zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pracovníci při výkupu druhotných surovin opakovaně nepožadovali předložit od zákazníka občanský průkaz

06.12.2005
Obecné
Odpady
Pracovníci při výkupu druhotných surovin opakovaně nepožadovali předložit od zákazníka občanský průkaz

Výsledky kontrol ČOI v provozovnách sběrných surovin

            Kontroly ČOI v provozovnách sběrných surovin probíhaly od 15. 9. do 31. 10. 2005 a byly zaměřeny na plnění povinností stanovených jejich provozovatelům zákonem o ochraně spotřebitele (dále ZOS), zákonem o České obchodní inspekci, zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou upravující nakládání s odpady. Spolu s inspektory ČOI prováděli některé kontroly pracovníci České inspekce životního prostředí.

            Zkontrolováno bylo 74 provozoven sběrných surovin a nedostatky zjistili inspektoři ve 38 z nich (tj. 51,4 %).

Zjištěná porušení a další opatření ČOI:

  • Provozovatel sběrných surovin neověřil totožnost osoby, která nabízela odpad k výkupu v 18 případech (tj. 24,3 %). Při výkupu je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti. Bez ověření totožnosti nesmí odpad odebrat ani vykoupit, což provozovateli ukládá zákon o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.). Tato zjištění byla postoupena příslušným inspektorátům České inspekce životního prostředí.
  • Spotřebitel nebyl v době kontroly seznámen s cenou vykupovaných druhů odpadů žádným způsobem (ceník nebyl k dispozici) nebo cena byla stanovena cenovým rozpětím, jehož použití nebylo upřesněno, případně nebyly stanoveny ceny některých druhů odpadů. Tímto jednáním porušili provozovatelé ve 13 případech (tj. 17,6 %) povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele.
  • Nesprávné účtování v neprospěch spotřebitele zjištěno v 9 případech (tj. 12,2 %). K rozdílům v účtování došlo záměnou jednotlivých kovových odpadů s rozdílnými cenami, dále tím, že provozovatel nesprávně stanovil hmotnost nebo nedodržel postup při vážení. Při kontrolních výkupech byl účtovaný rozdíl v ceně v rozmezí od 2 do 87 Kč v neprospěch spotřebitele.
  • Používání vah (měřidel) bez platného úředního ověření v době kontroly (v 11 provozovnách, tj. 14,9 %). Za porušení zákona o ČOI byl na neověřené váhy vydán zákaz používání do doby zjednání nápravy.
  • Místně příslušnému živnostenskému úřadu bylo postoupeno 1 zjištění, kdy provozovna nebyla v době kontroly žádným způsobem označena (tj. porušení zákona o živnostenském podnikání).
  • Policii ČR byla postoupena 2 zjištění - nálezy velkého poškozeného litinového kříže s Kristem. Podezření na trestnou činnost se nepotvrdilo ani v jednom případě.
  • Českému metrologickému institutu předáno  6 případů porušení postupu při vážení (nedodržení minimální váživosti váhy).

            Za méně závažná zjištění byly 22 fyzickým osobám - provozovatelům sběrných surovin uloženy blokové pokuty v celkové výši 24 200 Kč. S dalšími 8 kontrolovanými subjekty je nebo bude za zjištěné nedostatky zahájeno správní řízení.

            Vysoký počet zjištěných porušení zákonů při výkupu odpadů je důvodem, proč budou provozovatelé sběrných surovin pracovníky ČOI kontrolováni opakovaně.

 

Výsledky kontroly - specifikace porušení

 

Celkem kontrol provoz.

Počet provoz. se závadami

Zjištěná porušení zákonů

v pravomoci ČOI

Oznámení -předání

jiným orgánům

Blok. pokuty (počet/ výše v Kč)

ZOS

o ČOI

o odpadech

§ 3

§12

§ 9 odst.1 písm.b)

§ 7 (počet zákazů)

§ 18 odst. 3

Počet

74

38

9

13

11

11

18

ČIŽP, ČMI, PČR, ŽÚ

8

22 / 24 500

%

 

51,4

12,2

17,6

14,9

14,9

24,3

 

 ZDROJ: ČOI

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí