zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

„Škola pro udržitelný život“

03.11.2005
Obecné
„Škola pro udržitelný život“
je mezinárodním britsko-polsko-českým programem, jehož cílem je propagovat vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních činností týkajících se zlepšení životního prostředí.

V České republice probíhá jako společný asistenční a grantový program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Regionálními koordinátory jsou Středisko ekologické výchovy SEVER pro Královéhradecký a Středočeský kraj a  Ekocentrum PALETA pro Pardubický kraj. Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska.
Realizaci jednotlivých projektů škol a obcí v ČR v roce 2005 podpořili vedle hlavního dárce – společnosti Toyota Motor Europe -také:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradecký a Pardubický kraj a město Hradec Králové. Přeshraniční spolupráce je podpořena v rámci programu EU „INTERREG IIIA“ Česká republika – Polsko a Královéhradeckým krajem v rámci mezinárodní spolupráce pro neziskové subjekty a obce pro rok 2005.
Program běží v České republice již druhý rok a letos se do něj přihlásilo 56 projektů iniciovaných školami a školskými zařízeními, z nichž bylo k přímé účasti v programu vybráno 19 (13 z Královéhradeckého kraje, 5 z Pardubického a 1 z okresu Kolín).. Hlavními podmínkami výběru projektů k další podpoře byla viditelná změna prostředí na veřejně přístupném místě, aktivní zapojení nejen školy, ale i dalších partnerů – zejména obce, místních sdružení a iniciativ, podniků, kulturních institucí, orgánů ochrany přírody a  občanů a začlenění do vzdělávacího programu školy (konkrétní přínos pro výuku).
Královéhradecký kraj:

Machov: Z náměstí ke studánce pod Borem
(úprava a zpřístupnění místní studánky, propojení s místními tradičními akcemi pro veřejnost)
realizátor: ZŠ Machov, Mgr. Helena Martincová, tel.: 491 547 195, zs.machov@worldonline.cz
výše grantu: 75 000 Kč  (55 000 Kč z letošního projektu, 20 000 Kč jako ocenění navíc pro
nejúspěšnější školu z loňského ročníku)

Kocbeře: Hranice a cesty mezi námi
(obnova staré historické stezky mezi sousedícími obcemi se znovuobjevenými  hraničními kameny Šporkova panství)
realizátor: ZŠ Kocbeře, Mgr. Sofia Hladíková, tel.: 499 623 535, zskocbere@iol.cz
výše grantu: 40 000 Kč (24 000 Kč z letošního projektu, 20 000 Kč jako ocenění navíc pro nejúspěšnější školu z loňského ročníku)

Jičín: Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy
(úpravy hojně navštěvovaného a využívaného školního ekoareálu a prostranství před školou –  např. keltský stromokruh, vysazení zeleně před školou, stojan na kola,  rekonstrukce záhonu léčivých bylin a do budoucna i realizace odpočinkové plochy před školou)  
realizátor: ZŠ Železnická, Jičín, Mgr. František Kynčl, tel.: 493 533 469, kyncl.4zs@seznam.cz
výše grantu: 60 000 Kč

Vrchlabí: Obnova městského parku pro výchovně-vzdělávací účely
(vznik setkávacích a hracích ploch a naučné stezky)
realizátor: Gymnázium,Vrchlabí, Mgr.Martina Plojharová, tel.: 777 048 224, plojharova@atlas.cz
výše grantu: 50 000 Kč
 
Nechanice: Nechanická pěšinková sezóna
(budování zahrady pro výuku i odpočinek - ukázky stromů a keřů)
realizátor: ZŠ Nechanice, Mgr.Lucie Munzarová, tel.:495 441 032, skola.nechanice@tiscali.cz, lucinkamunzarka@sam.cz
výše grantu: 46 000 Kč 

Úpice: Alternativní zdroje energie aneb Putování za Sluníčkem III.
(veřejné osvětlení s využitím solární energie a informační a konzultační středisko o alternativních zdrojích energie ve škole)
realizátor: ZŠ Úpice-Lány, Mgr.Jan Balcar, tel.: 499 881 124, zsul@zsul.cz
výše grantu: 40 000 Kč
 
Hořice: Daliborka – vstupní brána Smetanových sadů
(úprava veřejného prostranství v historickém parku před školou – výsadby, cestičky v parku, lavičky)
realizátor: ZŠ Na Daliborce, Hořice, Mgr. Jan Sezima, tel.: 604 143 588, ego.horice@seznam.cz
výše grantu: 40 000 Kč

Trutnov: Léčivá zahrada budoucnosti
(vytvoření bylinkové zahrady a nabídka programů o bylinkách pro zájemce z okolí – Domov důchodců, MŠ, ZŠ)
realizátor: Střední zdravotnická škola, Trutnov, Mgr. Blanka Simonová, tel.: 499 840 092, simonova@szstrutnov.cz
výše grantu: 35 000 Kč

Suchovršice: Sejdeme se u školy
(oživení veřejného prostranství v centru obce jako místa setkávání pro děti, rodiny, místní spolky, návštevníky obce  - hřiště a herní prvky pro děti, posezení, informační tabule o obci...)
realizátor: MŠ Suchovršice, Hana Nedvědová, tel.: 499 882 204, d.kultova@seznam.cz
výše grantu: 20 000 Kč

Hradec Králové: Společně recyklujeme, společně dobudováváme venkovní areál
(úpravy zahrady a sportovišť otevřených pro veřejnost ze sídliště –– umístění nádob na třídění odpadu, ukázky rostlin a společenstev, informační tabule)
realizátor: ZŠ Mandysova, Hradec Králové, Mgr.Martin Hušek, tel.:723 261 260, martinhusek.briza@seznam.cz
výše grantu: 30 000 Kč

Černilov:Krajina na dlani
(budování zahrady s ukázkami ekosystémů)
realizátor: Masarykova jubilejní ZŠ, Černilov, Mgr.Aleš Páv, tel.: 495 431 118, zs.cernilov@tiscali.cz
výše grantu: 15 000 Kč   (podpořeno Magistrátem města Hradec Králové)
Hradec Králové: Vybudování sportoviště pro volnočasové aktivity
(budování sportovního hřiště na veřejně přístupném pozemku)
realizátor: SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové, ing.Vladislav Košťál, tel.:495 212 569, sekretariát@sosasou-vocelova.cz
výše grantu: 15 000 Kč  (podpořeno Magistrátem města Hradec Králové)

Hradec Králové: Učebna v přírodě
(budování venkovní učebny, úprava školního pozemku)
realizátor: ZŠ Pouchov, Hradec Králové, Mgr. Milada Podalová, tel.:731109567, podalova@zspouchov.pvtnet.cz
výše grantu: 15 000 Kč (podpořeno Magistrátem města Hradec Králové)
   

Pardubický kraj:
Čeperka: Zahrada pro děti, děti pro zahradu
(úprava zahrady - umístění prolézaček a pergoly, vytvoření bylinkových záhonů)
realizátor: ZŠ Čeperka, Mgr.Lenka Burešová, tel.: 466 941 021, lenka.buresova@zs.ceperka.indos.cz
výše grantu: 70 000 Kč

Rokytno: Škola pro udržitelný život – Společně to zvládneme
(úprava školního pozemku  pro výuku, volný čas dětí i jako místa setkávání občanů – např. výsadby, ohniště, horolezecká stěna, indiánské tee-pee)
realizátor: ZŠ a MŠ Rokytno, Mgr.Olga Brousilová, tel.: 466 989 201, zs_rokytno@seznam.cz
výše grantu: 50 000 Kč

Králíky: Oáza klidu, odpočinku a relaxace pro každého
(vytvoření příjemného zákoutí na veřejném prostranství před školou s prolézačkami, houpačkou, jezírkem)
realizátor: ZvŠ Králíky, Mgr.Iva Nesvadbová, tel.: 465 631 186, zvskral@orlicko.cz
výše grantu: 50 000 Kč

Lukavice: Kouzelná zahrada
(úprava zahrady, umístění atrakcí pro děti – např. velký dřevěný xylofon, hmatová nášlapná stezka)
realizátor: MŠ a ZŠ Lukavice, Mgr. Jitka Němcová, tel.: 465 624 410, zs.lukavice@tiscali.cz
výše grantu: 35 000 Kč

Pardubice: Zelená zahrada – oáza uprostřed sídliště
(budování arboreta,popisky na stromy, dosazování keřů, přírodního bludiště, domků pro zvířata)
realizátor: DDM Alfa, Pardubice, Kateřina Kadlečková, tel.: 466 410 318, ddm.alfa@ok.cz
výše grantu: 30 000 Kč

Středočeský kraj - Kolínsko:
Velký Osek: Dětský ráj
(vybudování dětského hřiště s několika velkými prolézačkami, houpačkami)
realizátor: MŠ a ZŠ Velký Osek, ing.Alena Jílková, tel.: 321 795 026, jilkal@tiscali.cz
výše grantu: 40 000 Kč

Další informace lze získat na adresách:
Michal Veselý, Nadace Partnerství, program Strom života, 542 422 761, michal.vesely@ecn.cz
Jiří Kulich a Hana Kulichová, Středisko ekologické výchovy SEVER, 499874326, sever@ecn.cz

Karin Richterová, Středisko ekologické výchovy SEVER (Krajský koordinátor EVVO v Královéhradeckém kraji), 495 580 319, sever-hk@seznam.cz

Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA (Krajský koordinátor EVVO v Pardubickém kraji), 466 614 352, ekocentrum@paleta.cz


Tento  dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný SEVER a nelze jej v žádném případě považovat za názor EU.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí