zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Infotherma 2006 reaguje na aktuální problémy

14.12.2005
Obecné
Infotherma 2006 reaguje na aktuální problémy
Ve Frýdlantu nad Ostravicí se tradičně již od roku 1994 koná vždy počátkem ledna naše největší topenářská výstava Infotherma, která se úzce specializuje na vytápění malých a středních objektů.
S ředitelem této výstavy Ing. Liborem Kostelným jsme hovořili nejen o připravovaných expozicích, ale i o některých aktuálních energetických problémech.

Na 16. až 19. ledna 2006 připravujete již XIII. ročník Infothermy. Jak bude tato výstava reagovat na stále rostoucí ceny ušlechtilých paliv?

Budeme se snažit návštěvníkům nabídnout pokud možno všechny alternativy úspor při vytápění ušlechtilými palivy, aby konečný efekt byl únosný pro jejich rodinné rozpočty. Ta druhá varianta, která je bezesporu krokem zpět, a navíc do nejistoty, je návrat k vytápění tuhými palivy. Ze všech zájemců o výstavu jsme vybrali více než 250 firem a institucí, jež splňují předpoklady, že na výstavě nabídnou takové výrobky a služby, které mohou vést k úsporám nebo ke změnám k levnějším otopným systémům.

To se ale převážně neobejde bez investičních nákladů a většina těch, kteří si již dnes nemohou dovolit vytápění ušlechtilými palivy, nemá prostředky na nové investice.

Je pravdou, že kromě snížení obvyklých teplot v našich příbytcích je každý další úsporný zásah spojený s investičními prostředky. Mezi ta levná a účinná opatření patří například utěsnění oken, kterými utíká nejvíce tepla.

Významným zásahem může být měření a regulace tepla v jednotlivých místnostech objektů. Nákladnější je už úprava komínových tahů a instalace komínových nádstavců. Finančně náročné jsou výměny kotlů a otopných systémů, které mají menší spotřebu paliva a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Do této kategorie úspor patří i instalace větrání s rekuperací tepla apod. Celý tento sortiment možných úspor bude na výstavě prezentovat 45 domácích a zahraničních firem.

Když se hovoří o úsporách energie, nejčastěji se u nás setkáváme se zateplováním objektů.

Tomuto tématu a tepelně izolačním materiálům se bude na výstavě věnovat 40 firem. Je však nutno upozornit, že při zateplování objektů se v praxi vyskytuje celá řada nedostatků, které mohou znehodnotit mnohatisícové investice. Uživatelé by neměli šetřit na odborném posouzení staveb, které chtějí zateplovat, třeba i infrakamerou, a nechali si posoudit, jaký způsob zateplování by byl pro jejich objekt nejvhodnější. Většinou by před zateplováním měly být provedeny izolace staveb proti zemní vlhkosti, výměna oken apod. Současně s tím by se mělo řešit i větrání objektů a předejít tak možnému následnému plesnivěníí obvodových zdí a jejich vlhnutí, což může vést nejen ke snížení tepelně izolačních vlastností, ale i k výraznému zhoršení vnitřního ovzduší.

Někteří uživatelé jsou však rozhodnuti přejít na tuhá paliva, co s tím?

Mnohé firmy se na tuto alternativu dobře připravily. Vybrali jsme celkem 18 vystavovatelů, kteří nabídnou moderní kotle na spalování tuhých paliv, některé se zásobníky, automatickým přikládáním a regulacemi. Všechny dokládají dokonalé spalování, které odpovídá i náročným domácím a evropským normám na ochranu ovzduší. Přechod na tuhá paliva by si však měli uživatelé velmi dobře rozmyslet, neboť již dnes jsme svědky toho, že se zdražuje uhlí a palivové dříví.

Jak se bude prezentovat na výstavě využívání obnovitelných zdrojů?

Toto téma má výstava ve svém záhlaví a každoročně se mu věnuje řada vystavovatelů. Tepelná čerpadla představí 30, sluneční kolektory a fotovoltaické články 15 firem apod. K tomuto tématu si však neodpustím několik připomínek. Nechtěli bychom, aby se celá problematika zpolitizovala a udělala se okolo ní podobná kampaň, jaké jsme byli před časem svědky u elektrických přímotopů nebo později u celoplošných plynofikací. Tento způsob úspor ušlechtilých paliv je investičně velmi nákladný a dřívější státní dotace byly na jaře letošního roku pro nedostatek finančních prostředků pozastaveny. Také některé daňové úpravy jsou krokem zpět proti předcházejícímu stavu.

Jako nejreálnější se z obnovitelných zdrojů jeví energetická biomasa. Jsme svědky spousty neobdělaných polí, nadprodukcí standardních zemědělských plodin a kvótami EU omezující chov dobytka apod. Pokud by zemědělci byli vhodně motivováni státem a evropskými fondy, mohlo by se zemědělství stát zdrojem zajímavého obnovitelného produktu. Zajímavého především pro vytápění lokálních topenišť.

Představa o využívání biomasy pro masovou výrobu elektřiny je scestná, neboť její využívání by bylo neekonomické a výměra celé republiky by zdaleka nestačila pro pokrytí potřeb. Také její přeprava je ekonomicky reálná do 25 kilometrů od zdroje ke spotřebě. Využívání biomasy by mělo být chápáno jako vhodný doplněk pro vytápění v lokálních topeništích.

Totéž platí o využívání dříví, které se často prezentuje jako nejlevnější způsob vytápění rodinných domků. Již dnes je palivového dříví nedostatek a při výpočtu nákladů na vytápění dřívím se nehovoří o nákladech na dopravu, štípání, manipulaci, uskladnění, případné vysoušení apod. Na druhé straně je však ještě celá řada možností, jak využít dřevní odpad z pil a dřevozpracujících podniků. Příkladem může být obec Valašská Bystřice na Vsetínsku, která vybudovala centrální kotelnu na spalování dřevního odpadu z dřevozpracujících provozů v obci. V současné době již centrálně vytápí školu, mateřskou školu, obecní úřad i desítky rodinných domů.

Co byste doporučil zájemcům o doprovodný program?

Mohou zdarma navštívit třináct seminářů a konferencí, kde bude k dispozici objektivní posouzení a přednesena celá řada námětů k této tematice. Velice se nám také osvědčila práce integrovaného poradenského střediska přímo na výstavě. Zástupci jednotlivých ministerstev, České energetické agentury, vysokých škol a další odborníci budou poskytovat návštěvníkům nejen technické, ale i provozní a ekonomické informace k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Pro starosty obcí a měst, správce majetků, pracovníky veřejné správy, stejně jako pro další zájemce jsme na čtvrtek 19. ledna připravili ve spolupráci s Moravskoslezským krajem pracovní seminář, na kterém se bude hovořit jednak o technických záležitostech, jednak o možnostech získání podpor ze státních a evropských fondů na využívání obnovitelných zdrojů, úspor energie, ochrany životního prostředí apod.

Všichni zájemci o výstavu a odborný doprovodný program najdou podrobné informace na www.infotherma.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí