zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Několik informací ke sběru a využití PET lahví

18.11.2005
Obecné
Odpady
Několik informací ke sběru a využití PET lahví

Jak poznám, že se jedná o PET láhev vhodnou k tomuto způsobu recyklace?

V České republice, podobně jako ve většině zemí Evropy, je zavedeno používání značek pro materiál určený k recyklaci. Konkrétně pro PET láhev vhodnou k běžnému způsobu recyklace se jedná o jeden z těchto znaků :

 

Někdy se lze setkat s tím, že místo čísla "1" je použito číslo "01". Konkrétně označení vypadá takto:

 

Musí mít každá PET láhev toto označení?

Mohlo by se zdát, že vstupem České republiky do EU se situace vyřešila. Bohužel nikoli. Použití těchto symbolů k označování materiálu na obaly je zatím pouze dobrovolné. Proto jsou v některých zemích EU (např. skandinávské země) používány jiné symboly a někde tato povinnost není vůbec. Naštěstí v okolních zemích (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko) je jejich použití obvyklé. Neoznačené láhve se mohou dostat do České republiky dovozem nebo je mohou přivézt turisté. Pokud na láhvi, obvykle na dně, nenajdete příslušný symbol, láhev do sběrné nádoby na PET raději nedávejte.

Co když je na láhvi označení PETG?

Jedná se o jiný druh polyetyléntereftalátu, určený pro výrobu obalů jinou technologií. Tento jiný druh polyetyléntereftalátu nedávejte ke standardnímu typu na recyklaci. Důvodem je to, že vyšší podíl PETG v recyklátu by mohl činit potíže při zpracování na vlákna. V ostatních aplikacích recyklátu (fólie, vázací pásky, kompozity atd.) ale nevadí. Tato využití jsou ale zatím minoritními.

Jak si počínat, když si nejsem jist, zda láhev je vhodná k tomuto způsobu recyklace?

V tomto případě raději láhev odevzdejte k jinému způsobu využití, jak je ve Vaší oblasti určeno. Některé cizorodé plasty, zvláště pak PVC, se oddělují od PET velmi obtížně a mohou být závažnou překážkou využití recyklátu. Láhev z PVC a z PET nelze pouhým okem rozlišit. Pokud na láhvi, obvykle na dně, nenajdete příslušný symbol, láhev do sběrné nádoby na PET raději nedávejte.

Co láhve od piva a vína?

Kvalitní láhve na pivo a víno jsou vyráběna náročnou technologií využívající vícevrstvou stěnu. Tyto další vrstvy obsahují i jiné látky než standardní PET a mohou být závažnou překážkou využití recyklátu. V tomto případě raději láhev odevzdejte k jinému způsobu využití, jak je ve Vaší oblasti určeno.

Je možno z recyklovaného materiálu vyrábět zase PET láhve?

Toto principiálně možné je. Taky se tak už ve světě děje. Proces recyklace je však podstatně náročnější než ten, který bude provozovat PETKA CZ a.s.

Co se vyrábí ze střižových PET vláken?

PET střiž slouží jak k výrobě netkaných textilií, tak pro směsování s vlnou či bavlnou. Hlavní použití je pak pro svrchní i spodní ošacení. Velmocí v tomto využití PET recyklátů je nyní Čína.

Co s odpady vznikajícími při recyklaci PET?

Nejvíce různorodý odpad představují zbytky papírových etiket, které obsahují i mnoho běžné špíny (hlína, prach atd.) také velké množství tiskových barev a částice polyolefinů. Použít je při výrobě papíru tudíž nelze. Budou ale využity pro výrobu topných pelet.

Směs polyolefinů se stopami PET bude dále zpracovávána a po oddělení PET recyklována na granulát polyolefinů. Další možností je využití pro výrobu topných pelet.

Voda bude zpracována v čistírně odpadních vod.

Anorganická filtrační hmota s oddělenými nečistotami bude využita pro výrobu topných pelet nebo sládkována.

ZDROJ: PETKA CZ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí