zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Opět byl otevřen program TRH - příspěvek na certifikaci ISO a EMAS

17.01.2006
EMS
Opět byl otevřen program TRH - příspěvek na certifikaci ISO a EMAS
Od 1. 1. 2006 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. přijímá žádosti v programu TRH, jenž poskytuje 50% - tní příspěvek na náklady vzniklé zavedením a ověřením systému EMAS a dalších mezinárodních standardů ISO.

Základní informace


TRH
je podpůrný program garantovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, v jehož rámci poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (www.cmzrb.cz) příspěvek malým a středním podnikům po získání certifikátu QMS nebo EMS (ISO 9001, ISO 14001 a EMAS).

Podmínky pro získání podpory jsou stanoveny tak, že podnikatelský subjekt musí:

    • splňovat kritéria malého resp. středního podniku;
    • mít oprávnění k podnikání na území České republiky;
    • mít vypořádány všechny závazky vůči státním orgánům a úřadům (např. finančnímu úřadu) a vůči zaměstnancům;

a dále:

    • projekt musí být realizován na území České republiky a,
    • certifikační orgán musí mít ke dni vystavení certifikátu platnou akreditaci na příslušnou činnost.

Příspěvek se vztahuje k nákladům na poskytnutí poradenských služeb externími konzultanty, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností, nebo které se nevztahují k obvyklým provozním výdajům podniku, a byly poskytnuty v souvislosti s přípravou na získání certifikátu.

Příspěvek se vyplácí až po získání certifikátu ISO nebo ověření environmentálního prohlášení organizace zapojené do programu EMAS a předložení dokladů o nákladech na jeho pořízení. K úhradě nákladů spojených s obnovením certifikátu či ověření se příspěvek neposkytuje.

Příspěvek může být poskytnut do výše 50% nákladů u zavedení ČSN EN ISO nebo EMAS, nesmí však přesáhnout 200 tis. Kč. Při zavádění integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a současně ČSN EN ISO 14001 je tento limit stanoven na 300 tis. Kč.

Podniky s méně než 250 zaměstnanci mohou žádat o příspěvek na certifikaci ISO 14001, integrovaného systému řízení podle ISO 9001 a ISO 14001 nebo na validaci EMAS. Podniky s méně než 50 zaměstnanci mohou navíc získat příspěvek na získání certifikátu ISO 9001 (bez současné certifikace ISO 14001).

Podpora se vztahuje pouze k certifikátům vydaným od 1. 4. roku předcházejícího roku podání žádosti o podporu!

Kromě podpory zavádění systémů řízení podle norem ISO resp. EMAS je program TRH určen také na podporu investičně zaměřených projektů začínajících a malých podnikatelů na území hlavního města Prahy, kteří mají zhoršené podmínky pro získání externího financování v důsledku nižší vlastní kapitálové vybavenosti nebo omezené možnosti poskytnout zajištění úvěru. Podpora se vztahuje na nákup použitých strojů či zařízení, nemovitostí a nezastavěných pozemků.

Další informace najdete v přiloženém souboru

nebo na internetových stránkách Programu TRH.

Zdroj: www.cenia.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí