zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z konference IPPC v Drážďanech

10.01.2006
IPPC
Z konference IPPC v Drážďanech
Akce se uskutečnila pod názvem „On the Road to Sustainable Production in the Enlarged EU Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).

Zahraniční služební cesta na seminář do Drážďan, Německo -  se konala dne 20. - 22.9.2005.  

Konference se zúčastnilo 350 odborníků z cca 30 zemí světa. Seminář byl rozdělen do dvou dnů a šesti odborných částí a na závěr každého dne proběhla panelová diskuse.

Dne 20.9.2005  seminář zahájil R.A. Kraemer, Direktor Ecologic Institute, který uvítal účastníky semináře. Další uvítací projevy a přání úspěšné spolupráce a dosažení výsledků shody přednesli: Margareta Wolf, Member of Parlament, Stanislav Tillich, Ministr for the Environment and Agriculture, Free State Saxony, Prof. Dr. Andrea Troge, President of the German Federál Agency and Jos Delbeke, Direktor Air and Chemicals, European Commission – DG Environment.

Celý den 21.9.2005 - komentoval jednotlivé části  Peter Vercaemst, VITO, Belgium.V první části bylo předneseno pět přednášek, kdy přednášející se zabývali historií vývoje IPPC Directive, její implementací ve starých státech EU. Paní Juri Truusa, Ministry of Environment, Estonia zaměřila svoji přednášku na aplikaci jednotlivých BREFů a zavedení limitů při vydávání povolení u BAT technologií v průmyslu.

Nejdůležitější přednášku měl Don Litten, Institute for Prospective Technological Studies, The Sevilla Process – Oportunities, Challenges and Perspectives. V úvodu seznámil přítomné se současnou schválenou legislativou v EU a zdůraznil význam Sevillského procesu, který se týká především států s vysokou koncentrací průmyslu, kdy očekáváme splnění environmetálních limitů, které jsou ještě splnitelné pro průmysl. Je třeba nastavit  mechanismy tak, aby byly totožné s BAT  a mohlo se dojít k výsledkům ze strany průmyslu.Vztah BAT a BREF vedl k zamyšlení, zda odborníci vytvoří všeobecný BAT na existující zařízení nebo pouze nabídku pro nová zařízení. To je cesta k odhodlání vytvořit vhodný BAT-based s podmínkami pro vytvoření všeobecných pravidel v Artikle 9(8). IPPC Directive definuje BAT jako „nejlepší“ pro životní prostředí, ale musí mít i výhody ekonomické pro příslušný průmyslový sektor.Tedy pro každou průmyslovou skupinu. Současné provedení není vždy kvalifikované a vyjádření shodné s místními předpisy a normami. Jednou jsou to denní průměry, jindy měsíční průměry, odhad nebo výpočet, používání mezinárodních, národních či místních metod. To vše by se mělo předpisy sjednotit a upřesnit. Jak přenést zkušenosti z rozhodnutí do EU BAT? Má v něm být více či méně detailů? Některá rozhodnutí velmi detailně popisují technologie jinde jsou všeobecně uvedeny principy. Ideální by bylo dodržovat podstatné věci - tedy emisní limity a k tomu přiložit přehlednou zprávu, ve které bude popsána implementace. Vyslovil se také k budoucnosti Sevillského procesu. K očekávání výsledků , výzkumu a rozvoje projektů následujících první BREFy. Nutnost validace nových poznatků do původních dokumentů. Závěr – IPPC BAT může celkově zlepšit životní prostředí pomocí průmyslových zařízení, BAT výměna informací se neuzavře, ale zprávy o nových BAT budou řešeny v rámci IPPC, a je nutné efektivní BAT správně implementovat. Dalším závěrem je, aby odborníci brali ohled na environmentální dopad každé aktivity, ale aby se podívali i na návrhy detailů, jejich využití pro vydání  povolení – Sevillský proces chce pomoci odborníkům a vládám najít efektivní cestu implementace procesu IPPC.

Ve druhé části vystoupila Zdeňka Volná, Ministry of Environment, Czech Republic, Challenges in the implementation of the IPPC Directive. Představila implementaci IPPC Directive v České republice. Vydáním zákona, předpisů, vyhlášek atd. seznámila přítomné s časovým harmonogramem procesu, aplikace procesu (jak u nás probíhá). V současné době bylo podáno 501 žádostí a 356 povolení již bylo vydáno. Byly uskutečněny projekty PHARE Twinning o vzdělávání pracovníků k IPPC implementaci. Důležitá je výměna informací, zkušeností a vytvoření sítě informací mezi partnery v projektu. Závěrem podtrhla důležitost zvyšování komunikace mezi žadateli a těmi, kdo povolení vydávají. 

Další část semináře se týkala práce třetí pracovní skupiny a jejich výsledků, které přednesl Dr. Sigmund Böhmer, Federál Environment Agency a Bohuslav Bezuch, Inspektoráte of Environment , Slovak Republic, který se zaměřil na ovlivnění a interakce IPPC Directive a zákonů v jiných evropských státech.

V poslední části přednáškového bloku byl presentován mezinárodní vliv IPPC Directive a její vliv na průmysl ve vztahu ke světové bance.

            Druhý den 22.9.2005 – byl věnován rozvoji a výhledům do budoucnosti. V první části byly předneseny čtyři přednášky a pak následovala velká panelová diskuse, které se mimo jiné zúčastnil Alexandre Paquot, European Commision – DG Environment.

Velmi zajímavou byla přednáška Laurince Graff, EC – DG Environment,The Reviuw of the IPPC – Overviuw and Perspectives, který ve své přednášce vyzdvihl potřebu dobrých regulativ od vlády. Rozebral, jak probíhá komunikace v současnosti, které kroky vedou ke zlepšení (otevřenost a provázanost legislativy, doplnění limitů). Řekl, že vliv na IPPC má Lisabonská agenda, tématické strategie a lepší legislativa. Jádrem problému je rozsáhlá legislativa v oblasti odpadů, EIA, půdy a emisních limitů, LCA výrobků. Rozvoj průmyslu brzdí regulátory - ekonomické nástroje (daně), EMS, administrativa a dobrovolné dohody. Technické zlepšení vidí ve vydávání povolení a jeho monitoringu, výměně informací, upřesnění definic .Podkladem k zamyšlení pro nové záměry jsou informace,  návrhy na změny v technologiích, konkurenceschopnost, vlastní realizace záměru.

Dále vidí důležitou úlohu ve spolupráci všech skupin, které se zabývají IPPC, od expertních skupin až po jednotlivá pracovní zasedání a slyšení, které se uskuteční v roce 2006. V roce 2007 je termín na vydání povolení, na změny v zákoně není již čas. První efekty tohoto zákona budou známé v roce 2012. Konfrontace je základem pro dlouhý vývoj EU politiky v oblasti průmyslových emisí.

Výsledkem jednání tedy bylo, že termín 30.10.2007 je závazný pro všechny.

Text všech přednášek je přístupný na adrese :

http://www.ecologic-events.de/ippc/en/presentations.htm

Další publikace - Ecologic publishes a monthly Newsletter. To subscribe,

please register at: http://www.ecologic.de/subscribe.htm
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí