zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemědělská fakulta JU oslavila 45 let od svého vzniku

05.12.2005
Zemědělství
Zemědělská fakulta JU oslavila 45 let od svého vzniku

Slavnostní zasedání Vědecké rady Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity dne 1. prosince 2005 se konalo u příležitosti 45. výročí založení Zemědělské fakulty (v roce 1960), nejstarší součásti Jihočeské univerzity.
Slavnostního zasedání se účastnili příslušníci akademické obce  Jihočeské univerzity: členové vedení JU v čele s rektorem prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc., , vedení Zemědělské fakulty JU v čele s děkankou prof. Ing. Magdalenou Hrabánkovou, CSc., Vědecká rada ZF JU, pedagogové a vědečtí pracovníci, kteří působí či působili na zemědělské fakultě, hosté ze spřátelených zemědělských fakult jak v České republice, tak ze zahraničí - Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Mezi hosty byl rovněž  primátor statutárního města České Budějovice, doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.

Děkanka Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., zhodnotila čtyřicetipětileté působení zemědělské fakulty v Českých Budějovicích z hlediska rozvoje vědecké a pedagogické činnosti fakulty. Představila cíle a následné směřování fakulty, jež by mělo být v blízkém horizontu završeno mimo jiné vznikem ekonomické fakulty.

Rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., vyjádřil poděkování za kvalitní výsledky, kterých zemědělská fakulta dlouhodobě dosahuje ve vědeckých, výzkumných a vzdělávacích činnostech, které tvoří jeden ze základních pilířů Jihočeské univerzity. Ve svém slavnostním projevu rektor Jihočeské univerzity prof. V. Bůžek také uvedl:

 „Své velké potěšení vyjadřuji rovněž nad skutečností, že na klasicky zaměřené Jihočeské univerzitě představuje právě zemědělská fakulta společně s ústavem fyzikální biologie a výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým pracoviště, která rozvíjejí kvalitní aplikovaný výzkum, jenž bezprostředně odpovídá potřebám praxe podnikatelského sektoru. Velmi vítám podněty, které přicházejí ze zemědělské fakulty, aby univerzita ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Jihočeskou hospodářskou komorou a vedením statutárního města České Budějovice vybudovala další technologické centrum, které bude stát v univerzitním kampusu.

Po úspěšném zřízení biotechnologicky zaměřeného centra v Nových Hradech, které je od letošního jara společným pracovištěm Jihočeské univerzity a Akademie věd, by tak mohl vzniknout další technologický inkubátor univerzity, který bude svým pojetím odpovídat potřebám podnikatelské praxe široce pojatého česko-­rakousko-bavorského geografického prostoru.

Od 1. ledna 2006 se Jihočeská univerzita rozšiřuje o filozofickou fakultu. V současnosti se dokončují nezbytné podklady k vytvoření ekonomické fakulty, kterou zamýšlíme za předpokladu její úspěšné akreditace zřídit od počátku roku 2007. Tím vznikne nejen zcela nová institucionální základna k rozvoji prakticky zaměřeného ekonomického studia, ale současně se významně rozšíří prostor k výzkumnému i pedagogickému působení zemědělské fakulty, která v současném transformačním období hledá své nové vlastní pojetí, jež by zřetelně odráželo potřeby široce pojatého evropského zemědělského sektoru na prahu 21. století. Jestliže se podaří dosáhnout optimalizace vědecké kvality v oborech věd o neživé přírodě, jistě další diskuse v roce 2007 povedou k možnostem jejich spojení s biologickou fakultou, což podnítí její případnou transformaci ve fakultu přírodovědeckou. Teologická a zdravotně sociální fakulta svými tvůrčími činnostmi významně přispívají k duchovní kultivaci regionu i obnově lidských zdrojů. Pedagogická fakulta se postupně navrací ke svému základnímu poslání - k výchově odborně, didakticky, psychologicky a pedagogicky vybavených učitelů prvního a druhého stupně základní školy. Studium učitelů středních škol budou přebírat jiné fakulty ve svazku naší univerzity - fakulta filozofická a předpokládám, že postupně rovněž fakulta přírodovědecká." (...)

V závěru slavnostního zasedání byly předány medaile a pamětní listy za přínos pro rozvoj zemědělské fakulty.

Hana Bumbová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí