zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

REACH: dobrý základ pro další jednání

21.11.2005
Chemické látky
REACH: dobrý základ pro další jednání

„Takzvaný kompromisní návrh nové chemické politiky, který včera schválil Evropský parlament, považuji za dobrý základ pro další jednání. Druhým podstatným krokem   bude dosažení politické shody v Radě Evropské unie, která se má sejít ještě do konce tohoto roku,“ komentuje včerejší hlasování Evropského parlamentu Karel Bláha, ředitel odboru environmetálních rizik Ministerstva životního prostředí.

Nová chemická politika Evropské unie (REACH) by měla zabezpečit, že se při používání chemických látek  minimalizují rizika pro zdraví lidí a zároveň dopady na životní prostředí [1]. Používání nejnebezpečnějších látek by mělo být povoleno na omezenou dobu (navrhuje se 5 let od vydání autorizace), což by mělo stimulovat hledání méně rizikových alternativ. 

„Zatímco používání těch nejrizikovější látek – například DDT či PCB – je zakázáno či pečlivě sledováno, o řadě jiných nemáme ani ty nejzákladnější údaje, včetně jejich dopadů na lidské zdraví. Česká republika při jednáních prosazuje povinnost nahrazovat rizikové látky tam, kde je to možné a ekonomicky únosné. Spotřebitelé by měli mít k přístup k úplným informacím o složení výrobku, zejména těm, které znamenají zdravotní riziko. Zároveň by systém měl být administrativně co nejjednodušší, což by snížilo finanční dopady na chemický průmysl,“ stručně vysvětluje ministr životního prostředí Libor Ambrozek. 

Nová chemická politika EU sjednocuje pravidla pro chemické látky, které jsou již na trhu i pro ty, které jsou zatím ve fázi vývoje. Zavádí systém registrace všech chemických látek vyráběných v množství nad 1 tunu ročně. Podle produkovaného množství či stupně možné nebezpečnosti bude posuzován vliv jednotlivých chemických látek na zdraví lidí  a životní prostředí. Ty nejnebezpečnější látky budou nahrazeny méně rizikovými alternativami.

Příprava nového systému začala v únoru 2001. K dispozici jsou totiž dostatečné informace o nebezpečných vlastnostech pouze necelých 10 % látek (z celkového počtu cca 120 tisíc), které jsou na celém světě uváděny do oběhu. To REACH řeší tím, že sjednocuje přístup k „novým“ i k „existujícím“ látkám. Povinnost shromáždit potřebná data a zodpovědnost za jejich kvalitu je uložena průmyslovému sektoru, který látky produkuje a uvádí na trh.

Česká republika podporuje návrhy, které vyplynuly z kompromisního textu připraveného britským předsednictvím na základě diskusí pracovní skupiny Evropské Rady. V současné době se blíží dosažení shody v otázce registrace látek ve výrobcích.  Došlo ke shodě na požadavcích pro registrace u látek, kterých se vyrobí mezi 1 a 10 t ročně. Pro hodnocení dat a látek by měla do jednoho roku od nabytí účinnosti REACH vzniknout Evropská chemická agentura se silným mandátem.

Komise zpracovala rozsáhlou studii ekonomických dopadů na průmyslový sektor. Výsledky této studie ukázaly, že reálné náklady na plnění povinností uložených návrhem REACH se budou pohybovat v rozmezí 2,8 - 5,2 miliardy eur (pro E-15). Studie provedené v ČR ukazuje, že náklady chemického průmyslu se mohou pohybovat v rozmezí 2 – 6,2 miliardy Kč. Uvedené náklady budou rozloženy do období 13 let po nabytí účinnosti nařízení.

Poznámky:

[1] Návrh nařízení, který Evropský parlament schválí,  by měla společně s návrhem Rady EU (hotov má být do konce tohoto roku) společně projednat Evropská komise a připravit z těchto dokumentů společný návrh, kterým se Evropský parlament bude zabývat ve 2. čtení. Referenční datum pro nabytí účinnosti REACH je v tuto chvíli duben 2007.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí