zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brňáci si na sběrných střediscích připlatí.

08.11.2005
Obecné
Odpady
EIA
IPPC
EMS
Brňáci si na sběrných střediscích připlatí.

Bez velké publicity připravila brněnská radnice rozhodnutím Rady města Brna nepříjemné finanční překvapení občanům města. Zavedla nové poplatky na sběrných střediscích odpadů. Podle TV reportáží se bohužel nový systém poplatků již projevuje ve vzniku dalších černých skládek a v lepším případě nelegálním nočním ukládáním odpadů před sběrná střediska. Takže  město Brno zřejmě peníze sice na jedné straně vybere a na druhé bude nuceno vydat za úklid. V jiných městech podle TV zatím takovým způsobem nehodlají postupovat.

Každý návštěvník střediska se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, jeho demontáže, roztřídění a úhrady za odběr odpadu. Za odpad, u něhož úpravy nebyly provedeny (např. okenní rámy se skleněnou výplní, nerozbitá skříň, zárubně se zbytky suti apod.) bude účtována dvojnásobná sazba. Uložení odpadu do sběrných nádob provede obsluha nebo návštěvník střediska až po dohodě na ceně za odběr odpadu s obsluhou střediska. Obsluhou střediska musí být vydán účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který bude obsahovat jméno a adresu fyzické osoby, u právnické osoby název, sídlo a IČ, katal. číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu.

Občané mohou na SSO bezúplatně uložit pouze odpady komunální skupiny 20 s vyjímkou odpadů katalogových čísel 20 01 35 a 20 01 36 vyřazená elektronická zařízení a 20 01 23 chladící zařízení (povinnost odložit pouze do míst zpětného odběru nebo odděleného sběru) a vytříděné obalové odpady katalogových čísel 15 01 02 a 15 01 10. V případě, pokud občan odloží na SSO objemný komunální odpad objemově neupravený (možná objemová úprava), uhradí za jeho odložení sazbu uvedenou v ceníku.

Ceny uvedeny včetně DPH 19%

13 ODPADY OLEJŮ A KAPALNÝCH PALIV
Níže uvedené odpady jsou zpoplatněny pro podnikatele i pro občany.
Kód Název druhu odpadu Kat. Cena (Kč/kg)
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 15
13 07 01 Topný olej a motorová nafty N 15
13 07 02 Motorový benzín N 15
13 08 02 Jiné olejové emulze N 15
15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY
Níže uvedené odpady zpoplatněny pro podnikatele, pro občany zpoplatněn odpad kódu druhu 15 02 02.
Kód Název druhu odpadu Kat. Cena (Kč/kg)
15 01 02 Plastové obaly (PET/ostatní obaly) O 0/3,0
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné N 15
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační nateriály N 15
16 ODPADY Z DEMONTÁŽE A ÚDRŽBY VOZIDEL
Níže uvedené odpady pochází z demontáže a údržby vozidel a jsou zpoplatněny pro podnikatele i občany.
Kód Název druhu odpadu Kat. Cena (Kč/kg)
16 01 03 Pneumatiky osobních aut s diskem O 55
Pneumatiky osobních aut bez disku O 30
Pneumatiky nákladních aut O 145
Pneumatiky nákladních aut s diskem O 260
Pneumatiky traktorové pneumatiky O 555
Pneumatiky vzdušnice osobní O 8
Pneumatiky vzdušnice nákladní O 25
16 01 20 Sklo O 2,5
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
Níže uvedené odpady jsou zpoplatněny pro podnikatele i občany.
Kód Název druhu odpadu Kat. Cena (Kč/kg)
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků bez příměsí (lze využít k recyklaci) O 1,2
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s příměsemi (nelze využít k recyklaci - skládkování) O 1,5
17 02 02 Sklo (včetně drátoskla) O 2,5
17 02 03 Plasty O 2,5
17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu (recyklace/skládka) O 1,5 / 2,5
17 04 05 Železo a ocel O 0
17 04 07 Směsné kovy O 0
17 04 11 Kabely O 7
17 05 04 Zemina a kamení O 1,5
17 06 03 Izolační materiály, které jsou a nebo obsahují nebezpečné látky N 15
17 06 04 Izolační materiály které nejsou a neobsahují nebezpečné látky O 2,5
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 2,5
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY
Níže uvedené odpady jsou zpoplatněny všechny pro podnikatele. Pro občany jsou zpoplatněny odpady kódů druhů 20 01 23, 20 01 35 a 20 01 36 a objemově neupravené odpady, které lze objemově upravit (nábytek apod.).
Kód Název druhu odpadu Kat. Cena (Kč/kg)
20 01 01 Papír a lepenka O 0
20 01 02 Sklo O 0
20 01 11 Textilní materiály O 3
20 01 13 Rozpouštědla N 15
20 01 14 Kyseliny N 15
20 01 15 Zásady N 15
20 01 17 Fotochemikálie N 15
20 01 19 Pesticidy N 15
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 15
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chloruhlovodíky (chladící zařízení) N 7,5*
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 15
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 15
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N 15
20 01 33 Baterie a akumulátory (olověné a nikl-kadmiové baterie) N 2
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 15
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky N 12
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky O 12
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N 15
20 01 38 Dřevo O 3
20 01 39 Plasty O 11
20 01 40 Kovy O 0
20 01 41 Odpady z čištění komínů O 2,5
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) - spalovna/skládka O 3 / 2,5
20 02 02 Zemina a kamení (ze zahrad a parků) O 1,5
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad (ze zahrad a parků) - spalovna/skládka O 3,0/2,5
20 03 01 Směsný komunální odpad O 3
20 03 02 Odpad z tržišť - spalovna/skládka O 3 / 2,5
20 03 03 Uliční smetky O 2,5
20 03 07 Objemný odpad - spalovna/skládka O 3 / 2,5

* lednice do výšky 180 cm - 300 Kč/ks
* lednice velké a mrazící boxy objemu většího než lednice výšky 180 cm - 600 Kč/ks

Poznámka:
občan - fyzická osoba
podnikatel - fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba

Tento ceník nahrazuje dnem 15.9.2005 ceník za odložení odpadů dle jejich druhů ve sběrných střediscích schválený na R4/087 schůzi Rady města Brna Brna konané dne 16.12.2004.

ZDROJ: SAKO Brno a.s., ČT

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí