zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cíle nového stavebního zákona

09.12.2005
EIA
Cíle nového stavebního zákona

Zásady návrhu nového stavebního zákona jsou postaveny na vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu tří pilířů: životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. Významně se posiluje ochrana krajiny jako podstatné složky životního prostředí.

Jedno z klíčových ustanovení se vztahuje k pojmům zastavěné a nezastavěné území. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat jen zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou a dopravní infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Dále jsou to taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využívání území pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklostezky, hygienická zařízení a informační centra. Přímo se tím říká, že do nezastavěného území nelze umisťovat jiné aktivity než ty, které podporují jeho dosavadní charakter. Nové zastavitelné plochy lze vnést do nezastavěného území jen po důkladném prověření územním plánem. Je to reakce na nynější praxi, kdy se z nezastavitelného území bezkoncepčně ukrajovaly stále nové plochy přes jednotlivá územní rozhodnutí. To nadále nebude možné.

Kráceno pro potřeby EnviWebu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí