zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekty vztahující se k Jizerským horám

15.11.2005
Příroda
Projekty vztahující se k Jizerským horám
 

Nadace pro rok 2005 vyhlašuje:

 • Základní grantový program na rozdělení části výnosů z příspěvku FNM až do celkové výše 470 000,- Kč

  Grantové programy
  Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):
  • občanská sdružení
  • obecně prospěšné společnosti
  • účelová zařízení církví
  • nadace a nadační fondy (max. 20% příspěvku bude využito na správu nadace a min. 80% bude použito na nadační příspěvky třetím osobám)
  • veřejnoprávní instituce
  • příspěvkové a rozpočtové organizace (žadatel na projekt vloží min. 50% vlastních finančních prostředků)
  • apod.
  Co má za cíl: podpořit projekty vztahujících se k Jizerským horám, zejména v těchto oblastech:
  • záchrana a obnova lesních ekosystémů Jizerských hor
  • rozvoj nevládního neziskového sektoru
  • publikace zaměřené na Jizerské hory
  • ekologická výchova a osvěta
  • mezisektorová spolupráce
  • výzkumné projekty
  • ochrana přírody
  Jak požádat o nadační příspěvek:

  Za platnou žádost považuje Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyplněný formulář žádosti. Žádost musí být podána v jednom originálu a třech kopiích. Co se nevejde do formuláře, je možné popsat samostatně. Žádost je možné doplnit o fotografie, výroční zprávy, nebo další materiály – rozsah těchto doplňků by však neměl překročit rozumnou míru (tyto přílohy stačí v jednom vyhotovení). Je vhodné zaslat kopii žádosti také e-mailem.

  Co se děje s Vašimi žádostmi:

  Vyplněné formuláře žádosti o grant jsou shromažďovány v kanceláři Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor až do okamžiku nejbližšího zasedání správní rady. Na zasedání správní rada rozhodne o schválení, částečném schválení či neschválení shromážděných platných žádostí.

  Co se děje dále:

  Do 14 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného rozhodnutí bude se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Po ukončení projektu předá žadatel Nadaci stručnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu (je vhodné ji doplnit o fotografie) a vyúčtování poskytnutých peněz tak, že dodá kopie prvotních dokladů a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce.


  • Uzávěrka:

   Jde o tzv. průběžné grantování, jehož podstatou je (stručně řečeno) zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku - jediným omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti o kterých správní rada nestihne rozhodnout v daném kalendářním roce se automaticky přesouvají do roku dalšího.

  • Máte další dotazy:

   Adresujte je e-mailem na adresu jizerky@atlas.cz, písemně na adresu U Jezu 10, 460 01 Liberec, nebo telefonicky na číslo 605 701 503.

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí