zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o konferenci o ekologickém zemědělství ve střední Evropě – marketing a vývoj trhu s bioprodukty a biopotravinami

08.12.2005
Zemědělství
Zpráva o konferenci o ekologickém zemědělství ve střední Evropě – marketing a vývoj trhu s bioprodukty a biopotravinami
Konferenci uspořádaly ve dnech 21. a 22. listopadu 2005 polská Nadace Krzyżowa pro evropské porozumění a Mezinárodní centrum pro ekologické zemědělství střední a východní Evropy EkoConnect z Drážďan v zámeckém komplexu v Krzyżowe u Svídnice v Polsku.

V komplexu Nadace Krzyżowa pro evropské porozumění od počátku 90. let rozvíjí aktivity v oblasti setkávání mládeže, zejm. polské a německé, vzdělávání o evropské

integraci v rámci Evropské akademie, provozuje Památník odboje a opozice proti totalitním režimům, představující zejm. myšlenkový odkaz opoziční německé skupiny Kreisavský kruh (Kreisauer Kreis), která se zde – tehdy Kreisau – několikrát za 2. světové války sešla, aby vypracovala plány pro budoucnost Německa a sjednocené Evropy po provedení státního převratu a svržení Hitlera. V poslední době se Nadace Krzyżowa zaměřuje také na ekologickou výchovu, např. v tzv. ekokempech pro mladé lidi s vyzkoušením si ekologického pěstování zeleniny, ovoce či bylin, dále pořádáním seminářů pro ekologické zemědělce, zpracovatele a distributory a také zmíněné konference o ekologickém zemědělství, jíž jsem se zúčastnil s příspěvkem o současné situaci českého ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami. Konference se zúčastnilo více než 50 účastníků z Polska, Německa, ČR, Rakouska a Ukrajiny.

Bernhard Jansen, jednatel EkoConnectu z Drážďan, představil na počátku konference současné rozdíly v ekologickém zemědělství a především ve výrobě a spotřebě biopotravin mezi západní a východní Evropou a jejich možné vyrovnání do 10 let a rovněž pojednal o mezinárodním projektu, podporovaného v rámci Interreg III-A z Evropského fondu regionálního rozvoje, týkajícího se opatření na posílení spolupráce v oblasti ekologického zemědělství v sasko-dolnoslezském příhraničním regionu (např. pořádáním setkání saských a slezských ekofarmářů, výrobců a prodejců a také zprostředkováním 3-6měsíčních praxí na ekofarmách nebo ve výrobních závodech v 2. státě pro mladé lidi od 16 do 25 let).

Dr. Ewa Rembiałkowska, vedoucí katedry biopotravin Vysoké školy zemědělské ve Varšavě, měla poté přednášku o chemickém složení a příznivém vlivu biopotravin na lidské zdraví (mj. obsahují více vitaminů a fenolů působících protirakovinně).

Dále vystoupili představitel saského ministerstva zemědělství Hartmund Schwarze s referátem o státní podpoře ekologického zemědělství v Sasku a vicemaršálek Dolnoslezského vojvodství Szymon Paciniak (výkonný orgán samosprávy) s příspěvkem o programu rozvoje ekologického zemědělství ve vojvodství Dolní Slezsko.

První den konference ukončila přednáškou paní dr. Sylwia Zakowska-Biemans z Vysoké školy zemědělské z Varšavy o ekologickém zemědělství a trhu s biopotravinami v Polsku.

V porovnání s ČR se v Polsku neobhospodařuje tolik zemědělské plochy ekologicky (asi 70 000 ha, tj. jen 0,5 % z celkové výměry zemědělské půdy), z čehož ale více než třetinu tvoří pole nebo sady a vinice. Bioprodukty se vyvážejí do západní Evropy, odkud se importují hotové biopotraviny. Zpracování a distribuce biopotravin jsou v Polsku stejně jako u nás zatím nedostatečné. Na rozdíl od ČR se biopotraviny zatím neprosadily ve větší míře v polských sítích obchodních řetězců. Polští ekofarmáři a zpracovatelé nejsou dostatečně sdruženi, aby byli partnery velkým nadnárodním obchodním řetězcům, které si kladou mnohdy nesplnitelné podmínky. Biomaso lze dokonce dostat převážně jen na ekofarmách přímo u ekozemědělců, neboť tam existují pouze 2 ekologická jatka. V Polsku neexistuje jednotné označení biopotravin, takže se zákazníci mnohdy mylně domnívají, že kupují certifikovanou potravinu z certifikovaných produktů ekologického zemědělství (v Polsku je 6 soukromých kontrolních a certifikačních organizací). Ke spotřebitelům biopotravin v Polsku patří jako v ČR zejména mladé rodiny s dětmi s vyšším vzděláním ve větších městech. Biopotraviny jsou k dostání hlavně ve specializovaných obchodech zdravé výživy.

V dalším dni konference se účastníci dověděli od Steffena Muchy o saském sdružení ekozemědělců Öko-Baurnhöfe Sachsen v Drážďanech zabývajícím se výkupem, zpracováním, prodejem a distribucí rostlinných bioproduktů, a od Sergeje Ščerbaka z Kyjeva o situaci v ekologickém zemědělství na Ukrajině, kde hospodaří pouze 72 velkých ekofarem na 250 000 ha půdy, zejména na kvalitní černozemi. Velké sovětské kolchozy jsou v poslední době privatizovány, takže se průměrná plocha ekofarem zmenšuje. Většina ukrajinských  bioproduktů se exportuje do západních zemí (EU, USA, Kanada). Ukrajina zatím nepřijala žádný zákon o ekologickém zemědělství, není tam kontrolní organizace pověřená státem, avšak bioprodukty a biopotraviny certifikuje soukromá holandská organizace. Na Ukrajině se v ekologickém zemědělství angažují také Švýcaři (FIBL) a Dánové. Biopotraviny (zejm. z EU) jsou v ukrajinských městech jen velmi zřídka k dostání. Ukrajina má ovšem do budoucna velký potenciál rozvoje ekoprodukce, a to až na 23 mil. ha půdy, samozřejmě nikoli okolo Černobylu

Po mojí přednášce, v níž jsem mj. představil euronovelu českého zákona o ekologickém zemědělství, Akční plán českého ministerstva zemědělství na rozvoj ekologického zemědělství do r. 2010 a Evropský akční plán, následovala prezentace Krzystofa Brzezického o změně konvenčního hospodaření na ekologické a o kontrolní organizaci AgroBioTest z Varšavy, v níž je jednatelem. Mj. informoval o tom, že Polsko bude v příštím roce hostující zemí na největším veletrhu bioproduktů a biopotravin BioFach v německém Norimberku.

V další přednášce informoval vedoucí svídnické pobočky polské banky BGZ pan Wladyslaw Walenciukiewicz o možnostech úvěrů pro ekologické zemědělce a dotací na úroky z těchto úvěrů, takže úroky činí přijatelných 3–5 %. Kromě toho se velmi zvýšily dotace ekozemědělcům z evropských fondů po vstupu Polska do EU.

Konferenci zakončil pan Franz Hruza z obchodní společnosti Kraus z Vídně, která se zabývá exportem a importem rostlinných konvenčních i ekologických produktů napříč Evropou. Pan Hruza připomněl důležitou věc, že nyní si ani tolik nekonkurují v bioprodukci členské státy EU, jako spíše to, že musíme čelit stále většímu levnějšímu dovozu bioproduktů z Číny, Argentiny či Brazílie. Proto je nutná spolupráce  členských států EU v zájmu posílení pozice evropské bioprodukce a trhu s biopotraviny.

Mgr. Jan Kubišta, kubista80@web.de, kubista@atlas.cz

Internetové odkazy: www.krzyzowa.org.pl, www.ekoconnect.de

Zdroj: www.agronavigator.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí