zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí

06.02.2006
EIA
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
Schválený návrh zákona reaguje především na potřebu urychlené transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES

Poslanecká sněmovna v minulých dnech na své 53. schůzi již v prvním čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.


Schválený návrh zákona reaguje především na potřebu urychlené transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně. Podle této směrnice měly členské státy uvést svou vnitrostátní úpravu do souladu se směrnicí nejpozději do 25. června 2005. Dne 25. července 2005 byla Česká republika informována dopisem místopředsedy Evropské komise o zahájení řízení o porušení Smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství v souvislosti s nesplněním povinnosti včasné transpozice výše uvedené směrnice do českého právního řádu.

Hlavním smyslem návrhu novely zákona je dosažení plného souladu vnitrostátní legislativy s příslušnými směrnicemi v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. V případě neplnění povinností vyplývajících z komunitárního práva by České republice hrozila nejen žaloba Evropské komise u Evropského soudního dvora, ale též nemožnost, resp. zastavení čerpání finančních prostředků plynoucích z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů EU. Financování záměrů (projektů) ze strany EU touto cestou může být poskytnuto pouze za podmínky, že vlivy těchto záměrů jsou posouzeny na základě právních předpisů kompatibilních se všemi právními předpisy ES.

Jednotlivé body novely, jak uvádí předkladatel, jsou navrhovány tak, aby ČR vyhověla všem požadavkům, které vyplývají z platné legislativy ES v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Rozšíření předmětu zákona i na tzv. podlimitní záměry však bude nepochybně znamenat určité rozšíření agendy u příslušných úřadů. Proto se současně v zájmu zajištění pokud možno bezproblémové aplikace v praxi současně navrhuje také zjednodušení zjišťovacího řízení (zkrácení lhůt, zasílání oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům nebude v některých případech obligatorní). U některých bodů přílohy uvádějící jednotlivé záměry také dochází k úpravě v tom smyslu, aby příslušný záměr nešel nad rámec uvedený ve směrnici, což neodůvodněně zatěžuje jak podnikatelský sektor, tak veřejnou správu.

Návrh bude dále posuzovat Senát a prezident republiky.
http://www.ipravnik.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
B.I.D. Services, s.r.o.
4
6. 2019
4.6.2019 - Konference
Praha 8, Hotel Olympik
12
6. 2019
12-13.6.2019 - Konference
Průhonice, vzdělávací a informační centrum Floret
31
10. 2019
31.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava
5
11. 2019
5.11.2019 - Seminář, školení
Brno, Kongresové centrum BVV
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí