zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá v únoru 2006 na SEVERu

01.02.2006
Obecné
Co se chystá v únoru 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

V Pardubickém a Královéhradeckém kraji pokračuje realizace projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem projektu je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučia, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu se SEVER podílí i v Ústeckém kraji, kde bude tento projekt  zahájen 1.3.2006 (viz dále).
· V únoru bude vyhlášen program Škola pro udržitelný život, jde o společný grantový a asistenční program, jehož spoluvyhlašovateli jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Program bude probíhat na školách v Královéhradeckém,  Pardubickém, Jihomoravském (Brno-venkov) a Středočeském kraji (okr.Kolín, Nymburk, Kutná Hora). Cílem programu je udržitelný rozvoj a zlepšení prostředí v obcích a podpora komunitní práce. V loňském ročníku bylo z téměř 60 projektů vybráno 19, na něž školy ve 3 krajích získaly  třičtvrtě miliónu Kč. Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Tak jako v minulých letech se očekává přihlášení několika desítek škol. Podrobnější informace na www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.
· 23.února proběhne v  Litoměřicích celostátní setkání Zdravých měst ČR – sekce „ Volný čas dětí a mládeže“. SEVER zde bude prezentovat svou činnost v této oblasti.
· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci z gymnázia Bratislava (6.-10.2.), ZŠ Blansko (12.-17.2.), ZŠ Na Daliborce Hořice (27.2.-3.3.)
· Pokračuje práce na projektu „Úspory energie ve škole“, jehož vyhlašovatelem je Nadace Partnerství a celostátním koordinátorem středisko  SEVER. SEVER zajišťuje projekt na 13 základních a středních školách Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje, v dalších krajích jej zajišťují Středisko pro vzdělávání v přírodě Chaloupky, Sdružení pro ekologickou výchovu Tereza a Vita Ostrava.   Připravujeme: 27.3. se sejdou na společné konferenci zapojené školy z Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého kraje v Hradci Králové a budou zde vybrány nejlepší projekty k podpoře.
· Středisko ekologické výchovy SEVER se stalo pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásit se mohou zájemci z úplných základních a středních škol, případně školských zařízení z celé ČR mimo území Prahy. Studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá projekt „Úspory energie na školách“, který koordinuje SEVER (viz výše).
· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· V kraji byl vyhlášen třetí ročník projektu Škola pro udržitelný život (viz výše).
· 10.2. proběhne na hradeckém pracovišti SEVERU další ze školení konzultantů projektu Škola pro udržitelný život (z řad učitelů, kteří v minulých letech úspěšně realizovali své projekty) a jsou poradci pro další ročník zmíněného projektu.
· Na měsíc únor je naplánováno 28 výukových programů pro mateřské, základní a střední školy

Město Hradec Králové:

· 11.2. se uskuteční dvě víkendové akce pro členy přírodovědného klubu SVIŽNÍK (odděleně pro mladší a starší děti).
· Jsou naplánovány výukové programy pro mateřské, základní a střední školy z města Hradec  Králové (viz výše).
· Na sobotu 11.2. zveme rodiče s předškolními dětmi na 2. setkání z  řady pořadů „Hrajeme si na přírodu“ neboli SVIŽNÍČEK.
· 14.2. proběhne na hradeckém pracovišti SEVERu seminář pro učitele 2.st. ZŠ a SŠ s názvem „Člověk  a zvíře“.

Krkonoše, Trutnovsko:

· V sobotu  4.2. připravuje Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  rukodělnou dílnu pro veřejnost Ptačí budky (14.00 – 17.00)
· Dne 14.2. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhne seminář na téma: Kritické myšlení ( lektor PaedDr. Ondřej Hausenblas)
· V pobytové středisku v Horním Maršově probíhají pobytové výukové programy (viz výše)
· Každý pátek Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň
· Připravujeme na březen:V sobotu  4.3. připravuje Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  ve spolupráci s maršovskými hasiči Masopust s výrobou masek, průvodem a karnevalem,rukodělnou dílnu pro veřejnost Ptačí budky (od 13.30 ).
Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ecn.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:
· 9. – 10. února se uskuteční partnerské setkání zástupců Provincie Jižní Holandsko se zástupci Ústeckého kraje. Na setkání budou prezentovány výsledky projektu vzájemné spolupráce,úspěšné projekty podpořené v rámci malého grantového programu v projektu „ Rozvoj systému EVVO v Ústeckém kraji“.  Setkání se zúčastní nejen zástupci z řad politiků a úředníků v Ústeckém kraji, ale také organizace činné v oblasti EVVO. Výsledkem jednání nemá být pouze zhodnocení projektu, ale i naplánování možné další mezinárodní spolupráce v oblasti EVVO v kraji.
· 6.února se uskuteční setkání k projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“.Projekt bude nastartován 1.března 2006 a je financován z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem je Ústecký kraj - středisko SEVER je jedním ze 5 dalších partnerů.
· 27.února proběhne tisková konference k projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“.
· V kraji SEVER koordinuje projekt „Úspory energie na školách“ (viz výše)

Město Litoměřice:
· Proběhne několik desítek programů pro mateřské, základní i střední školy.
· Dětské zastupitelstvo předkládá návrh rekonstrukce dětského hřiště k realizaci na Odbor rozvoje města Litoměřice.
· Proběhne dopoledne plné her a úkolů z oblasti poznávání přírody pro nejmenší (děti z MŠ) v parku v Litoměřicích . Hlavním tématem je tentokrát  „Zima“.
Další informace k výše uvedným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí