zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva MAS Český Západ – Místní partnerství o.s. k předkládání žádostí o dotace

01.11.2005
Zemědělství
Výzva MAS Český Západ – Místní partnerství o.s. k předkládání žádostí o dotace
v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „OP Zemědělství“), podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova

Upozorňujeme na možnost předkládání žádostí o dotace místní akční skupině (MAS) Český Západ – Místní partnerství na realizaci projektů v rámci integrované územní Strategie „Nezapadne Český Západ“. Český Západ – Místní partnerství představuje jednu z deseti místních akčních skupin (MAS) vybraných k realizaci Strategie MAS v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen „OP Zemědělství“), podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER )

MAS Český Západ – Místní partnerství bude v roce 2005 a 2006 podporovat vybrané projekty v prostoru mikroregionu Konstantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá u M.L. Projekty musí  být v souladu s rozvojovou strategií MAS zaměřenou na efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví a současně musí splňovat podmínky OP Zemědělství.

Projekty budou přijímány pro následující Fiche:

·        Fiche č. 1 Poznejte Český Západ – Fiche se týká projektů sloužících k lepšímu poznání a prezentaci území MAS. Podporováno bude například vytváření prezentačních a marketingových produktů sloužících k poznávání přírodního a kulturního bohatství regionu, budování naučných stezek a dalších forem invativního značení, dále pořádání seminářů, odborných workshopů a konzultací pro místní subjekty.

·        Fiche č. 2 Zlepšete Český Západ – Fiche se týká projektů, které přispějí k obnově kulturních, historických a přírodních památek regionu a k zlepšení vzhledu regionu i stavu životního prostředí. Podporovány budou i projekty zaměřené na šetrnější péči o krajinu či úpravy veřejných prostranství a dále projekty, které umožní zavádět nové formy pro nakládání s odpady. Cílem opatření je realizace projektů, které přispějí k zapojení místních obyvatel do realizovaných aktivit a k zajištění jejich odpovědnějšího přístupu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví.

·        Fiche č. 3 Navštivte Český Západ – Fiche se týká projektů, které umožní vytvoření integrovaných produktů cestovního ruchu (např. napojení turistických tras na ubytovací a stravovací zařízení). Dále bude podporováno pořádání slavností a workshopů, které budou prezentovat kulturní a přírodní atraktivity regionu. V rámci tohoto opatření budou podporovány i projekty, které přispějí k rozvoj služeb a řemesel v regionu, včetně vytváření vhodných prostor pro podnikatelské subjekty.

Žadatelé mohou být právnické i fyzické osoby, podnikatelé, obce, svazky obcí i nestátní neziskové organizace, které působí v území MAS. Žadatelé mohou po předchozí domluvě přihlásit své projekty na předepsaném formuláři od 24.10.2005 do 5.12.2005 do 16.00 hodin v kanceláři MAS na obecním úřadě Olbramov, Olbramov 5; kontaktní osoba Miroslava Válová, tel: 374 692 021, e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz. Zde bude k dispozici i formulář žádosti a další nezbytné dokumenty. Bližší informace získáte rovněž v Centru pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň; kontaktní osoba Jan Martínek, tel: 377 329 558, e-mail: jan.martinek@cpkp.cz nebo martinek@leader-ceskyzapad.cz.

 

Vzhledem k poměrné administrativní náročnosti přípravy projektu (formulář a povinné přílohy žádosti), nutností seznámit se s pravidly OP Zemědělství LEADER a přijatelnými výdaji pro jednotlivé fiche, doporučujeme konzultovat Váš projektový záměr v co nejbližší době na výše uvedené kontaktní adrese.

Pravidla programu LEADER jsou rovněž k dispozici na internetové adrese www.mze.cz a www.szif.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí