realizována právě stanovením podmínek v rozhodnutí.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí