zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická daň: přichází zásadní zdražení energií?

28.11.2005
Obecné
Ekologická daň: přichází zásadní zdražení energií?

Česká republika bude muset od roku 2008 zavést tzv. ekologické daně. Těmi budou zatíženy energie vyráběné ze zdrojů poškozujících životní prostředí. Vzrostou ceny elektrické energie v důsledku nového zdanění o desítky procent? Jedná se jen o pouhé zdražení, nebo je ekologická daň skutečně nutná a rozumná? A jaký bude mít opatření vliv na ekonomiku a příjmy našich občanů?

Plýtváme v ČR elektrickou energií?

Česká republika patří mezi významné znečišťovatele ovzduší v EU. Například v produkci exhalací oxidu uhličitého je ČR absolutně nejhorší v Evropě. Velký vliv na tento stav má velký podíl těžkého a energeticky náročného průmyslu a velký podíl uhelných elektráren, které jsme zdědili z období komunistické diktatury. Není tedy žádným překvapením, že na výrobu jednoho výrobku je v ČR potřeba spotřebovat až 2 krát více energie než v jiných zemích EU. Naše energetická náročnost je dokonce vyšší než ve srovnatelných zemích střední Evropy, jako jsou Polsko a Maďarsko.

Proč (ne)zavést ekologickou daň?

Od roku 2008 by tedy i v České republice měla být zavedena ekologická spotřební daň. Tato daň bude postupně zavedena nebo už funguje ve všech členských zemích EU. Jejím smyslem je zatížením spotřeby energie, nebo těžby surovin snížit jejich spotřebu, nebo umožnit jejich racionálnější a hospodárnější využívání. Po zavedení ekologických daní a zdražení energií by tak jak spotřebitelé, tak výrobní podniky, měly přestat plýtvat energiemi. Lze říci, že zavedení ekologické daně nemusí mít předpokládané a rychlé výsledky všude. Jsou země, které byly na jejich zavedení již dobře připraveny, jako skandinávské země, Německo či Rakousko, jejichž ekonomiky jsou již dlouho velmi málo energeticky náročné. Naopak v jiných zemích, jako je ČR, může v krátkodobém a střednědobém horizontu zavedení ekologických daní znamenat pouhé zdražení zatížených energií. O tom, že by se jednalo o zdražení velmi citelné není třeba pochybovat. Občané ČR ani ekonomika není totiž připravena na využívání jiných zdrojů energie, než jsou ty současné. Navíc lze předpokládat, že zásadní změny směrem k ekologicky šetrnějším zdrojům energie budou trvat desítky let.

Jaké bude daňové zatížení energií?

V současné době tak vláda bude projednávat návrh Ministerstva životního prostředí, které předložilo zákon zavádějící ekologické daně v souladu se směrnici Evropské komise z roku 2003. Návrh počítá s vyššími daněmi především za elektrickou energii a používání dopravních prostředků znečištujících ovzduší. Sazba daně by byla různá podle stáří vozidla a výše emisí, které vozidlo při svém provozu vyprodukuje. Daň z elektrické energie vyráběné z hnědého uhlí, které nejvíce znečišťuje ovzduší, by tak od roku 2007 do roku 2015 měla vzrůst sedminásobně na 1,30 Kč za kilowatthodinu. Energie vyrobená z černého uhlí by měla být zatížena 0,90 Kč za kilowatthodinu. Energie vyrobená ze zemního plynu či jaderného paliva by měla být v roce 2015 zdaněna 0,30 Kč za kilowatthodinu. Průměrně by se hned v prvním roce zavedení ekologické daně zvedly ceny elektrické energie až o 10 %!

Osvobozena od zdanění by byla elektrická energie vyráběná z alternativních, ovzduší neznečišťujících zdrojů. Daňovou úlevu přiznává materiál i veřejným dopravcům, pokud budou používat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Nejen zdražování, ale..

Co však dává návrhu na zavedení ekologických daní skutečnou hodnotu je fakt, že se počítá se snížením odvodů na sociální pojištění. Výpadek v příjmech by tak nahradila právě ekologická daň placená ze spotřeby energie vyráběné ze zdrojů poškozujících životní prostředí. Díky tomuto opatření, které by jako první přímo snižovalo náklady práce, by dostala česká ekonomika nový a velmi důležitý a zásadní impuls ke svému růstu a ke zvyšování zaměstnanosti. Za snížení odvodů bychom samozřejmě všichni zaplatili ve vyšších cenách energií a jiného zboží, nicméně svou spotřebu a tedy i daňové zatížení můžeme na rozdíl od přímých daní regulovat.

Závěrem lze říci, že pouhé zavedení nové ekologické daně by samo o sobě k očekávaným výsledkům nevedlo a znamenalo by pouhé zdražení energií a následně i výrobků a služeb. Spolu se snížením přímých odvodů každého z nás však vytváří prostředí, které bude více motivovat k práci, úsporám a ekonomické aktivitě.

Zdroj: http://finance.centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí