zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rady ČIŽP občanům aneb co dělat když...

14.12.2005
Obecné
Voda
Ovzduší
Havárie
Geologie
Rady ČIŽP občanům aneb co dělat když...

Co dělat když…

V této rubrice naleznete praktické návody na to, jak nejlépe postupovat v konkrétních případech zjištění ohrožení přírody a přírodních zdrojů. Pro přehlednost jsou uvedené základní modelové situace členěny podle jednotlivých oblastí působení ČIŽP.

Co dělat, když zaznamenám

 • tmavý kouř vycházející z komína nebo jiné části zdroje?
 • obtěžující zápach z provozu konkrétního zdroje, případně zápach neurčeného původu?
 • další zdroje (zdrojem znečišťování ovzduší se v této souvislosti rozumí stacionární zdroj, nikoli mobilní zdroj jako dopravní prostředky apod.) nebo činnosti znečišťující ovzduší?

V případě, že se jedná o zdroj umístěný v rodinném domě, bytu, stavbě pro individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou činnost a tedy pravděpodobně o tzv. malý stacionární zdroj, obraťte na místně příslušný obecní úřad. Oznámení, resp. stížnost doložte pokud možno údaji a podklady v dostatečném rozsahu (viz rubrika Podávání stížností). Obtěžování okolí kouřem a zápachem je v tomto případě přestupkem, který bude řešen podle zákona o přestupcích. Pokud v těchto případech kontaktujete ČIŽP, bude vaše záležitost předána k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu.

V ostatních případech, které se budou týkat pravděpodobně středních, velkých nebo zvláště velkých zdrojů, kontaktujte místně příslušný oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší. Oznámení nebo stížnost podejte v obdobném rozsahu, jak je uvedeno výše.

Trvalá dosažitelnost pracovníků složky ochrany ovzduší je zajištěna pomocí telefonních linek určených pro hlášení havárií ve všech složkách, a dále pak mobilních telefonů vedoucích pracovníků všech oddělení ochrany ovzduší, případně dalších inspektorů. (viz rubrika Kontakty).

Co dělat, když zaznamenám …

 • znečištěnou odpadní vodu vytékající z  dešťového oddělovače v bezdeštném období?
 • znečišťování povrchových vod z  plavidel plovoucích nebo ukotvených na povrchových vodách?
 • rozsáhlejší znečištění volného terénu cizorodou látkou (např. ropnou látkou nebo chemikálií) nebo únik závadné látky z  potrubí či z dopravního prostředku (např. při dopravní nehodě)?
 • skladování nedostatečně zabezpečených látek, které mohou ohrozit podzemní vody (např. ropné látky nebo volně skladované pevné látky např. soli apod.) na volně přístupném místě?

Podle možností zajistěte důkazní materiál – fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby - a situaci ohlaste místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP.

  Když je povrchová voda zjevně znečištěna (vizuálně nebo pachově) – např. výskyt nepřirozené barvy vody, výskyt většího množství pěny, plovoucích látek na hladině apod.,

  nahlaste záležitost Hasičskému záchrannému sboru, případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému oblastnímu inspektorátu ČIŽP.

  • Pokud dochází k nepovolenému vypouštění odpadních vod do povrchových vod nebo na volný terén (např. z autocisterny nebo z volně položené hadice apod.), urychleně uvědomte Policii ČR, dále obecní úřad s rozšířenou působností, správce Povodí nebo příslušný oblastní inspektorát ČIŽP.
  • Když dojde k úhynu většího množství ryb nebo když je pozorováno neobvyklé chování ryb, popř. dalších vodních živočichů, je třeba podle možností zajistit důkazní materiál (fotodokumentaci, videosnímek, popř. svědectví důvěryhodné osoby) a situaci ohlásit místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, dále případně Policii ČR, správci Povodí nebo příslušnému OI ČIŽP. V případě úhynu ryb je možné ohlásit tuto skutečnost i místnímu rybářskému správci.
  • Vykazuje-li voda z domovní studny cizorodý pach nebo chuť, zejména když zjištěná skutečnost může souviset s činností mimo hranice dané nemovitosti, odeberte vzorek vody a situaci ohlaste místně příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, popř. příslušnému OI ČIŽP.

  V akutních případech je možné mimo běžnou pracovní dobu volat na určený mobilní telefon pracovníka oblastního inspektorátu, který je určen pro řešení havarijních situací (viz. rubrika Kontakty).  

  ZDROJ: www.cizp.cz

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo


  Neboj se zeptat Kam s ním?
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí