zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky - ČR

24.01.2006
Obecné
Veřejné zakázky - ČR
Evid číslo VZ 50016962
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Popovičky
Sídlo zadavatele - obec: Popovičky
IČ zadavatele: 00640131
Název VZ: Chomutovice - Popovičky - rozšíření sítě kanalizace a vodovodu
Místo plnění / realizace: Popovičky
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  13 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 10.04.2006  do:  30.06.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

 

Evid číslo VZ 50016905
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: OZO Ostrava s.r.o.
Sídlo zadavatele - obec: Ostrava
IČ zadavatele: 62300920
Název VZ: Nákup 1 ks nástavby o objemu 16 m3 včetně montáže na automobilový podvozek 18 tun a 1 ks nástavby o objemu 20 m3 včetně montáže na automobilový podvozek 26 tun pro speciální vozidla na svoz TKO typu Lineárpress
Místo plnění / realizace: Ostrava - město
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  34144512-0
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  3 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 03.04.2006  do:  15.12.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016903
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: OZO Ostrava s.r.o.
Sídlo zadavatele - obec: Ostrava
IČ zadavatele: 62300920
Název VZ: Nákup 1 ks nástavby o objemu 8 m3 včetně montáže na automobilový podvozek 12 tun pro speciální vozidlo na svoz TKO typu Lineárpress
Místo plnění / realizace: Ostrava - město
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  34144512-0
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  1 100 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 03.04.2006  do:  15.12.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016902
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: OZO Ostrava s.r.o.
Sídlo zadavatele - obec: Ostrava
IČ zadavatele: 62300920
Název VZ: Nákup 1 ks nástavby o objemu 16 m3 včetně montáže na automobilový podvozek 18 tun pro speciální vozidlo na svoz TKO typu Rotopress
Místo plnění / realizace: Ostrava - město
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  34144512-0
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  1 900 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 03.04.2006  do:  15.12.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016857
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Národní divadlo
Sídlo zadavatele - obec: Praha
IČ zadavatele: 00023337
Název VZ: Využití odpadní tepelné energie v objektech Národního divadla - zavedení energeticky úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting (EPC)
Místo plnění / realizace: Národní divadlo, Praha
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45331000-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  20 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.06.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016707
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Městská část Praha 6
Sídlo zadavatele - obec: Praha 6
IČ zadavatele: 00063703
Název VZ: Výsadba a údržba květin na území městské části Praha 6
Místo plnění / realizace: Praha 6
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  77310000-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  9 163 262.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  16.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 10.05.2006  do:  31.05.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016690
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Březina
Sídlo zadavatele - obec: Březina
IČ zadavatele: 00280020
Název VZ: Kanalizace a ČOV Březina u Křtin
Místo plnění / realizace: Obec Březina
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  44 900 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  31.12.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016687
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Statutární město Plzeň-Městský obvod Plzeň 1
Sídlo zadavatele - obec: Plzeň
IČ zadavatele: 00075370
Název VZ: Zabezpečení nakládání s vytříděnými složkami z komunálního odpadu - sklo, papír nápojové kartony, plast, kompostovatelný odpad na území Městského obvodu Plzeň 1
Místo plnění / realizace: Městský obvod Plzeň 1
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  90121200-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 100 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  06.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.04.2006  do:  30.09.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016684
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Plasy
Sídlo zadavatele - obec: Plasy
IČ zadavatele: 00258245
Název VZ: Kanalizace Plasy - lokalita Střelnice
Místo plnění / realizace: Plasy
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  27.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.06.2006  do:  15.12.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016624
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: České vysoké učení technické v Praze, Správa účelových zařízení
Sídlo zadavatele - obec: Praha 6
IČ zadavatele: 68407700
Název VZ: Úklid ploch a odvoz komunálního odpadu v celé SÚZ
Místo plnění / realizace: Praha 6-Břevnov, Praha ž-Dejvice, Praha 4-Podolí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  74740000-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  5 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  30.04.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016602
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Jan Záhorka
Sídlo zadavatele - obec: Truskovice
IČ zadavatele: 43842780
Název VZ: Malá vodní nádrž Rybník Truskovice - Záhorka.
Místo plnění / realizace: Truskovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  2 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  16.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  30.09.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016590
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Oslavany
Sídlo zadavatele - obec: Oslavany
IČ zadavatele: 00282286
Název VZ: Dostavba a rekonstrukce stokové sítě v Padochově
Místo plnění / realizace: Město Oslavany
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232400-6
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  49 992 667.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  03.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016532
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: MZe- Zemědělská agentura a Pozemkový úřad v Rakovníku
Sídlo zadavatele - obec: Rakovník
IČ zadavatele: 00020478
Název VZ: Výstavba protierozních opatření v k.ú.Kněževes.
Místo plnění / realizace: Kněževes okres Rakovník
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  6 650 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  14.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od:  do:  
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016524
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
Sídlo zadavatele - obec: Pardubice
IČ zadavatele: 60162694
Název VZ: Čermná nad Orlicí, výstavba ČOV a nátokové kanalizace
Místo plnění / realizace: Čermná nad Orlicí
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45232420-2
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  7 500 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  01.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  29.09.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016514
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele - obec: Praha 5
IČ zadavatele: 70889953
Název VZ: Malše, Plav ř.km 10,697 - 11,300 - čistění zdrže a oprava opevnění
Místo plnění / realizace: Plav
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45112000-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  6 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  28.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 15.09.2006  do:  30.06.2007
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016488
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Užší řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Dodávky
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Hořovice
Sídlo zadavatele - obec: Hořovice
IČ zadavatele: 00233242
Název VZ: Výstavba kompostárny Hořovice
Místo plnění / realizace: Hořovice
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  28213700-5
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  23 368 337.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  02.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  31.12.2006
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016483
Typ formuláře: Řádné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Nadlimitní Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Město Varnsdorf
Sídlo zadavatele - obec: Varnsdorf
IČ zadavatele: 00261718
Název VZ: Údržba vybrané veřejné zeleně
Místo plnění / realizace: Varnsdorf
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  77300000-3
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  8 300 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  16.03.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.06.2006  do:  01.06.2010
Datum zveřejnění: 20.01.2006

Evid číslo VZ 50016354
Typ formuláře: Opravné
Zadavací řízení: Otevřené řízení
Limity VZ: Podlimitní Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Jiné
Zadavatel - název/jméno: Obec Cerekvice nad Loučnou
Sídlo zadavatele - obec: Cerekvice nad Loučnou
IČ zadavatele: 00276537
Název VZ: Odkanalizování obce Cerekvice nad Loučnou
Místo plnění / realizace: Cerekvice nad Loučnou
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:  45231300-8
Součet předpokládaných cen (v celých Kč bez DPH):  16 000 000.00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádostí:  do  22.02.2006 Aktuální:  Ano
Doba plnění od: 01.05.2006  do:  
Datum zveřejnění: 20.01.2006

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí