zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První pomoc při expozici chemickými látkami

09.02.2006
Chemické látky
První pomoc při expozici chemickými látkami
První (předlékařská) pomoc při expozici chemickými látkami s možností poškození zdraví je nejdůležitější části léčebného postupu.

První předlékařská pomoc - obecně

První (předlékařská) pomoc při expozici chemickými látkami s možností poškození zdraví je nejdůležitější části léčebného postupu. Rychlá pomoc může zabránit závažnému poškození zdraví  a může zamezit i smrtelnému průběhu.

První předlékařská pomoc (první pomoc) je souhrn opatření, která je nutno udělat při stavech bezprostředního ohrožení života, úrazech a při náhlých onemocněních do příchodu lékaře nebo do předání pacienta zdravotnického zařízení.

Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje následující okruhy:

Technická první pomoc

Je zaměřena k tomu, aby se nemocný dostal z vlivu zevních fyzikálních nebo chemických příčin, které by při svém trvání nepříznivě ovlivňovaly jeho stav. Je to např. vypnutí elektrického proudu, vynesení ze zamořeného prostoru nebo vyproštění z havarovaného vozidla. Technická první pomoc je předpokladem pro následné uplatnění první zdravotnické pomoci.

Nezbytným prvkem technické první pomoci je, pokud je to proveditelné bez odborné pomoci,  i nouzový transport zraněného, tj. nejšetrnější přemístění zraněného z ohroženého prostoru na nejbližší bezpečné místo.

První pomoc zdravotnická

Spočívá v udržení základních životních funkcí, t.j. dýchání a krevního oběhu (umělé dýchání a srdeční masáž), v zastavení krvácení, v ošetření ran krycím nebo tlakovým obvazem, v znehybnění (imobilizaci) zraněné části těla, v uložení nemocného do vhodné polohy a v šetrném transportu.

Obecný postup při první pomoci:

  1. při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného,
  2. vyvarovat se chaotického jednání,
  3. rychle se orientovat v situaci,
  4. nespoléhat na to, že všichni znají důležitá bezpečnostní čísla (záchranka), na pracovišti musí být na viditelně umístěna, nejlépe u telefonu,
  5. v případě ošetření u lékaře, je vždy nutné vzít s sebou originální obal chemické látky (případně léčiva u otrav) s označením nebo bezpečnostní list pro látku nebo přípravek, kterým byl postižený exponován,
  6. o nehodě informovat nadřízeného v podniku v souladu s vnitřními podnikovými předpisy.

Na pracovišti, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami musí být příslušné technické a materiální vybavení (např. bezpečnostní sprcha, zařízení na výplach očí, lékárnička),

Při poskytování první pomoci je vždy nutné nejprve posoudit situaci a rozhodnout se s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého.

Pokud se jedná o uzavřený prostor nebo prostor se špatným větráním je nutné počítat, že mohlo dojít k zamoření chemickou látkou. Zachránce musí použít tomu odpovídající ochranné prostředky (izolační dýchací přístroj, masku s filtrem). Je známo mnoho případů, kdy nedodržení této zásady, stálo život nejen postiženého, ale i zachránce.

Pokud došlo k potřísnění pracovního oděvu, okolí postiženého nebo jiných předmětů, je nutné První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo a kde by mohlo dojít k expozici zachránce nebezpečnou látkou.

Vybavení pracoviště pro předlékařskou první pomoc:

  • bezpečnostní sprcha (hlavně pro pracoviště, kde se pracuje s větším množstvím žíravých látek),
  • přístup k vodě obecně, pokud to není možné pohotovostní množství čisté vody cca 10 l (důležité pro případný výplach očí a pokožky),
  • přikrývky nebo fólii, které zabrání prochladnutí postiženého, popřípadě rezervní oblečení a obuv,
  • lékárnička s běžným obsahem a dalším vybavením speciálními prostředky podle typu látek, se kterými se na pracovišti nakládá. Obsah lékárničky musí být pravidelně kontrolován, zejména doba použitelnosti (expirace) léčiv a mateiálu a doplňován.

Shrnutí: první pomoc při stavech ohrožujících život:

1.      provádějte resuscitaci,

při zástavě dechu:        okamžitě provádějte umělé dýchání

při zástavě srdce:         okamžitě provádějte masáž

při bezvědomí:             uložte postiženého do stabilizované polohy na boku a zajistěte, aby neprochladl

2.      zajistěte lékařskou pomoc

Všechny potřebné informace naleznete v příručce Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií.

Autor: Ing. Hana Krejsová
Zdroj: http://www.techportal.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí