zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

01.02.2006
Obecné
Příroda
Co dnes projedná vláda
Výběr z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 1. února 2006 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání bez rozpravy:
7.
 Návrh na přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijaté ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navr-hovaných změn
č.j. 92/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládají: předseda vlády, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministr zahraničních věcí

11.
 Národní přírodní rezervace (NPR) Rejvíz v CHKO Jeseníky - povolení vstupu studenta MZLU Brno Jana Ševčíka, bytem 790 51 Supíkovice 224, za účelem zpra-cování bakalářské práce
č.j. 93/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

12.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-ny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro vjezd a stání sněžné rolby za účelem zajištění provozu a údržby sjezdové trati „U Tomáše“, v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách
č.j. 94/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

13.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-ny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vjezd vozidel mimo silnice a komunikace za účelem zajištění zásobo-vání, celoročního provozu a udržovacích prací chaty Spartak na hřebeni Javorníků v oblasti Kohútka-Portáš a pro zajištění úpravy běžeckých hřebenových tras po hřebeni v trase Malý Javorník - Krkostěna
č.j. 95/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras a to za účelem provádění speleologické činnosti
č.j. 96/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), b), d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kraji-ny, z ochranných podmínek Národní pří-rodní rezervace Žebračka a to za účelem zřízení nového hydrogeologického pozo-rovacího vrtu 7H 010b na pozemku parc. č. 4811 v k. ú. Přerov
č.j. 97/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
 Národní přírodní rezervace (NPR) Pouzdřanská step - Kolby - povolení vstupu pracovníků společnosti Geofizyka Kraków s.r.o. a vjezdu techniky nezbytné pro provádění geologického průzkumu pro Moravské naftové doly a.s. Hodonín
č.j. 98/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 99/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-ny, v platném znění, z ochranných pod-mínek CHKO Bílé Karpaty, pro realizaci stavby rodinného domu na PK 9102, 9103, 9104, 9105 a 9106 v k.ú. Vyškovec, v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO
č.j. 100/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem provádění speleologické činnosti
č.j. 101/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm b) a § 29 písm. d) a j), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národ-ní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem pálení klestu na lesních pozemcích města
č.j. 102/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
 Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro vjezd a stání sněžné rolby za účelem zajištění provozu a údržby sjezdové trati v lyžařském areálu „Selský dvůr“
č.j. 103/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Eduarda a Bohumilu Markovou k vjezdu vozidel na účelovou komunikaci za účelem realizace stavebních úprav objektu na pozemku p. č. 62/1 v k. ú. Bučina
č.j. 104/06 - předběžně rozesláno dne: 25.01.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí