zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Polovinu přízemního ozonu způsobuje motorová doprava

30.11.2005
Ovzduší
Polovinu přízemního ozonu způsobuje motorová doprava
Až polovinu přízemního ozonu, který vzniká působením řady škodlivin (prekurzorů přízemního ozonu, jako jsou NOx, VOC a další) za spolupůsobení slunečního záření, mají podle odborných odhadů na svědomí různé druhy motorové dopravy. Protože počet slunečných dnů kolísá z roku na rok, kolísá i počet obětí přízemního ozonu.
S ozonem, molekulou kyslíku se třemi atomy, má lidstvo dvojí trápení. Stratosférického ozonu, který chrání povrch Země před smrtícími kosmickými paprsky, je nedostatek, protože jej ničí freony, látky v minulosti masově vyráběné a neodpovědně vypouštěné do ovzduší. Zastavení jejich výroby bylo nutné, freony však do stratosféry stoupají dvacet let a dalších 60 až 80 let v ní ničí ozon. Problémů s ozonovou dírou se tedy nelze zbavit jen tak.
Druhým velkým problémem je přízemní ozon. Podle expertů EU zabíjí v Evropě každý rok asi 20 tisíc lidí. Před nedávnem byl zveřejněn odhadovaný počet obětí přízemního ozonu i v ČR, a to za roky 1999, 2000 a 2003. V roce 1999 přízemní ozon údajně způsobil smrt 235 osob, v následujícím roce 579 osob, a v roce 2003 dokonce 641 osob. Polovina těchto obětí zemřela v důsledku vlivu různých druhů motorové dopravy, pro něž jsou rozhodujícím prekurzorem přízemního ozonu oxidy dusíku NOx. Ekonomické ocenění 320,5 osoby (ztráty způsobené nucenou pracovní nečinností osob v produktivním věku a náklady na jejich léčení) činilo v roce 2003 asi 2,585 miliardy Kč. Vyjdeme-li z rozhodující vazby prekurzorů přízemního ozonu na NOx a z výše jejich odhadovaných emisí z jednotlivých druhů motorové dopravy, podílí se silniční nákladní doprava na této částce 40,921 procenta (1058 miliony Kč), individuální automobilová doprava 24,092 procenta (623 miliony Kč), linkové autobusy 11,869 procenta (397 miliony Kč), letecká doprava 8,060 procenta (208 mi-liony Kč), autobusy MHD 7,883 procenta (204 miliony Kč), motorová trakce železniční dopravy 6,554 procenta (169 miliony Kč) a vodní doprava 0,620 procenta (16 miliony Kč).
Rozdíl nekalkulovaných nákladů a výnosů silniční a železniční dopravy v České republice v roce 2003 (viz údaje z tabulky 1) činil 28,996 miliardy Kč (bez 2,02 miliardy Kč na úvěry na obnovu vozového parku MHD a bez pro železnici škodlivé železniční přeložky v Mladé Boleslavi – Slovance).
Veřejné náklady na infrastrukturu MHD přitom obvykle zahrnují jen státní dotace na výstavbu metra. Pro roky 1993 a 1995 chybí korekce za emise CO2 na výrobu elektřiny pro elektrické trakce dopravy. Uvedená časová řada však není plně srovnatelná, neboť ekonomické ocenění obětí přízemního ozonu z motorové dopravy je zatím vypočteno a zahrnuto jen pro roky 1999, 2000 a 2003. Rozdíl se tak pohyboval mezi 9,654 až 33 miliardami Kč za rok, v letech 1995 až 2003 mezi 21 až 33 miliardami Kč za rok (celkové údaje viz tabulka 2). Reálně však saldo bylo poněkud vyšší, neboť se řadu objemově menších položek, které produkuje především silniční doprava, nepodařilo vypočítat.
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: Dopravní Noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí