zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cíle projektu “Testování kritérií MA21“

12.12.2005
Obecné
Cíle projektu “Testování kritérií MA21“
Kritéria MA21 a jejich indikátory hodnotí, jakým způsobem jsou principy udržitelného rozvoje uplatňovány na místní úrovni a jak aktivní roli úřad v těchto procesech hraje.

Hlavním cílem projektu bylo ověřit navrženou sadu kritérií v reálném prostředí měst a obcí, a upravit ji do podoby přehledného nástroje, který umožní objektivně měřit kvalitu místní správy z hlediska procesů řízení a komunikace.

Kritéria MA21 a jejich indikátory hodnotí, jakým způsobem jsou principy udržitelného rozvoje uplatňovány na místní úrovni a jak aktivní roli úřad v těchto procesech hraje. MA21 je dlouhodobý proces, který je třeba efektivně monitorovat a utřídit do přehledného systému. Za tímto účelem vznikla za spolupráce členů Pracovní skupiny pro MA21 oficiální Databáze MA21, kterou si lze prohlédnout na http://www.ma21.cenia.net. Smyslem Databáze je zpřehlednit způsob monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých municipalitách a umožnit tak jejich transparentní zařazení do jednotlivých kategorií „A“-„D“, případně „startovací“ kategorie „Začátečník“. Databáze bude municipalitám sloužit jako jednoduchý internetový nástroj, který zobrazuje např. kdo se do procesu MA21 zapojuje, jaké jsou hlavní aktivity, čeho se podařilo dosáhnout apod.

NSZM v rámci projektu usilovala o posílení zájmu měst, obcí, ale i regionů o nastartování či další rozvoj MA21 v ČR. Současná praxe totiž ukazuje, že ačkoliv se jedná o hojně diskutované téma, ne vždy je spojováno s kvalitou veřejné správy jako celkem, ale spíše s jeho jednou dimenzí, nejčastěji s oblastí životního prostředí. I to byl důvod, proč NSZM kladla v rámci projektu velký důraz na mediální aktivity k tématu MA21. Během jeho realizace probíhala celostátní medializace tématu MA21 a významu jejích kritérií např. v časopisech Moderní obec či Veřejná správa. Místní Agenda 21 a příklady dobré praxe z měst, obcí a regionů byly rovněž součástí listopadové celostátní přílohy Lidových novin a NSZM. Dalším krokem bude i informační CD-ROM (viz níže).

K testování kritérií nám řekli:

Vsetín
„Zapojení do projektu nám pomohlo zpřehlednit celý systém archivace velkého množství nejrůznějších dokumentů, které v rámci procesu MA21 vznikají – oficiální materiály stejně jako např. novinové články“ popisuje hlavní výhody naplňování Databáze MA21 Martin Kučný ze Zdravého města Vsetín a dále dodává: „Před naplňováním Databáze MA21 bylo vše skladováno v klasických šanonech, které zaberou spoustu místa a orientace v nich není dvakrát jednoduchá, v porovnání s daty na počítači. Nyní jsou všechny dokumenty převedeny do elektronické podoby a můžeme je velice jednoduše zpracovávat či naplňovat na internet. Nezanedbatelná je i skutečnost, že je nyní mnohem efektivnější poskytovat informace o aktivitách v rámci MA21 např. na zasedáních zastupitelstva“, zdůrazňuje Martin Kučný.

Kopřivnice
„Nejvíce oceňuji fakt, že vykonaná práce při realizaci Projektu Zdravé město a MA21 je nyní skutečně vidět“, zamýšlí se David Monsport, koordinátor PZM a MA21 ve Zdravém městě Kopřivnice. „Myslím tím především možnost vyhledat si veškeré informace na internetu, tedy velmi pohodlně, jednoduše a přehledně. Dnes mohu každého zájemce o bližší informace o našich aktivitách odkázat na webové stránky, kde nalezne vše potřebné – fotografie, články z novin v digitální podobě a další materiály. Také doufám, že bude nyní mnohem snadnější navazovat další kontakty s potenciálními partnery, jelikož budu mít k dispozici důkaz o tom, že jsme již urazili kus cesty a jsou za námi vidět hmatatelné výsledky. Koneckonců vypadá dobře, když můžete ukázat, že jste dosáhli určitého pokroku a porovnat se s jinými městy a obcemi“, popisuje výhled do budoucnosti a další výhody David Monsport. „Zapojení se do projektu nás také motivovalo k tomu, že jsme vytvořili komisi Zdravého města, která je jedním z kritérií pro zařazení do kategorie „C“ místní Agendy 21. Není sice ještě v definitivní podobě a bude třeba doladit řadu technických detailů, ale již nyní má stanovený hlavní úkol: dohlížet nad realizací PZM“, uzavírá kopřivnický koordinátor.

Hodonín
Martina Pilková, hodonínská koordinátorka PZM a MA21 oceňuje především systematičnost v procesu MA21, kterou si od celého projektu slibuje. „Domnívám se, že od nynějška bude práce koordinátora mnohem přehlednější jak pro ostatní kolegy, tak pro politickou reprezentaci města. Když se někdo bude ptát, co to vlastně znamená MA21 a pozice koordinátora, může ho odkázat na patřičné stránky, kde se dozví vše podstatné. Databáze však také odkryje různé mezery a nedodělky při naplňování MA21, protože bude jasné, co se právě dělá, co je již uděláno a především, co je ještě třeba udělat. Práce by měla také měla být efektivnější než doposud“ uzavírá Martina Pilková.

Chrudim
Na svoji kolegyni navazuje Šárka Trunečková, koordinátorka PZM a MA21 ve Zdravém městě Chrudim. „Jsem ráda, že se tento projekt realizoval a mohli jsme si v praxi vyzkoušet, jak bude Databáze MA21 fungovat a co praktického nám přinese, i přesto, že s tím byla spojena spousta práce a nervů. Nejvíce nám v současnosti pomůže, že jsme schopni zmapovat současný stav realizace MA21 a víme, kde máme slabiny a kde naopak patříme k „tahounům““. Podobně jako její kolega ze Vsetína si pochvaluje shromáždění nejrůznějších materiálů a informací na jedno místo a jejich následné využití např. při jednání na zastupitelstvu města. „Kritéria MA21 nám však pomohou i v dalším směru – při žádostech o externí zdroje v podobě grantů můžeme dnes velmi jednoduše prokázat, že místní Agenda 21 není jen pouhou proklamací nebo ad hoc činností. Vlastně stačí jen odkázat na internetové stránky Databáze a příslušný úředník si může vše zkontrolovat na oficiálním zdroji informací – odpadne tak hodně práce“, pochvaluje si zkušená chrudimská koordinátorka.

Autor: NSZM ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí