zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stav inventarizace PCB v ČR

10.01.2006
Odpady
Stav inventarizace PCB v ČR

SDĚLENÍ

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o sumárních
výsledcích inventarizace PCB v České republice podle vyhlášky č. 384/2001 Sb.,
o nakládání s PCB, za období 1. ledna 2002 – 26. července 2005

      Odbor odpadů shromažďuje a ve spolupráci s Centrem pro hospodaření s odpady vyhodnocuje evidenční listy pro inventarizaci PCB, zařízení obsahující PCB a odpady PCB podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.

      Informace o PCB, v listinné i elektronické podobě, jsou Ministerstvu životního prostředí nebo Centru pro hospodaření s odpady i nadále průběžně zasílány. Sumární výsledky
za období 1. ledna 2002 – 26. července 2005 jsou shrnuty do následujících dvou tabulek
(viz níže).

      Inventarizace PCB je kontinuální proces, o čemž svědčí i to, že se do evidence nahlašují stále noví vlastníci odpadů PCB nebo provozovatelé zařízení obsahujících PCB. Ve výše uvedeném období se do inventarizace nahlásilo celkem 899 společností, z nichž 673 prokázalo nepřítomnost PCB ve svých zařízeních nebo odpadech a 226 společností eviduje
a stále vlastní PCB.

      Inventarizována jsou zařízení, která obsahují nebo mohou obsahovat PCB v koncentraci vyšší než 50 mg/kg a mají objem nad 5 litrů provozní náplně a rovněž zařízení s koncentrací vyšší než 50 mg/kg a objemem pod 5 litrů provozní náplně.

      Podle § 27 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou vlastníci odpadů PCB povinni je odstranit a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB
a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci, jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010, pokud neprokáží, že zařízení neobsahuje PCB. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 – 500 mg/kg PCB, mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé, dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.

Evidence PCB - 26.7.2005 (xls, 281 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí