zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odborný posudek potvrdil toxické vlastnosti směsi z liberecké spalovny

09.02.2006
Odpady
Odborný posudek potvrdil toxické vlastnosti směsi z liberecké spalovny

LIBEREC - Perloočky se přestávají hýbat a vodní řasy přestávají růst. Právě takový účinek má na živé organismy výluh směsi popílku a strusky, kterou liberecká společnost TERMIZO prodává jako stavební materiál pod názvem SPRUK. Sdružení Arnika dnes zveřejnilo výsledky ekotoxikologických testů, ze kterých jasně vyplynulo, že směs škváry a popílku z TERMIZA a.s. nelze využívat ke stavebním účelům. Jde již o druhý odborný posudek, který nedoporučuje používání  směsi popelovin z liberecké spalovny pro stavby a první posudek, který prokázal ekotoxicitu SPRUKu. Nový posudek se opírá o platné limity v právních předpisech. "Vynechali jsme tentokrát dioxiny a další perzistentní látky, pro které zatím nejsou stanovené limity," upřesnil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

 

Sdružení Arnika nechalo v akreditované laboratoři Ecochem testovat vzorky směsi SPRUK, kterou společnost STRABAG skladuje pro stavební účely nedaleko Mníšku. Dnes zveřejněný posudek zpracovala na základě výsledků analýz Ing. Gabriela Košařová, která má oprávnění k posuzování nebezpečných vlastností odpadů. Ve své zprávě doslova píše: “Na základě výsledků provedených zkoušek obsahu škodlivin v sušině a pozitivních výsledků ekotoxikologických testů nelze směs škváry a popílku z TERMIZA a.s. využívat k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl, terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků bez omezení. Tato skutečnost se vztahuje jak na využití odpadu na povrchu terénu, tak i na využití tohoto materiálu jako stavebního výrobku, neboť podmínky stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb. se vztahují i na stavební výrobky.”

 

Podle Ing. Gabriely Košařové bylo u posuzovaného vzorku směsi škváry a popílku ze spalovny TERMIZO a.s. indikováno překročení limitních hodnot obsahu škodlivin v sušině stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb., a to zejména u arsenu, kadmia, rtuti, niklu, a olova.  “Zejména obsah olova v sušině je alarmující. Nejvýše přípustnou hodnotu stanovenou pro využití odpadů na povrchu terénu překračuje 22x a téměř 3x překračuje hodnotu kritéria C  znečištění zemin pro průmyslovou zónu stanoveného Metodickým pokynem  MŽP z roku 1996,” uvedla Košařová.

 

Ani ekotoxikologické testy, kterými společnost TERMIZO s oblibou obhajuje ekologickou nezávadnost SPRUKu, nepřinesly takové výsledky, kterými by se spalovna mohla chlubit. Právě naopak: “Výsledky ekotoxikologických testů posuzovaného vzorku směsi škváry a popílku ze spalovny TERMIZO a.s. nesplňují požadavky pro hodnocení negativní u 2 ze 4 testovaných organismů. Procento imobilizace perlooček s výsledkem 55 % překračuje povolené procento imobilizace max. 30 %. Inhibice růstu řasy s výsledkem 93,2 % překračuje povolené procento inhibice max. 30 %,” uvedla ve svém posudku Košařová.

 

"Nový posudek opřený o rozbory vyžadované platnou legislativou jasně dokazuje, že úřady by měly s okamžitou platností zakázat používání SPRUKu jako stavebního materiálu. Arnika proto na jeho základě podá podnět České inspekci životního prostředí a Krajskému úřadu Libereckého kraje, tedy institucím zodpovědným za kontrolu nakládání s odpady," řekl  Petrlík.

TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ARNIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí